medic webinar

וובינר: למה הסברה חשובה? מול המטופלים וגם מול העולם

מהי הסברה וכיצד יכולה לשרת אותנו בתקשורת מול המטופלים וגם אל מול הקולגות בעולם? דוגמאות וכלים פרקטיים שכל אחד יכול ליישם

נושאים קשורים:  medic webinar