מחקרים

metastasis-directed therapy עשוי לשפר תוצאי סרטן ערמונית

חולי סרטן הערמונית בשלב גרורתי אשר עברו metastasis-directed therapy הראו שיפור בשרידות ללא התקדמות ובשליטה המקומית, וזאת בליווי פרופיל רעילות נמוך

20.12.2023, 14:28
צילום מיקרוסקופי של סרטן הערמונית (צילום: ויקיפדיה)
צילום מיקרוסקופי של סרטן הערמונית (צילום: ויקיפדיה)

על אף היעדרן של ראיות level 1,יmetastasis-directed therapy (MDT) נמצא בשימוש נרחב בטיפול בסרטן ערמונית גרורתי (mPCa). עם זאת, לאורך הזמן עולים נתונים ממחקרים פרוספקטיביים שונים. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'European Urology' מטרת החוקרים הייתה לסכם ולדווח על הראיות בנוגע לתוצאים האונקולוגיים והבטיחותיים של MDT במסגרת הניהול של חולי mPCa.

לצורך כך, החוקרים ערכו חיפוש במסדי הנתונים PubMed,יScopus ו-Web of Science על מנת לאתר מחקרים פרוספקטיביים המעריכים את השרידות ללא התקדמות (PFS), שליטה מקומית (LC), שרידות ללא androgen deprivation therapyי(ADT-FS), שרידות כוללת (OS) ו/או תופעות לוואי (AEs) בחולי סרטן ערמונית בשלב גרורתי, אשר טופלו עם MDT. החוקרים ערכו מטא-אנליזה בוצעה עבור PFS, LC, ADT-FS, OS וה-AEs למשך שנה ושנתיים. כמו כן, החוקרים ערכו מטא-רגרסיה ואנליזת רגישות על מנת להתייחס להטרוגניות וזיהוי Moderators.

החוקרים זיהו בסך הכל 22 מחקרים פרוספקטיביים (n=1,137), כולל שני מחקרים אקראיים מבוקרים (n=116). שני מחקרים לא נכללו במטא-האנליזה (n=120). ה-PFS המשוער לשנתיים היה 46% (רווח בר סמך 95%: 36-56%) או 42% (רווח בר-סמך של 95%, 33-52%), לאחר הדרה של מחקרים עם תוצאים ביוכימיים או אלו הקשורים ל-ADT.

עוד עולה מתוצאות החוקרים כי ה-LC,יADT-FS והשרידות הכוללת המוערכים לשנתיים היו 97% (רווח בר-סמך של 95%, 94–98%), 55% (רווח בר-סמך של 95% 44-65%), ו-97% (רווח בר-סמך של 95% 95-98%), בהתאמה. שיעורי ה-AEs בדרגה 2 ו-≥3 הקשורות לטיפול היו 2.4% (רווח בר-סמך של 95%, 0.2-7%) ו-0.3% (רווח בר-סמך של 95%, 0-1%), בהתאמה.

החוקרים מסכמים כי MDT היא אסטרטגיה טיפולית מבטיחה, הנקשרת עם PFS מיטיבה, LC מעולה, ופרופיל רעילות נמוך, המאפשר לחולי oligorecurrent hormone-sensitive להימנע, או לדחות, את הרעילות הנקשרת עם ADT. כמו כן, השילוב של MDT עם טיפולים אחרים עשוי להוות כיוון מחקרי מבטיח, ובפרט השילוב עם טיפולים סיסטמיים, וכמרכיב של טיפול דפיניטיבי ב-PCa אוליגומטסטטי. עם זאת, החוקרים מציינים כי בהיעדר ניסויים אקראיים, השימוש ב-MDT ככלי להעצמת הטיפול נותר כגישה ניסיונית, וההשפעה על השרידות הכוללת עדיין אינה ודאית.

אורולוגיה

סרטן ערמונית, יעילות, בטיחות, גרורות, שרידות, metastasis-directed therapy

Prostate cancer, efficacy, safety, metastasis, survival, metastasis-directed therapy

https://doi.org/10.1016/j.eururo.2023.10.012

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ערמונית,  גרורות
תגובות