סקירה

טיפול משלים בסרטן שד מוקדם
-HR+HER2 עם abemaciclib  

מחקר MONARCH E מציג יתרון טיפול ב-abemaciclib עם טיפול הורמונלי משלים. היתרון נשמר ומתעצם עם הזמן גם בהורדת סיכון להישנות (IDFS) וגם בהורדת סיכון להישנות גרורתית (DRFS) בסרטן שד לומינלי בסיכון גבוה להישנות

מאת ד"ר אירנה קוצ'וק, מנהלת שירות סרטן שד, בי"ח מאיר

בנשים עם סרטן שד עם רצפטורים הורמונלים חיוביים, HER2 שלילי ומעורבות בלוטות אזוריות, סיכון להישנות נמדד בכ-30%-40% לאחר 10 שנים, ומגיע עד 50% לאחר 20 שנה. זאת למרות טיפול כימי והורמונלי משלים.

טיפול במעכבי CDK4/6 בשילוב עם טיפול הורמונלי הביא לשיפור משמעותי בזמן להתקדמות המחלה ותוחלת החיים במטופלים עם סרטן שד גרורתי עם רצפטורים הורמונליים חיובים והפך להיות הטיפול הנבחר במצב זה.

מחקר MONARCH E הינו מחקר פאזה 3 שבוצע עם הקצאה אקראית ועם תווית פתוחה. המחקר בחן תרומה של abemaciclib (ורזניו) להורדת סיכון להישנות המחלה במטופלים עם סרטן שד בסיכון גבוה להישנות המחלה עם רצפטורים הורמונליים חיוביים, HER2 שלילי. במחקר נכללו יותר מ-5,000 מטופלים עם סרטן שד לומינלי בסיכון גבוה להישנות. בקבוצת המחקר, abemaciclib ניתן למשך שנתיים, במקביל לטיפול הורמונלי משלים. רוב המשתתפים קיבלו טיפול כימי לפני כן. קבוצת מטופלות שקיבלה טיפול ב-abemaciclib הציגה יתרון ב-invasive disease free survivalי(IDFS) ובהישנות גרורתית. על סמך תוצאות המחקר, טיפול משלים ב-abemaciclib קיבל אישור של גופים רגולטורים במדינות רבות.

בכנס ESMO שנערך השנה, פורסמו תוצאות של חמש שנות מעקב של המחקר MONARCH E שהדגימו תועלת מתמשכת של טיפול משלים ב-abemaciclib עם הורדת סיכון משמעותית להישנות המחלה. אשר מתבטאת בהבדל אבסולטי שעומד על 7.6% (מ-76% ל-83.6%) עם HR 0.680, p<0.001.

גם מבחינת הישנות גרורתית, Distant relapse Free Survivalי(DRFS), נצפה שיפור משמעותי בקבוצת המחקר עם הבדל אבסולוטי של 6.7% (HRי(95% CI): 0.675י(0.588, 0.774). רווח מטיפול ב-abemaciclib  ראה בכל המשתתפים ללא קשר לגודל הגידול, מספר בלוטות מעורבות, ביטוי 67% KI, גיל ומצב פעילות שחלתית.

פרופיל הבטיחות עקבי וניתן לניהול באמצעות הפחתות מינונים וכולל תשישות, שלשולים, בחילה וניוטרופניה שעלולים לגרום להפסקת טיפול מוקדמת מהצפוי ופגיעה ביעילות הטיפול. במחקר monarchE הופסק הטיפול בקרב 18.5% מהמטופלות בעקבות תופעות לוואי, רובן בששת החודשים הראשונים לטיפול.

אנליזה נוספת של נתוני יעילות כתלות בהורדת מינונים הדגימה כי היעילות של Abemaciclib נשמרה על אף הורדת מינון (שיעורי IDFS דומים בכל תת הקבוצות של relative dose intensity). למטופלות עם הפחתת מינון הייתה סבירות גבוהה יותר להשלים את משך הטיפול.

לסיכום, בנקודת זמן זו של חמש שנים, מחקר MONARCH E מציג יתרון טיפול ב-abemaciclib עם טיפול הורמונלי משלים. היתרון נשמר ומתעצם עם הזמן גם בהורדת סיכון להישנות (IDFS) וגם בהורדת סיכון להישנות גרורתית (DRFS) בסרטן שד לומינלי בסיכון גבוה להישנות.

למרות שהישרדות הכוללת בשלב זה לא הגיעה למשמעות סטטיסטית, היו פחות מקרי מוות בזרוע של abemaciclib עם טיפול הורמונלי, מאשר בקבוצת טיפול הורמונלי בלבד (208 בקבוצת טיפול, 234 בקבוצת ביקורת). נדרש מעקב ארוך יותר להערכת השפעה של הטיפול על תוחלת החיים של מטופלות עם סרטן שד עם רצפטורים הורמונליים חיובים.

מעקב צמוד וניהול נכון של תופעות לוואי, כגון הדרכת מטופלת על התמודדות עם תופעות לוואי והורדת מינון של abemaciclib על מנת לשפר סבילות של הטיפול מאפשרים להישאר על הטיפול עד השלמתו ללא פגיעה ביעילות.

לצפיה בסרטון מסכם של יעילות ורזניו במטופלות שד גרורתיות (מחקר מונרך 3):

לקריאה על יעילות ורזניו בסרטן שד גרורתי, מחקר מונרך 3, לחץ כאן

ספרות:

1. Johnston SRD, Toi M, O'Shaughnessy, et al; monarchE Committee Members. Abemaciclib plus endocrine therapy for hormone receptor-positive, HER2-negative, node-positive, high-risk early breast cancer (monarchE): results from a preplanned interim analysis of a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2023 Jan;24(1):77-90. doi: 10.1016/S1470-2045(22)00694-5.2.Harbeck N, Rastogi P, O'Shaughnessy, et al Adjuvant abemaciclib plus endocrine therapy for HR+, HER2-, high-risk early breast cancer: results from a preplanned monarchE overall survival interim analysis, including 5-year efficacy outcomes ESMO, Madrid, Spain. 20 October 2023 3. Joyce O’Shaughnessy , Irfan Cicin , Laura Testa, et al. Impact of Dose Reductions on Efficacy of Adjuvant Abemaciclib for Patients with High-Risk Early Breast Cancer (EBC): Analyses from the monarchE Study ESMO, poster presentation, Madrid, Spain. 20 October 2023

verzenio indications in Israel: In Early Breast Cancer Verzenio in combination with endocrine therapy is indicated for the adjuvant treatment of adult patients with hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) negative, node positive early breast cancer at high risk of recurrence. In pre- or perimenopausal women, aromatase inhibitor endocrine therapy should be combined with a luteinising hormone-releasing hormone (LHRH) agonist. In Advanced or Metastatic Breast Cancer VERZENIO (abemaciclib) is indicated: • in combination with a non-steroidal aromatase inhibitor as initial endocrine-based therapy for the treatment of postmenopausal women with hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative advanced or metastatic breast cancer. • in combination with fulvestrant for the treatment of women with hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative advanced or metastatic breast cancer with disease progression following endocrine therapy. • as monotherapy for the treatment of adult patients with HR-positive, HER2-negative advanced or metastatic breast cancer with disease progression following endocrine therapy in the metastatic setting and prior chemotherapy in the metastatic setting including taxane in adjuvant or metastatic setting. Verzenio should not be used in women after prior treatment with cyclin-dependent kinases 4 and 6 (CDK4 and CDK6) inhibitor. For further information please refer to MOH approved leaflets 

בחסות חברת לילי PP-AL-IL-0594

נושאים קשורים:  סקירה,  סרטן השד,  HER2,  אמבציקליב