מחקרים

האם עישון משפיע על קצב הידקקות שכבת סיבי העצב הרשתיים?

נמצא כי עצימות גבוהה של עישון מקושר להאצה בקצב ההידקקות של שכבת סיבי העצב הרשתיים

עישון (אילוסטרציה)
עישון (אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין עישון ועצימות העישון לבין שיעור ההידקקות של שכבת סיבי העצב הרשתיים (Retinal Nerve Fiber Layer - RNFL) בנבדקים עם גלאוקומה [ברקית] ראשונית רחבת זווית (primary open angle glaucoma - POAG).

במחקר אורכי זה נכללו נבדקים עם POAG שעבורם יש מידע ממעקב של שלוש שנים לפחות מהלכם בוצעו לפחות חמש בדיקות טומוגרפיה אופטית קוהרנטית (Optical Coherence Tomography - OCT). עצימות העישון חושבה על בסיס שנות עישון בזמן ביצוע OCT ראשוני. מודלים ליניאריים מעורבים חד ורב-משתניים בוצעו לצורך קביעה של ההשפעה של כל מאפיין על שיעורי ההיארעות של הידקקות RNFL לאורך זמן. החוקרים השתמשו בהערכות לא ליניאריות של ריבועים פחותים עם מודל רגרסייה רציפה בקטעים על מנת לבחון את ערכי הסף למתאם בין הידקקות RNFL באזור שסביב העצב (circumpapillary).

בניתוח הנתונים נכללו 466 עיניים מ-314 נבדקים, עם תקופת מעקב ממוצאת של 6.6 (6.4-6.7) שנים. תוצאות המחקר הדגימו כי מתוך 314 הנבדקים, 212 (39%) דיווחו על היסטוריה כלשהי של עישון. עצימות גבוהה יותר של עישון נמצאה קשורה להאצה של קצב ההידקקות של RNFL (-0.06, רווח בר-סמך של 95%, -0.11 עד 0 מיקרומטר/שנה לכל תוספת של 10 שנות עישון; p=0.031), לאחר תקנון עבור גורמים מערפלים. מהירות ההידקקות של RNFL עלתה ככל שעצימות העישון הייתה מעל 8 שנות אישון.

מסקנת החוקרים הייתה כי עצימות העישון נמצאה קשורה להידקקות מהירה יותר של RNFL. הערכה של עצימות העישון עשויה להוסיף מידע שימושי להערכת הסיכון להתקדמות גלאוקומה. יש צורך במחקרים עתידיים על מנת לבחון האם הפסקת העישון מהווה גורם סיכון הפיך ועשוי להפחית את ההתקדמות של גלאוקומה.

מקור:

Nishida T, Mahmoudinezhad G, Weinreb RN, et al. Smoking and progressive retinal nerve fibre layer thinning in glaucoma. British Journal of Ophthalmology 2023;107:1658-1664.

נושאים קשורים:  מחקרים,  עישון,  ברקית,  טומוגרפיה אופטית קוהרנטית
תגובות