מחקרים

האם שימוש בקנאביס מעלה סיכון לתעוקת חזה בנבדקים עם סוכרת?

נמצא כי עבור נבדקים עם סוכרת אשר צורכים קנאביס בתדירות של אחת לחודש לפחות יש עליה משמעותית, תלויית מנה, בסיכוי לחוות תעוקת חזה

מחקרים תצפיתיים דיווחו על קשר בין שימוש בקנאביס לבין מחלת לב כלילית. מכיוון שסוכרת הינה מחלה שוות ערך למחלת לב כלילית, החוקרים שיערו כי קנאביס יימצא קשור לאירועי תעוקת חזה בקרב נבדקים עם סוכרת.

בניתוח הנתונים נכללו 1,314 נבדקים עם סוכרת (גילאים 47.4±9 שנים, 49.5% גברים, 28.3 ממוצא אתני לבן) מתוך מאגר הנתונים של שאלון הבריאות והתזונה הלאומי (National Health and Nutrition Examination Survey) בין השנים 2011-2018. השימוש בקנאביס התבסס על דיווח עצמי. היארעות של תעוקת חזה הוגדר על פי אבחנה שניתנה על ידי רופא. החוקרים השתמשו במודל לרגרסיה לוגיסטית רב-משתנית על מנת לבחון את הקשר בין תעוקת חזה לבין שימוש בקנאביס.

תוצאות המחקר הדגימו כי 3.3% (n=43) מהנבדקים חוו תעוקת חזה ו-45.7% (n=601) דיווחו על שימוש בקנאביס. לאחר תקנון נמצא כי נבדקים שהשתמשו בקנאביס בשלב כלשהו לא היו בעלי סיכון מוגבר להיארעות של תעוקת חזה בהשוואה לאלו שלא השתמשו אף פעם בקנאביס (יחס סיכויים של 3.29, רווח בר-סמך של 95%, 0.88-12.22; p=0.08). עם זאת, אלו שדיווחו על שימוש בקנאביס בתדירות של פעם בחודש לפחות למשך שנה הדגימו עלייה פי חמש בסיכוי לחוות תעוקת חזה (יחס סיכויים של 5.35, רווח בר-סמך של 95%, 1.26-22.7; p=0.03), עם יחס מנה-תגובה. נצפה שינוי בהשפעה עבור נבדקים עם רקע של שימוש בקוקאין (interactive p-value < 0.001).

מסקנת החוקרים הייתה כי עבור נבדקים עם סוכרת, שימוש בקנאביס נמצא קשור להיארעות של תעוקת חזה, עם השפעה תלויית מנה. ממצאים אלו תומכים בראיות הצצות כי לקנאביס יש השפעות שליליות על בריאות הלב. יש להעריך את הסיכון הלבבי האישי עבור נבדקים עם סוכרת.

נושאים קשורים:  מחקרים,  תעוקת חזה,  קנאביס,  סוכרת,  קוקאין,  סיכון לבבי
תגובות