חדשות

דו"ח משרד הבריאות: רבע מהרופאים בישראל מתקרבים לגיל פרישה

בעוד מספר הרופאים והאחיות בישראל נמצא במגמת עלייה, הוא עדיין נמוך משמעותית מממוצע ה-OECD | כ-50% מרשיונות הרפואה הונפקו לישראלים בוגרי חו"ל - כיצד תתמודד המערכת עם רפורמת יציב שבפתח?

בשנת 2022 החלו 1,955 רופאים בהתמחות, פי שניים מ-881 מתמחים שהחלו בשנת 2010. אילוסטרציה

שיעור הרופאים המועסקים בישראל עלה ל-3.4 רופאים ל-1,000 תושבים בשנת 2021 בהשוואה ל-3.2 רופאים ל-1,000 תושבים בשנת 2018. נתון זה נמוך מממוצע מדינות ה-OECD שעומד על 3.7. גם מספר הרשיונות החדשים ברפואה נמצא במגמת עלייה. כך עולה מנתונים שמפרסם הבוקר (ה') משרד הבריאות בדו"ח כוח אדם במקצועות הבריאות לשנת 2022.

הדו"ח מציג מגמות עד סוף 2022 על בעלי ההכשרה במקצועות הבריאות וכן מועסקים והשוואה ל-OECD, במטרה לסייע למקבלי ההחלטות וחוקרים בתכנון כוח האדם במקצועות הבריאות בישראל.

כותבי הדו"ח מתייחסים לשנת 2023 ומציינים כי נתוני 2023 מעידים על עליה בכוח האדם במקצועות הבריאות השונים. כך למשל, בשנת 2022 נרשמה ירידה קלה במספר הרשיונות החדשים ברפואה, אך עם זאת, בנתוני 2023 חלה מגמת עלייה, עם 2,486 רשיונות חדשים. נתונים אלה אינם מופיעים בדו"ח מאחר והדוח מסכם נתונים עד סוף 2022.

צוות רפואי בבית חולים. צילום: נתי שוחט/ פלאש 90

לפי הדו"ח, נרשמה מגמת עלייה במרבית מקצועות הבריאות בעשור האחרון. שיעור הרופאים המועסקים, מספר המתמחים ברפואה, האחים והאחיות, רופאי ורופאות השיניים, עלה בשנים האחרונות. כמו כן, בעשור האחרון נרשמה מגמת עלייה בשיעור בעלי ההרשאה במרבית מקצועות הבריאות המוסדרים בחוק, בהם פסיכולוגיה, רוקחות, דיאטנות, קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה ועוד.

שיעור מסיימי בתי הספר לרפואה בארץ נמוך מממוצע מדינות ה-OECD ועומד על 6.8 ל-100,000 בשנת 2021 ו-14.3 בשנת 2018.

בהתייחסות לשנת הלימודים הנוכחית נכתב כי השנה התחילו את לימודי הרפואה 1,200 סטודנטים וכן כי על פי התכנית האסטרטגית של משרד הבריאות, מל״ג ות״ת והאוניברסיטאות, יוגדל מספר הסטודנטים לרפואה כל שנה, כך שבסיום העשור יתחילו את לימודי הרפואה בישראל 2,000 סטודנטים בכל שנה.

מגמת עלייה במספר הרשיונות החדשים ברפואה

כאמור, מספר הרשיונות חדשים ברפואה נמצא במגמת עלייה. ב-2023 הונפקו  2,486 רשיונות חדשים - גידול של יותר מ-500 רשיונות בהשוואה לשנת 2022 בה הונפקו 1,946 רשיונות. בשנת 2021 הונפקו  2,025 רשיונות זאת לעומת 548 בשנת 2007.

בשנים האחרונות, כשליש מהרשיונות הונפקו לבוגרי הארץ: בשנת 2023 - 749 (30%), בשנת 2022 - 671 (34%) ובשנת 2021 - 776 (38%). זאת לעומת 349 (48%) בשנת 2010.

כמחצית מהרשיונות הונפקו לישראלים בוגרי חו"ל: בשנת 2023 - 1,282 (51%), בשנת 2022 - 1,031 (53%) ובשנת 2021 - 986 (49%). זאת לעומת 195 (27%) בשנת 2010.

גידול בשיעור הרופאים מעל גיל 67

מספר הרופאים הרשומים בסוף שנת 2022 עמד על 44,840, מתוכם 33,558 רופאים עד גיל 67 ו-39,768 עד גיל 75.

שיעור הרופאים עד גיל 67 עלה ל-3.5 ל-1,000 תושבים בהשוואה ל-3.3 בשנת 2017. חל גידול בשיעור הרופאים מעל לגיל 67, רבע (25%) מהרופאים היו בגיל 67 ומעלה לעומת 17% בשנת 2010. שיעור הרופאים בני פחות מ-45 עלה גם הוא - 39% בשנת 2023 לעומת 29% בשנת 2010. אחוז הרופאים בגיל 55 ומעלה ירד בשנת 2022 ל-46% מ-50% בשנת 2017. בסוף 2022, 42% מהרופאים היו בוגרי לימודים בארץ והשאר בוגרי חו"ל.

למעלה מ-24 אלף רופאים מומחים

מספר הרופאים המומחים בשנת 2021 עמד על 19,134. מדובר בשיעור של 2.0 ל-1,000 תושבים. כמחציתם (48%) היו בגיל 55 ומעלה. במהלך שנת 2022 נוספו 1,061 רופאים מומחים חדשים ועד סוף שנת 2022 היו 24,094 רופאים מומחים, מהם 17,900 עד גיל 67, ומתוכם 25% עד גיל 45. נתון המסמן עלייה בהשוואה ל-23% בשנת 2010.

26% מהמומחים הם בגיל 67 ומעלה, עלייה מ-16% בשנת 2010. שיעור המומחים עד גיל 67 עלה בארבע השנים האחרונות ל-1.85 ל-1,000 תושבים מ-1.79

בשנת 2018. 54% מסך הרופאים היו מומחים, 79% מהם בגיל 45-54 ו-69% בגיל 55-66. בשנת 2022 מחצית המומחים והמומחות עד גיל 67 היו בוגרי הארץ ושליש בוגרי מזרח אירופה.

מתמחים בחדר ניתוח. צילום אילוסטרציה

בחלק העוסק ברופאים מתמחים נכתב כי בשנת 2022 החלו 1,955 רופאים בהתמחות, פי שניים מ-881 מתמחים שהחלו בשנת 2010. מרביתם התחילו התמחות ראשונה ו-329 (17%) התחילו התמחות נוספת. בסוף 2022 היו 9,157 מתמחים, עלייה ב-85% מ-4,942 בסוף 2010. 44% מהמתמחים היו נשים.

שיעור רופאי השיניים גבוה מממוצע ה-OECD

בתחום רפואת השיניים עולה כי שיעור רופאי השיניים יחסית ל-1,000 תושבים גדול מהשיעור הממוצע של ה-OECD. בשנת 2021 שיעור רופאי השיניים המועסקים עמד על 0.85 ל-1,000 תושבים, זאת בהתאם לסקר כ"א של הלמ"ס בממוצע השנים 2020-22. נתון זה גבוה מממוצע ה-OECD שעומד על 0.71.

זאת ועוד, מספר הרשיונות החדשים ברפואת שיניים נמצא במגמת עלייה. בשנת 2023 הונפקו 564 רשיונות חדשים ברפואת שיניים, ובשנת 2022 הונפקו 534 רשיונות חדשים, מתוכם 16% לבוגרי הארץ ו-57% לישראלים בוגרי חו"ל.

בסוף שנת 2022, שיעור רופאי ורופאות השיניים עד גיל 67 עלה ל-1.10 ל-1,000 תושבים - עלייה מ-1.04 בסוף 2015 ו-1.09 בסוף 2010. כחמישית מרופאי השיניים היו בגיל 67 ומעלה ו-40% היו עד גיל 45. בסוף 2022, 26% מרופאי השיניים עד גיל 67 היו בוגרי ישראל והשאר בוגרי חו"ל.

שיעור אחים ואחיות: כמחצית מממוצע ה-OECD 

שיעור האחים והאחיות המועסקים עומד על 5.3 ל-1,000 תושבים בממוצע השנים 2020-2022, זאת בהתאם לסקר כ"א של הלמ"ס, שיעור הנמוך מממוצע ה-OECD שעומד על 9.9.

יחס אחיות/רופאים נמוך לעומת ה-OECD ועומד על 1.6 ו-2.7, בהתאמה. שיעור האחים והאחיות המועסקים בשנת 2021 היה 6.1 ל-1,000 תושבים ושיעור המועסקים בשירותי הבריאות היה 5.6, עלייה ב-14% משנת 2011.

מספר הרשיונות החדשים לאחים ולאחיות נמצא במגמת עלייה בעשור האחרון. בשנת 2023 הונפקו 4,107 רשיונות ובשנת 2022 הונפקו 3,476. מדובר בעלייה מ-1,744 בשנת 2015 ומ-929 בשנת 2010.

אחות, מקצועות הסיעוד. צילום: אילוסטרציה

שיעור בעלי ההרשאה לעסוק בסיעוד עד גיל 67 נמצא במגמת עלייה, כאשר בסוף שנת 2022 השיעור עלה ל-6.6 ל-1,000 תושבים מ-6.5 בשנת 2021 ו-6.0 בסוף 2015.

כמחצית (48%) מהאחים והאחיות עד גיל 67 היו בוגרי קורסים על בסיסיים, מדובר בשיעור של 2.8 ל-1,000 תושבים, עלייה ב-41% מ-2.0 בשנת 2010.

על מנת להמשיך מגמה זו, מינהל הסיעוד במשרד הבריאות הגדיר תכנית חומש שכוללת הגדלת שיעור האחים והאחיות בישראל ל-7 אחיות ל-1,000 נפש, העלאת שיעור האחיות בוגרות הקורסים העל בסיסיים ופיתוח מומחיות קלינית והעלאת שיעור הבוגרים בלימודי סיעוד.

עלייה במספר רשיונות חדשים לרוקחות

גם בתחום מקצוע הרוקחות השיעור בישראל נמוך מזה של ה-OECD. בשנת 2021 שיעור הרוקחים המועסקים עמד על 0.77 ל-1,000 תושבים, נתון נמוך מממוצע ה-OECD שעומד על 0.89.

שיעור מסיימי בתי הספר לרוקחות בישראל עמד על 1.3 ל-100,000 תושבים, נמוך מממוצע ה-OEC שעומד על 4.2. בהתייחסות לשנת 2023 עולה כי הונפקו 398 רשיונות חדשים ברוקחות בהשוואה ל-303 רשיונות חדשים שהונפקו בשנת 2022.

עוזרי רוקחים: בסוף שנת 2022 היו 472 עוזרי רוקחים עד גיל 67, 0.05 ל-1,000 תושבים, ירידה ב-60% משנת 2010.

גוף תכנון לאומי של כוח אדם רפואי

על האתגרים והפתרונות נאמר כי "במטרה לתת פתרון לטווח הארוך למחסור ברופאים ולהגדיל את מספר הרופאים בישראל, הקים שר הבריאות ועדה לטיפול במחסור בכוח אדם רפואי, בראשה עומד מנכ"ל משרד הבריאות. בין היתר, מוקם גם גוף תכנון לאומי של כוח אדם רפואי שיקבע את מספר המומחים הנדרש בכל תחום ועל פעולות להשגת יעדים אלה".

שר הבריאות אוריאל בוסו אמר עם פרסום הדו"ח: "מערכת הבריאות הציבורית מוכיחה את יכולותיה הגבוהות ואת המקצועיות של הצוותים הרפואיים המצוינים שפועלים בה מסביב לשעון. כמות הנפגעים החריגה והצורך ההולך וגובר למענה רפואי בשלל תחומים מעצימים את האתגר שלנו בהגדלת כוח האדם במקצועות הרפואה.

"במסגרת התכנית האסטרטגית לעשור הקרוב, אנו פועלים במאמץ רב להביא להעלאת מספר האנשים האיכותיים שעובדים במערכת הבריאות. לנגד עינינו עומדת משימה לאומית לענות על צורכי המערכת ולספק היצע ראוי של רופאים ורופאות, אחים ואחיות ואנשי מקצועות רפואה נוספים. לשם כך הגדלנו את כמות הסטודנטים לרפואה ואנו עתידים להרחיב את מספרם של השדות הקליניים - שהם משאב אקוטי ללומדים את המקצוע ואנו פועלים במישורים נוספים.

"במערך בריאות הנפש, פרסמנו תכנית מענקים לפסיכולוגים במגזר הציבורי ואנחנו עמלים על הסכמי שכר בפסיכיאטריה ובתחומים נוספים. נכונו לנו עוד אתגרים רבים ואנו מחויבים להתמודד ולמצוא פתרונות בנושא כוח האדם ולהבטחת בריאות הציבור בטווח המיידי ובמבט צופה פני עתיד".

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב. צילום: פלאש 90

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, הוסיף: "אחד האתגרים שעימם תתמודד בשנים הקרובות מערכת הבריאות נובע מיישום הרפורמה בכוח אדם רפואי שמטרתה הבטחת איכות ההכשרה של סטודנטים שלומדים בחו"ל. בשנת 2019 יצאה לפועל רפורמת יציב, שפסלה בתי ספר לרפואה בחו"ל שלא מלמדים ברמה טובה ומספקת, כך שמהשנה הבאה סטודנטים שלומדים בבתי ספר אלה לא יוכלו לקבל רשיון לעסוק ברפואה במדינת ישראל".

עוד אמר בר סימן טוב: "עוד טרם המלחמה פעלנו בשנה האחרונה להגדלת מספר הסטודנטים החדשים לרפואה כשהיעד הוא הגדלה ל-2,000 סטודנטים בכל שנה עד סוף העשור וכן להגדלת מספר האחים והאחיות בישראל. בנוסף, משרד הבריאות פועל להגדלת מספר הרופאים המומחים בכל התחומים והאזורים הגיאוגרפים, באמצעות מימון מתמחים בקהילה בקופות החולים.

"תכנון מקצועות הרפואה עומד בליבת העשייה של משרד הבריאות בשנים האחרונות, ונועד להבטיח מספר מומחים מספק בכל מקצוע וכן, להמשיך ולספק שירות רפואי איכותי וזמין".

נושאים קשורים:  כוח אדם רפואי,  חדשות,  משרד הבריאות,  מחסור ברופאים,  אחים ואחיות,  רוקחים,  רופאי שיניים,  רפורמת יציב
תגובות
אנונימי/ת
02.03.2024, 06:46

הכי טוב , תצוגה גרפית.