מחקרים

האם השמנת יתר משפיעה על שיעורי הסיבוכים לאחר שחזור שד?

נמצא כי בכל דרגה של השמנת יתר ישנם שיעורים גבוהים של סיבוכי ניתוח, אך מרביתם - ובמיוחד הקשים שבהם - אינם קשורים לדרגת ההשמנה

השמנת יתר היא גורם סיכון לסיבוכים לאחר שחזור שד אוטולוגי. ישנו מחסור במידע על אודות הקשר בין תוצאים לבין דרגת השמנת היתר. מחקר זה השווה תוצאים וסיבוכים אחרי שחזור שד עבור שלוש דרגות של השמנת יתר (מבוססות מדד BMI) לפי סיווג ארגון הבריאות העולמי (World Health Organization - WHO).

החוקרים ביצעו מחקר רטרוספקטיבי בו השתתפו נבדקות עם השמנת יתר אשר עברו שחזור שד מבוסס רקמות מהבטן בין התאריכים ינואר 2011-ינואר 2021. הנבדקות רובדו לפי דרגת השמנת היתר על בסיס סיווג ה-WHO (דרגה C1= 30-34.99 ק"ג/מ2, דרגה C2=35-39.99 ק"ג/מ2, דרגה C3= 40 ק"ג/מ2 ומעלה). תוצאים הושוו בין קבוצות המחקר.

במחקר נכללו 232 נבדקות (395 מתלים); מהן 238 עם השמנת יתר בדרגה C1, 68 עם דרגה C2 ו-26 עם דרגה C3. לא נמצא הבדל בין הקבוצות בשיעור הסיבוכים הכולל (80%) ושיעור הסיבוכים המשמעותיים (31%) [p=0.057, 0.185]. כמו כן, לא נצפה הבדל מובהק בשיעורי האשפוזים החוזרים (18%) או הניתוחים החוזרים (26%) תוך 30 ימים (p=0.588, 0.059). לעומת זאת, נמצא מתאם בין דרגת השמנת היתר לבין שיעורי התפתחות סרומה (C1=15%, C2=16%, C3=35%), בקע (C1=0%, C2=4%, C3=8%) והיפרדות חתך ניתוחי (C1=30%, C2=44%, C3=62%) [p<0.05]. לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין הקבוצות בשיעורי אובדן המתלה (p=0.573).

מסקנת החוקרים הייתה כי שיעור הסיבוכים הקשים ואובדן מתלה מרקמת בטן עבור שחזור שד לא היה שונה בקרב נבדקות עם דרגות שונות של השמנת יתר. למרות שעבור נבדקות מכל דרגות ההשמנה נצפו שיעורים גבוהים של סיבוכים באופן כללי, לא נמצא הבדל בין הקבוצות מבחינת שיעורי הסיבוכים בעלי פוטנציאל נזק. יש לייעץ לנבדקות על אודות סיבוכים אפשריים של הניתוח, ללא תלות בערכי סף שרירותיים של BMI.

מקור:

Mather TL, Tobin CA, Doren EL, Hettinger PC, LoGiudice JA, Sanger JR, Adamson KA. Rates of major complications and flap loss for abdominally based breast reconstruction in obese patients are independent of WHO class of obesity. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2023 Nov;86:165-173. doi: 10.1016/j.bjps.2023.08.005. Epub 2023 Aug 21. PMID: 37722305.

נושאים קשורים:  מחקרים,  שחזור שד,  השמנת יתר,  סיבוכים ניתוחיים,  BMI מדד מסת הגוף
תגובות