מחקרים

פעילות גופנית והשפעתה על בריאות הלב וכלי הדם בילדים מושתלי כליה

במחקר אורך, החוקרים בחנו את בריאות הלב וכלי הדם של ילדים מושתלי כליה (KTx), תוך התמקדות בתפקידה של פעילות גופנית כאמצעי מניעה כנגד גורמי סיכון קרדיווסקולריים

23.05.2024, 11:40

במחקר שממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Pediatric Nephrology, החוקרים שאפו להעריך באופן יסודי את דפוסי הפעילות הגופנית של ילדים מושתלי כליה והשפעתם על בריאותם הקרדיווסקולרית.

החוקרים איתרו 48 מטופלים שהוערכו לגבי תדירות, משך, עצימות והגדרת הפעילות הגופנית באמצעות שאלון הפעילות הגופנית "Motorik-Modul". בנוסף, מעקב אחר פעילות מבוססת הליכה באמצעות מד תאוצה בתת-קבוצה של 23 חולים. החוקרים גם העריכו את גורמי הסיכון הקרדיווסקולריים ונזק תת-קליני לאיבר. השפעת הפעילות הגופנית על הבריאות הקרדיווסקולרית נותחה באמצעות מודלים של רגרסיה ליניארית.

מתוצאות המחקר עולה כי 52% מהילדים שעברו השתלת כליה לא עמדו ברמות המומלצות על פי WHO של פעילות גופנית. 54% לא השתתפו בפעילות גופנית נמרצת. יתר על כן, 29% מהמשתתפים דיווחו על אורח חיים לא פעיל עם פחות מ-120 דקות של פעילות גופנית מתונה עד נמרצת בשבוע. בהשוואה לקבוצה הבריאה במחקר KiGGS הגרמני, הילדים מושתלי הכליה השתתפו משמעותית פחות בפעילויות ספורט, בממוצע של 129 דקות בשבוע (רווח בר סמך 95%, 97-162) לעומת 242 דקות בשבוע (רווח בר סמך 95%, 230-253) במחקר KiGGS. המחקר מצא כי פעילות גופנית נמרצת הייתה קשורה ללחץ דם סיסטולי נמוך יותר (p value=0.024) וקצב לב במנוחה נמוכה יותר (p value=0.005), ופעילות גופנית מתונה עד נמרצת הייתה קשורה עם פחות מרכיבים של תסמונת מטבולית לאחר ההשתלה (p value=0.037) ושיפור התפקוד דיאסטולי של החדר השמאלי (p value = 0.006).

החוקרים סיכמו כי קיים מחסור משמעותי בפעילות גופנית, במיוחד בפעילויות נמרצות, בקרב ילדים מושתלי כליה. פעילות גופנית הייתה קשורה באופן חיובי לפרמטרים חיוניים לבריאות הלב וכלי הדם. בעוד שהגנה על ארוכת טווח על לב וכלי דם באמצעות פעילות גופנית נראית מבטיחה עבור ילדים מושתלי כליה, יש צורך באסטרטגיות חינוכיות ממוקדות כדי להגביר את מעורבותם בספורט ובפעילות גופנית.

מקור:

Kohlmeier L, von der Born J, Lehmann E, Fröde K, Grabitz C, Greiner AS, Albrecht AA, Memaran N, Sugianto RI, Tegtbur U, Schmidt BMW, Kanzelmeyer N, Melk A. Physical activity and its impact on cardiovascular health in pediatric kidney transplant recipients. Pediatr Nephrol. 2024 May;39(5):1587-1598. doi: 10.1007/s00467-023-06248-7. Epub 2023 Dec 16. PMID: 38103064; PMCID: PMC10943152.

נושאים קשורים:  מחקרים,  השתלת כליה לילדים,  פעילות גופנית,  בריאות הלב,  גורמי סיכון
תגובות