חדשות

ב"רייכמן" מאיימים לתבוע חברים במל"ג בשל "ניגוד עניינים משווע"

על רקע הבקשה לפתוח בי"ס לרפואה באוניברסיטת רייכמן, מואשמת אונ' ת"א בחסימת התכנית מטעמי תחרות, לצד ניגוד עניינים של יועמ"שית המל"ג וחברים נוספים | המל"ג ואונ' ת"א בתגובה: "ניסיון להטיל מורא"

פרופ' אוריאל רייכמן, הנשיא המייסד ויו"ר דירקטוריון אוניברסיטת רייכמן. צילום ארכיון: מרים אליסטר/ פלאש 90

על רקע בקשתה של אוניברסיטת רייכמן לפתוח בית ספר לרפואה, מחריף המאבק בין אוניברסיטת רייכמן לוועד ראשי האוניברסיטאות ועובר לאיומים בתביעות אישיות. במכתב שנשלח אל שר החינוך ויו"ר המל"ג, יואב קיש בשבוע שעבר, מצביעים ראשי אוניברסיטת רייכמן על אוניברסיטת תל אביב כמי שפועלת, לדבריהם, על מנת לחסום, משיקולי תחרות, את אישור התכנית. הכותבים דורשים שלא לאפשר למי שלטענתם מצוי בניגוד עניינים, לקחת חלק בדיונים בעניינם.

"חברי הוועדות השונות, שנמצאים בניגוד עניינים חמור, הם אלה שדנים בבקשות של מרשתנו ומקבלים החלטות לגביהן, הכל בגיבוי מלא של היועצת המשפטית של המל"ג, עו"ד יעל טור כספא, שמצויה גם כן בניגוד עניינים", ציינו ב"רייכמן".

המכתב, שנשלח לשר קיש באמצעות משרד עוה"ד שיבולת, מתייחס לתכנית שהגישה "רייכמן" בחודש יוני האחרון לפתיחת בית ספר לרפואה. כזכור, ועדת משנה של המל"ג קבעה כי האוניברסיטה אינה עומדת בתנאי הסף להקמת בית ספר לרפואה. אוניברסיטת רייכמן השיבה להשגות ועדת המשנה אך לטענתה,  כפי שעולה מן המכתב, תשובותיה לא זכו למענה ענייני מחברי המל"ג.  בתגובה הוביל השר קיש מהלך להקל את התנאים לפתיחת בתי ספר לרפואה.

"לצערה של מרשתנו (רייכמן), עוד בטרם הגישה את התכנית וביתר שאת בחודשים האחרונים, פעלה ופועלת אוניברסיטת תל אביב יחד עם חלק מחברי המל"ג והיועצת המשפטית של המל"ג, עו"ד יעל טור כספא, על מנת לבלום ולעכב את הליכי אישור התכנית, בכוחניות ובחוסר תום לב שאין למעלה הימנו, וזאת ממניעים זרים ותוך הפרת חובות הנאמנות החלים על עובדי ציבור תוך פעולות בניגוד עניינים משווע", נכתב.

ההתנגדות, על פי המכתב, מונעת משיקולי תחרות: "לאורך השנים פועל ועד ראשי האוניברסיטאות ("ור"ה") השולט בשוק ההשכלה הגבוהה מתוך מטרה ברורה להגביל את התחרות ואוניברסיטת תל אביב כרוח החיה מאחורי ור"ה, על מנת להכשיל את התפתחותה של אוניברסיטת רייכמן, החל מהנסיונות הנואלים למנוע מהאוניברסיטה לפתוח תכניות לתואר שלישי. כך משרתת ור"ה את רצונה ותכתיביה של אוניברסיטת תל אביב אשר שמה לעצמה למטרה למנוע ממרשתנו לפתוח בית ספר לרפואה, מתוך רצון לבצר את מעמדה, לפגוע במרשתנו, בניגוד לאינטרס הציבורי, כללי מנהל תקין והפרה של כללי התחרות".

המכתב מפרט את ניגוד העניינים, לכאורה, המיוחס בעיקר לפרופ' יוסי רוזנווקס, יו"ר ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פרא רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל ולפרופ' שולמית לבנברג, דיקאנית הפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון לשעבר, שהתנהלותם מהווה, על פי הנטען, הפרה של חובות האמון בשל הפרה לכאורה של הסדרים עליהם הם חתומים, בהשתתפותם בדיונים הנוגעים לרייכמן, וכן לעו"ד טור כספא.

המכתב מפרט: "ניגוד העניינים החמור של פרופ' רוזנווקס ולבנברג אינו נובע רק מעצם השתתפותם בדיונים או הפרת ההסדרים עליהם הם חתומים לכאורה אלא במעשיו (של פרופ' רוזנווקס) ומחדלה של פרופ' לבנברג. פרופ' רוזנווקס פעיל במיוחד בעניינו ויש לנו יסוד להניח כי מקיים קשר רציף ושוטף עם ההנהלה הבכירה באוניברסיטת תל אביב אשר מנחה אותו בצעדיו.

"לעומתו", נכתב, "ניגוד העניינים של פרופ' לבנברג נובע ממחדליה של פרופ' לבנברג אשר נמנעת מלקיים כל פעילות במל"ג, למעט בעניינים הנוגעים במישרין לאוניברסיטת רייכמן ולאינטרסים של ור"ה. כך, ועל פי מידע שנמסר לנו, פרופ' לבנברג השתתפה בכשלושה דיונים בלבד בכל השנה האחרונה וכולם עסקו בעניינה של אוניברסיטת רייכמן ו/או נושאים בהם היה לור"ה עניין מיוחד (כמו מינוי סגן יו"ר למל"ג)".

עוד מצוין כי "התברר למרשתנו לתדהמתה שהיועצת המשפטית של המל"ג – עו"ד יעל טור כספא – העוסקת מתוקף תפקידה כאמור בכל העניינים הנוגעים לבקשת מרשתנו, היא בת זוגו לחיים של מנכ"ל אוניברסיטת תל אביב, מר גד פרנק. התברר כי הדבר הוא מן המפורסמות הידוע לרבים מקרב חברי המל"ג- ות"ת. תדהמת מרשתנו גברה שבעתיים עת הסתבר לה כי משרד המשפטים ערך לכאורה הסדר ניגוד עניינים עם עו"ד טור כספא ומרשתנו מניחה כי בהסדר זה ישנה התייחסות מפורשת לכך שלעו"ד טור כספא אסור לעסוק במישרין או בעקיפין, כפי המקובל בהסדרי ניגוד עניינים דומים, בעניינים הנוגעים לאוניברסיטת תל אביב אשר, כאמור לעיל, היא זו שמובילה את קו ההתנגדות לבקשת מרשתנו".

הכותבים חותמים את מכתבם בדרישה למנוע מחברי מל"ג ומהיועצת המשפטית לדון בעניינה של "רייכמן", ו"ככל שניגוד העניינים האמור לא יטופל באופן מיידי", הם מזהירים כי אוניברסיטת רייכמן תפעיל הליכים משפטיים. עוד צוין כי "חברי המל"ג-ות"ת ו/או חברי ועדת החינוך והוועדה התחומית ו/או כל חבר ועדה אחרת, הדן בעניין הנוגע למרשתנו והמצויים בניגוד עניינים, יהיו חשופים לתביעות אישיות, על כל הנובע והמשתמע מכך".

עו"ד טור כספא: "לא אמשיך לטפל יותר בנושא ביה"ס של רייכמן"

כפי שמדווח שחר אילן בכלכליסט, עו"ד טור כספא הודיעה כי "נוכח הלחצים המופעלים על הייעוץ המשפטי כדי להחלישו ולמנוע ממנו למלא את תפקידו כראוי, החלטתי כי בהיעדר גיבוי והגנה עלי כשומרת סף, לא אמשיך לטפל יותר בנושא בית הספר של רייכמן". טור כספא מאשימה את אוניברסיטת רייכמן "בניסיון להלך עלי אימים ולא לאפשר לי למלא את תפקידי". היא טוענת ש"המכתב הוא חלק מהתנהגות כוחנית, מתעמרת ופוגענית שאני חווה במסגרת עבודתי בתקופה האחרונה במל"ג. כולל ניסיון להתערבות בחוות דעת משפטיות והשמצות אישיות, על ידי מספר חברי מל"ג". הדבר "מביא לפגיעה בבריאותי".

לדבריה, היא אינה מנועה מלעסוק בבית הספר לרפואה של רייכמן, כיוון שהסכם ניגוד האינטרסים שלה עוסק באוניברסיטת תל אביב. "הטענה שמי שמנוע מלעסוק במוסד אחד מנוע גם מלעסוק באחרים בשל השלכות אפשריות מרחיקת לכת ואינה מתיישבת עם פסיקת בית המשפט העליון".

פרופ' לבנברג מסרה שאין לה כל ניגוד עניינים: "איני מתנגדת לפתיחת פקולטות נוספות לרפואה בתנאי שהן עומדות בתנאי הסף האקדמיים". פרופ' רוזנווקס מסר ש"אני בעד פתיחת מסלול לרפואה ברייכמן אם יעמדו בתנאי הסף. הטענות שאוניברסיטת תל אביב מנחה אותי שקריות. אני פועל אך ורק לטובת המערכת האקדמית".

מטעם המל"ג נמסר לדוקטורס אונלי כי "המל"ג איננה מתייחסת לטענות אישיות בכלי התקשורת. לאחר דיון במל"ג הוחלט על הקמת צוות מקצועי המרכיב את טובי המומחים בארץ לבחינת תנאי הסף לפקולטות לרפואה. יש לציין כי ההחלטה התקבלה ברוב מוחלט ללא מתנגדים".

מאוניברסיטת תל אביב נמסר לדוקטורס אונלי כי "המכתב של אוניברסיטת רייכמן הוא ניסיון שקוף להסית את הדיון מאי עמידתם בתנאי הסף המינימליים שמל"ג קבעה ושנועדו לשמור על איכות לימודי הרפואה ולהטיל מורא על שומרי סף ונציגי ציבור ללא כל בסיס. קביעת תנאי הסף נוגעת לשש אוניברסיטאות להן יש פקולטה לרפואה, מהן שתיים שפתחו לימודי רפואה בשנים האחרונות ונדרשו בצדק לעמוד בתנאי הסף המדוברים, ולשלוש נוספות שבוחנות אפשרות לפתוח פקולטות כאלו" (רייכמן, אוניברסיטת חיפה ומכון ויצמן – מערכת דוקטורס אונלי).

בוועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) בחרו שלא להגיב.

נושאים קשורים:  אוניברסיטת רייכמן,  אוניברסיטת תל אביב,  לימודי רפואה,  המועצה להשכלה גבוהה,  חדשות,  עו"ד יעל טור כספא,  ועד ראשי האוניברסיטאות,  שר החינוך יואב קיש
תגובות
אנונימי/ת
04.12.2023, 20:32

התנהגות מכללת [אוניברסיטת ?] רייכמן היא כוחנית ולא עניינית. השיטה מתאימה לשר קיש ולממשלה בה הוא חבר. לא דנים בעניין רק באנשים ומנסים לגרום לפחד מהבעת כל דעה הנוגדת את הקו של השלטון הדיקטטורי. מעניין שפרופ' אוריאל רייכמן שתמך פעם בחוקה הפך לחלק ממערכת זאת. ולגבי הנושא הענייני - האם לדעת הרופאים כאן [והרוב כאן רופאים?], ניתן להקים פקולטה לרפואה ללא מקצועות הבסיס של ביאולוגיה, אימונולוגיה, כימיה, כימיה אורגנית, פרמקולוגיה, היסטולוגיה, וכל שאר מדעי החיים ומדעי הרפואה? הרי זה לא סביר. אבל כשמבטלים את עילת הסבירות מותר להעביר גם פקולטה לא סבירה.

אנונימי/ת
05.12.2023, 07:42

לרייכמן הכסף והכוח, כוח נגזרת של קשר עם שררת "מדינת העומק" של הפקידים. הון ושלטון. במדינת ישראל זה מה שקובע. מי שיש לו כסף וקשרים תמיד יקבע את תנאי המשחק.

אנונימי/ת
05.12.2023, 08:15

" אנא בכח ( משפטי ) " ? - לא כאשר עסקינן במדעים מדויקים וביחוד בהוראת
מקצוע הרפואה . סביר מאד שערכאה עליונה של בית המשפט בישראל תצדיק את עמדות המל"ג והמועצה המדעית הרפואית המתמקדות בתנאי סף
מקצועיים .
הנהלת אוניברסיטת רייכמן מוזמנת הגיש תביעה משפטית.

אנונימי/ת
11.12.2023, 17:32

רבותי, ההיסטוריה חוזרת: בשנות השישים התנגדה ה"עברית" לפתיחת בי"ס לרפואה באונ' ת"א, לאחר שנים שתיהן יחד התנגדו לפתיחת בי"ס לרפואה בטכניון, אח"כ שלושתן לפתיחת בי"ס לרפואה בבן גוריון, ארבעתן לבר אילן, חמשתן לאונ' אריאל וכולן עכשיו ל"רייכמן". זה שחסרים רופאים מעניין כקליפת השום, הכל רק אינטרסים ואח"כ מדברים על הממשלה.

שוב פעם חזרה על מנטרות טפשיות וחסרות בסיס
אין מחסור ברופאים בארץ!!!!
יש מחסור בתקנים במערכת הציבורית!
ובלעדי תקנים כאלו רופאים צעירים לא יכולים להתקדם והם עוזבים את הרפואה
אנשים כבר שנים מסיימים סטאז' ולא מוצאים התמחות כרצונם או מחכים שנים או עובדים בחינם כדי שישימו לב אליהם ואחר כך מסיימים התמחות ולא יכולים להמשיך לעבוד בבית חולים
זו הבעיה ולא עוד סטודנטים!
אין שום היגיון להקים "מכללת רפואה" שבה תנאי הקבלה העיקרי הוא "לאבוש יש כסף..." בלי פסיכומטרי ולאחר מכן בלי מדעי יסוד
הרופאים שסיימו במדינת ישראל נחשבים בעלי רמה גבוהה במיוחד בשל העובדה שלכאורה לפחות מדובר באוכלוסיה איכותית שהיתה צריכה לעבור משוכות רבות כדי להתקבל ללימודים
ועכשיו מקימים פקולטה שבה תנאי הקבלה הם בעלי המוסר הכי נמוך שיש - כסף כסף כסף