מחקרים

CKD נקשרת עם עלייה בתמותה בחולי פיברוזיס ריאתי אידיופתי

חולי פיברוזיס ריאתי אידיופתי אשר אושפזו עקב התלקחות מחלתם הראו סיכון מוגבר לתמותה במקרים בהם סבלו גם ממחלת כליות כרונית. חולים עם תת פעילות בלוטת התריס אושפזו לתקופה קצרה יותר

13.02.2024, 14:53

פיברוזיס ריאתי אידיופתי היא מחלת ריאות פרוגרסיבית כרונית שסיבתה אינה ידועה, ונקשרת עם שיעורי תמותה גבוהים. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Life (Basel)' מטרת החוקרים הייתה להשוות את השפעתם של מצבים רפואיים כרוניים על תוצאי בית החולים בקרב חולים הסובלים מהתקלחות (אקססרבציה) חריפה של פיברוזיס ריאתי אידיופתי (AE-IPF).

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי במסגרתו השתמשו במאגר הנתונים של ה-NIS בין השנים 2016 ועד ל-2018. במחקר נכללו מטופלים בני 60 ומעלה המאושפזים במרכזים רפואיים אקדמיים ואובחנו עם IPF וכשל נשימתי חריף. החוקרים בחרנו גורמים הנקשרים עם תמותה בבית חולים ועם משך השהייה (LOS: length of stay) תוך שימוש ברגרסיה בינומית שלילית ורגרסיה לוגיסטית מרובת משתנים משוקללת סקר.

מתוצאות החוקרים עולה כי מתוך 4,975 חולי AE-IPF,י665 (13.4%) לא שרדו את האשפוז. לא נצפה הבדל בגיל הממוצע בין אלו ששרדו את האשפוז לבין אלו שלא שרדו. המטופלים היו בסבירות גבוהה יותר גברים, בעיקר לבנים, ובעלי כיסוי ביטוחי של Medicare. מרבית החולים שלא שרדו את האשפוז היו ממשקי בית עם הכנסה חציונית גבוהה יותר. כמו כן, נמצא כי ה-LOS בבית החולים היה ארוך יותר בקרב אלו שלא שרדו את האשפוז, לעומת אלו שכן (9.4 ימים לעומת 9.8 ימים; p < 0.001).

בנוסף לכך, לאחר רגרסיה לוגיסטית מרובת משתנים נמצא כי סוכרת מהווה גורם מגן (יחס סיכויים מתוקנן, 0.62, רווח בר-סמך של 95%, 0.50-0.77; p < 0.0001) בעוד שמחלת כליות כרונית (CKD) הובילה לסיכון גבוה יותר באופן מובהקת לתמותה לאחר AE-IPF (יחס סיכויים מתוקנן, 6.85, רווח בר-סמך של 95% 1.90-2.7; p = 0.00). מודל רגרסיה בינומית שלילית עם תיקנון למשתנים מרובים עבור ה-LOS הדגים כי השמנת יתר (0.85, IRR, רווח בר-סמך של 95%, 0.76-0.94; p ≤ 0.00) ותת-פעילות של בלוטת התריס (0.90 IRR, רווח בר-סמך של 95% p = 002 ;0.83-0.98) נקשרה עם LOS קצר יותר בבית החולים.

לסיכום, ממצאי החוקרים מצביעים על כך ש-CKD מהווה תורם מובהק לתמותה בבית החולים בקרב AE-IPF, וכי סוכרת עשויה להיות גורם מגן לכך. כמו כן, השמנת יתר ותת פעילות בלוטת התריס נקשרו עם LOS קצר יותר בבית החולים בקרב חולים המאושפזים עם AE-IPF במרכזים רפואיים אקדמיים בארצות הברית.

מקור:

Baig SH, Yoo EJ. The Impact of Chronic Comorbidities on Outcomes in Acute Exacerbations of Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Life. 2024; 14(1):156. https://doi.org/10.3390/life14010156

נושאים קשורים:  מחקרים,  פיברוזיס ריאתי,  השמנת יתר,  מחלת כליות כרונית
תגובות