סקירה

יעילות אבמציקליב (ורזניו) במטופלות גרורתיות בקו הראשון בשילוב עם מעכב ארומטאז

בכנס סן אנטוניו שנערך בדצמבר 2023 פורסמו תוצאותיו הסופיות של מחקר ה-MONARCH3

28.01.2024, 16:05
סרטן השד (אילוסטרציה)

מאת ד"ר עדי רסקו, מנהלת שירות סרטן שד וגידולי עור, מרכז רפואי קפלן

סרטן שד מכיל בתוכו 3 תתי סוגים עיקריים. סרטן שד הורמונלי (שלילי ל-HER2) הוא הנפוץ ביותר ומהווה כ-70% מכלל המקרים. הסרטן השני בשכיחותו נקרא HER2 חיובי אשר מהווה 15-20% מהמקרים. הפחות שכיח נקרא טריפל נגטיב (TNBC) שמהווה כ-10-15% מהמקרים.

בשנים האחרונות נוספו בכל שלושת תתי הסוגים תרופות מצוינות לטיפול בסרטן שד גרורתי. הטיפול הראשוני במחלה הגרורתית בטריפל נגטיב וגם ב-HER2 חיובי הינו על פי רב מבוסס על כימותרפיה עם או בלי טיפולים נוספים, ובסרטן הורמונלי הוא מתחיל על פי רב בטיפול בכדורים שמטרתם למנוע מההורמון הנשי אסטרוגן לגרום לשגשוג תאי הסרטן.

בסרטן שד גרורתי חיובי להורמונים נכנסו לשימוש לפני מספר שנים תרופות הנקראות מעכבי חלבון קינאז תלוי-ציקלין (cyclin-dependent kinase 4/6) CDK 4/6 להן מנגנון פעילות ייחודי אשר מכפיל את משך הזמן ללא התקדמות מחלה בערך משנה לשנתיים כאשר ניתן בנוסף למעכבי ארומטז.

בכנס סאן אנטוניו שנערך בדצמבר 2023 פורסמו תוצאותיו הסופיות של מחקר ה-MONARCH 3, מחקר בינלאומי, אקראי, כפול סמיות, אשר בחן את היעילות בתוספת של אבמציקליב למעכבי ארומטז, בהשוואה למעכבי ארומטז בלבד, כטיפול בקו ראשון בנשים לאחר חדלון וסת. במחקר היו 53% מטופלות עם גרורות ויסרליות.

המטרה הראשונה של המחקר הייתה שרידות ללא התקדמות המחלה (PFS-progression free survival) וב-2017 דווחה הארכה משמעותית מ-14 ל-28 חודשים, בעקבותיה התרופה קיבלה אישור FDA.

לאחר 6 שנות מעקב לא נצפתה חזרת מחלה בקרב 23.3% מהנשים בזרוע שקיבלה אבמציקליב בהשוואה ל-4.3% בזרוע הביקורת וכן נצפתה דחייה של 16 חודשים בזמן להתחלת כימותרפיה בזרוע שקיבלה אבמציקליב.

כעת, לאחר 8 שנות מעקב, פורסמה השרידות הכוללת הסופית (OS-overall survival) של המחקר כאשר בזרוע שקיבלה אבמציקליב בנוסף למעכבי ארומטז, השרידות עמדה על 66 חודשים בהשוואה ל- 53 חודשים בזרוע הביקורת, הארכה של 13 חודשים באוכלוסיה הכללית (ITT), והארכה של 14.9 חודשים במטופלות עם גרורות ויסרליות. הארכה זו הינה משמעותית עבור המטופלות למרות שלא הושגה משמעות סטטיסטית מובהקת.

Goetz MP et al. Presented at SABCS, San Antonio, Texas, US, December 5-9, 2023. 2. Verzenio Summary of Product Characteristics. 3. Wang R et al. BMC Cancer. 2019;19:1091. 4. Di Leo A et al. NPJ Breast Cancer. 2018;4:41. 5. Goetz MP et al. J Clin Oncol. 2017;35(32):3638-46. 6. Johnston S et al. NPJ Breast Cancer. 2019;5(1):5. 7. Johnston S et al. NPJ BreastCancer. 2021;7(1):80. 8. Goetz MP et al. Oncologist. 2020;25(9):e1346–54. 9. Harbeck N et al. Presented at ESMO Congress,Madrid, Spain, October 20-24, 2023. 10. Sledge GW Jr et al. JAMA Oncol. 2020;6(1):116-24.

נכון להיום, במחלה הגרורתית מאושרות לשימוש שלוש תרופות ממשפחת מעכבי חלבון קינאז תלוי-ציקלין CDK 4/6. שלושתן הדגימו שיפור משמעותי בזמן עד להתקדמות מחלה אשר הוגדר כתוצא הראשוני של המחקר. בין התרופות ישנם הבדלים וניכר גם שוני בפרופיל תופעות הלוואי. שלושת התרופות ממשפחה זו ניתנות בכדורים, חלקן ניתנות לשלושה שבועות ולאחר מכן שבוע הפסקה, אבמציקליב נלקחת ברציפות ללא הפסקות.

במחלה הגרורתית, האונקולוג והמטופלת מגדירים את מטרת הטיפול. על מנת להשיגה, האונקולוג מתייחס לפרמטרים רבים, החל ממצבה הבריאותי והתפקודי של המטופלת, תרופות הנלקחות במקביל, תופעות הלוואי ועוד.

קיומן של מספר תרופות מאפשר התאמה אינדיבידואלית לטיפול בהתאם למטרות שהוגדרו ומוביל להיענות גבוהה ולמיקסום תוצאותיו.

לצפיה בסרטון מסכם של יעילות ורזניו במטופלות שד גרורתיות (מחקר מונרך3):

לקריאה על יעילות ורזניו בסרטן שד מוקדם, מחקר מונרךE - לחץ כאן

ספרות:

1. Perou and sorlie nature 2000;406:747-752

2. MONARCH 3: Final overall survival results of abemaciclib plus  nonsteroidal aromatase inhibitor as first-line therapy for  HR+, HER2- advanced breast cancer, San Antonio Breast Cancer Symposium®, December 5-9, 2023 , presented by Matthew P Goetz

3. Trastuzumab Deruxtecan versus Trastuzumab Emtansine for Breast Cancer, Cortés et al. N Engl J Med 2022; 386:1143-1154 DOI: 10.1056/NEJMoa211502

4. Sacituzumab Govitecan in Metastatic Triple-Negative Breast Cancer, Bardia et al. N Engl J Med 2021; 384:1529-1541 DOI: 10.1056/NEJMoa2028485

5. PALOMA-2

6. MONALEESA-2 Overall Survival with Ribociclib plus Letrozole in Advanced Breast Cancer, Hortobagyi et al. N Engl J Med 2022; 386:942-950 DOI: 10.1056/NEJMoa2114663

7. MONALEESA-7 Overall Survival with Ribociclib plus Endocrine Therapy in Breast Cancer. Im et al.N Engl J Med 2019; 381:307-316 DOI: 10.1056/NEJMoa1903765

8. MONARCH 3: Abemaciclib As Initial Therapy for Advanced Breast Cancer, Goetz et al. J Clin Oncol. 2017 Nov 10;35(32):3638-3646. doi: 10.1200/JCO.2017.75.6155.

verzenio indications in Israel: In Early Breast Cancer Verzenio in combination with endocrine therapy is indicated for the adjuvant treatment of adult patients with hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) negative, node positive early breast cancer at high risk of recurrence. In pre- or perimenopausal women, aromatase inhibitor endocrine therapy should be combined with a luteinising hormone-releasing hormone (LHRH) agonist. In Advanced or Metastatic Breast Cancer VERZENIO (abemaciclib) is indicated: • in combination with a non-steroidal aromatase inhibitor as initial endocrine-based therapy for the treatment of postmenopausal women with hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative advanced or metastatic breast cancer. • in combination with fulvestrant for the treatment of women with hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative advanced or metastatic breast cancer with disease progression following endocrine therapy. • as monotherapy for the treatment of adult patients with HR-positive, HER2-negative advanced or metastatic breast cancer with disease progression following endocrine therapy in the metastatic setting and prior chemotherapy in the metastatic setting including taxane in adjuvant or metastatic setting. Verzenio should not be used in women after prior treatment with cyclin-dependent kinases 4 and 6 (CDK4 and CDK6) inhibitor. For further information please refer to MOH approved leaflets 

בחסות חברת לילי              PP-AL-IL-0589

נושאים קשורים:  סקירה,  סרטן השד,  HER2,  ורזניו,  אמבציקליב