מחקרים

תגובה לחיסון נגד קורונה בחולים עם דלקת מפרקים שגרונית

בקבוצת דלקת מפרקים שגרונית שקיבלה חיסון נגד קורונה, 20% לא פיתחו נוגדני IgG נגד הנגיף, 70% התייצגו עם פעילות מנטרלת, ו-65% התייצגו עם תגובות ספציפיות לתאי T

במחקר תצפיתי שממצאיו פורסמו בכתב העת Arthritis Care and Research, החוקרים רצו להעריך את התגובה ההומורלית ושל תאי T הספציפית לנגיף הקורונה לאחר שתי מנות של חיסון SARS-CoV-2 בחולים עם דלקת מפרקים שגרונית (RA).

במחקר תצפיתי זה נכללו חולים עם RA שגילם ≥18 שנים שחוסנו נגד  SARS-CoV-2 על פי אסטרטגיית החיסון של משרד הבריאות הלאומי הארגנטינאי. החוקרים העריכו נוגדנים anti-SARS-CoV-2 IgG (בבדיקת ELISA-COVIDAR), פעילות מנטרלת ציטוטוקסיות בתאי VERO ותגובה ספציפית של תאי Tי(IFN-γ ELISpot Assay) לאחר המנה הראשונה והשנייה.

בסך הכל, 120 חולים עם RA נכללו במחקר זה. בחירת החיסונים הייתה לרוב הומולוגית, כולל Gam-COVID-Vacי(27.5%), ChAdOx1י(24.2%), ו- BBIBP-CorVי(22.5%). השילוב השכיח ביותר היה Gam-COVID-Vac/mRNA-1273י(21.7%).

תוצאות המחקר הדגימו כי לאחר המנה השנייה, 81.7% הציגו נוגדנים נגד SARS-CoV-2,י70% הציגו פעילות מנטרלת ו-65.3% הציגו תגובות ספציפיות לתאי T. השימוש ב-BBIBP-CorV וטיפול עם abatacept (ABA) ו-rituximabי(RTX) היו קשורים לנוגדנים בלתי ניתנים לזיהוי וללא פעילות מנטרלת לאחר שתי מנות. BBIBP-CorV היה קשור גם להיעדר תגובה של לתאי T. השכיחות הכוללת של תופעות לוואי הייתה 357.1 אירועים לכל 1,000 מנות, נמוך משמעותית עם BBIBP-CorV (166.7 אירועים לכל 1,000 מנות, P<0.02).

לסיכום, בקבוצה זו של חולי RA שחוסנו נגד קורונה, 2 מתוך 10 חולים לא פיתחו anti-SARS-CoV-2 IgG,י70% הוצגו עם פעילות מנטרלת, ו-65% הוצגו עם תא T ספציפיים. החוקרים מצאו גם שהשימוש ב- BBIBP-CorV היה קשור לתגובה הומורלית ותאית לקויה, בעוד שטיפול עם ABA ו-RTX הביא לפגיעה ביצירת anti-SARS-CoV-2 IgG ובפעילות מנטרלת.

מקור:

Isnardi, C.A., Landi, M., Cruces, L., Maid, P., Calle Montoro, C., Alfaro, M.A., Roldán, B.M., Gómez Vara, A.B., Giorgis, P., Ezquer, R.A., Crespo Rocha, M.G., Reyes Gómez, C.R., Correa, M.Á., Cerda, O.L., Rosemffet, M.G., Carrizo Abarza, V., Catalan Pellet, S., Perandones, M., Reimundes, C., Longueira, Y., Turk, G., Quiroga, M.F., Laufer, N., De La Vega, M.C., Citera, G., Pons-Estel, G.J. and Schneeberger, E.E. (2024), Humoral and T Cell Response to SARS-CoV-2 Vaccination in Patients With Rheumatoid Arthritis. Arthritis Care Res, 76: 120-130. https://doi.org/10.1002/acr.25221

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת מפרקים שגרונית,  חיסון לקורונה,  תאי T,  נוגדנים,  אימונוגלובולינים
תגובות