ATS 2024

היענות והתמדה טובות יותר למשאף Trelegy בהשוואה לטריקסאו

מחקר עולם אמיתי במטופלים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) מוכיח היענות והתמדה טובות יותר למשאף Trelegy לעומת משאף Trixeo

17.06.2024, 07:41

השוואת היענות והתמדה בין טיפול משולש במשאף Trelegyי  (Fluticasone Furoate/ Umeclidinium/ Vilanterol), לבין טיפול משולש במשאף Trixeoי(Budesonide/ Glycopyrrolate/ Formoterol Fumarate) בחולים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית – COPD, במחקר בתנאי עולם אמיתי בארה"ב.

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי, שממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, החוקרים התמקדו בהיענות (Adherence) ובהתמדה (Persistence) של טיפול במשאף משולש עבור חולים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD), והדגישו את האופי הקריטי של היענות והתמדה לטיפול בהשגת תוצאות מיטביות.

החוקרים ציינו כי שימוש בטיפול משולש במשאף יחיד (SITT) יכול לשפר את ההיענות על ידי הפחתת מספר המשאפים והשאיפות הנדרשות ליום, ובכך להפחית את מורכבות הטיפול. זהו המחקר הראשון שבחן האם יש יתרון בהיענות והתמדה לטיפול במשאף המשולש Trelegyי(FF/UMEC/VI), המשאף היחיד הניתן שאיפה אחת פעם ביום, לעומת המשאף המשולש Trixeo (BUD/GLY/FORM) הניתן שתי שאיפות פעמיים ביום, בקרב חולי COPD בתנאי עולם אמיתי.

החוקרים השתמשו במאגר IQVIA PharmMetrics Plus לאיתור 11,597 מטופלים בני 40 ומעלה שהחלו טיפול באחד מהמשאפים המשולשים בין 1 באוקטובר 2020 ל-1 באוקטובר 2022. מתוך חולים אלה, 8,912 (גיל ממוצע 64.6 עם סטיית תקן 9.1) השתמשו במשאף המשולש Trelegyי(FF/UMEC/VI)י(100/62.5/25μg) ו-2,685 (גיל ממוצע 64.0 עם סטיית תקן 8.8) השתמשו במשאף המשולש Trixeo (BUD/GLY/FORM (160/9/4.8 μg).

התאמה בוצעה להבדלים במאפיינים הבסיסיים (נתונים דמוגרפיים, מאפיינים קליניים ושימוש במשאפים) באמצעות הסתברות הפוכה לשקלול טיפול (IPTW). ההיענות הוערכה כשיעור הממוצע של ימי השימוש המלאים (PDC- proportion of days covered) ושיעור החולים עם ההיענות הוגדר כ-PDC ≥0.8 ו-PDC ≥0.5 ב-6 ו-12 חודשי מעקב. התמדה הוגדרה ללא פערים של יותר מ-30 יום בטיפול בין שני פרקים עוקבים והשוואה כזמן עד הפסקה באמצעות מודלים פרופורציונליים של Cox.

מתוצאות המחקר עולה כי השיעור הממוצע של ימי השימוש המלאים היה גבוה יותר באופן מובהק עבור המטופלים שהשתמשו במשאף המשולש Trelegyי(FF/UMEC/VI) בהשוואה למשתמשים במשאף המשולש Trixeoי(BUD/GLY/FORM) במהלך שישה חודשים (0.65 לעומת 0.59) ו-12 חודשים (0.57 לעומת 0.50), כאשר שתי ההשוואות עם ערך p<0.001.

בנוסף, שיעור החולים עם ההיענות לטיפול היה גדול יותר עם FF/UMEC/VI לאחר שישה חודשים (PDC ≥0.8:י45.6% לעומת 34.5%, PDC ≥0.5:י71.8% לעומת 64.3%) ו-12 חודשים (PDC ≥0.8:י35.1% לעומת 24.8%, PDC ≥0.5:י55.3% לעומת 45.9%). הסבירות להתמדה לאחר 12 חודשים היתה גבוהה ב-26% עבור המשתמשים במשאף המשולש Trelegy (FF/UMEC/VI) בהשוואה למשתמשים במשאף המשולש Trixeo (BUD/GLY/FORM) (יחס סיכון 1.26, רווח בר סמך 95%, 1.20-1.33, p < 0.001).

החוקרים סיכמו כי בתנאי עולם אמיתי, בקרב המשתמשים במשאף המשולש Trelegyי(Fluticasone Furoate/ Umeclidinium/ Vilanterol) היו היענות והתמדה טובות יותר באופן משמעותי בהשוואה למשתמשים במשאף המשולש Trixeoי(Budesonide/ Glycopyrrolate/ Formoterol Fumarate), ככל הנראה בשל המספר המופחת של השאיפות והמינונים הנדרשים ליום עם המשאף Trelegy (שאיפה אחת פעם ביום) בהשוואה למשאף Trixeo (שתי שאיפות פעמיים ביום).

שיפור בהיענות והתמדה עשויים להוביל לתוצאות טובות יותר. המחקר יכול לסייע בקבלת החלטות קליניות בבחירת טיפול משולש כדי לשפר את התוצאות עבור חולים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית.

מקור:

S. Noorduyn, C. Young, L. Lee, G. Germain, F. Laliberté, D. Lejeune, J. Klimek, K. Dirocco, and R. Paczkowski. Adherence and Persistence with Fluticasone Furoate/ Umeclidinium/ Vilanterol and Budesonide/Glycopyrrolate/Formoterol Fumarate Among Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Real-world United States Study (abstract). Am J Respir Crit Care Med 2024;209:A3301.

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  טרלג'י,  משאף משולש