מחקרים

האם ישנו טיפול יעיל עבור דלקת ראשונית של דרכי המרה?

החוקרים בחנו האם טיפול עם סלדלפר יכול לספק תגובה ביוכימית והפחתה בדרגת הגרד עבור נבדקים עם דלקת ראשונית של דרכי המרה שלא הגיבו כראוי לטיפול עם מלחי מרה

08.04.2024, 17:38

טיפולים יעילים עבור חולים דלקת ראשונית של דרכי המרה (Primary Biliary Cholangitis - PBC) הינם מוגבלים במספר. סלדלפר הוא אגוניסט לקולטן PPAR-δי(peroxisome proliferator–activated receptor delta), אשר ייתכן ולו השפעות מיטיבות עבור חולים עם PBC.

במחקר אקראי מבוקר-אינבו עם סמיות כפולה שנמשך 12 חודשים במסגרת מחקר פאזה 3 נכללו נבדקים עם PBC שלא הגיבו כראוי או הדגימו תופעות לוואי בלתי נסבלות לטיפול עם מלחי מרה (urosodeoxycholic acid). הנבדקים הוקצו אקראית, ביחס של 2:1 לקבלת סלדלפר במינון של 10 מ"ג ליום או אינבו. התוצא העיקרי שנבדק היה תגובה ביוכימית לטיפול, אשר הוגדר כערכי פוספטאזה בסיסית (Alkaline Phosphatase - ALPK) קטנים פי 1.67 מהערך המירבי התקין עם ירידה של 15% לפחות בערכים בהשוואה למצב הבסיס וערכי בילירובין תקינות כעבור 12 חודשי טיפול. תוצאים שניוניים עיקריים כללו; התנרמלות של ערכי ALKP בתום 12 חודשים ושינוי במדד הגרד (0- ללא גרד, 10- גרד בלתי נסבל) בהשוואה למצב הבסיסי עבור נבדקים שהתייצגו עם גרד בדרגת חומרה של ארבע ומעלה (המורה על גרד בינוני עד חמור).

מבין 193 נבדקים שעברו הקצאה אקראית, 93.8% קיבלו טיפול עם מלחי מרה כטיפול בסיסי. תוצאות המחקר הדגימו כי שיעור גבוה יותר של נבדקים שטופלו עם סלדלפר, בהשוואה לקבוצת אינבו, הדגימו תגובה ביוכימית (61.7% לעומת 20%, הפרש של 41.7 נקודות אחוז, רווח בר-סמך של 95%, 27.7-53.4; p<0.001) לטיפול. נרמול רמות ALKP אירע בשיעור גדול יותר של נבדקים שטופלו עם סלדלפר בהשוואה לנבדקים בקבוצת האינבו (25% לעומת 0%, הפרש ל 25 נקודות אחוז, רווח בר-סמך של 95%, 18.3-33.2; p<0.001). בנוסף נמצא כי טיפול עם סלדלפר הביא לירידה משמעותית במדד הגרד, בהשוואה לאינבו (שינוי של -3.2 לעומת -1.7, הפרש על פי שיטת הריבועים הפחותים של -1.5, רווח בר-סמך של 95%, -2.5 ועד -0.5; p=0.005). תופעות לוואי לטיפול דווחו עבור 86.7% מהנבדקים שטופלו עם סלדלפר לעומת 84.6% בקבוצת אינבו, ותופעות לוואי חמורות נצפו בשיעור של 7% ו-6.2%, בהתאמה.

Staquis
Pfizer
RX
Not covered by the Health basket
Staquis

OINT.: 2.5, 30, 60, 100 g. Should be applied twice dly. to affected areas. The drug is for topical use only and not for ophthalm., oral, or intravag. use. Topical tmt. of mild- moder. atopic dermatit. in pts. 2 yrs. of age and older. C/I: Hypersens.

מסקנת החוקרים הייתה כי עבור נבדקים עם PBC, טיפול עם סלדלפר הביא לתגובה ביוכימית בשיעורים גבוהים יותר בהשוואה לאינבו. בנוסף, טיפול עם סלדלפר הביא להפחתה משמעותית בתלונות על גרד, בקרב נבדקים עם גרד בדרגה בינונית ומעלה בבסיס, בהשוואה לאינבו. שיעור תופעות הלוואי החמורות היה זהה בין הקבוצות.

מקור:

Hirschfield GM, Bowlus CL, Mayo MJ, Kremer AE, Vierling JM, Kowdley KV, Levy C, Villamil A, Ladrón de Guevara Cetina AL, Janczewska E, Zigmond E, Jeong SH, Yilmaz Y, Kallis Y, Corpechot C, Buggisch P, Invernizzi P, Londoño Hurtado MC, Bergheanu S, Yang K, Choi YJ, Crittenden DB, McWherter CA; RESPONSE Study Group. A Phase 3 Trial of Seladelpar in Primary Biliary Cholangitis. N Engl J Med. 2024 Feb 29;390(9):783-794. doi: 10.1056/NEJMoa2312100. Epub 2024 Feb 21. PMID: 38381664.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת ראשונית של דרכי המרה,  סלדפר,  גרד,  פוסטפאז בסיסי,  תופעות לוואי
תגובות