מחקרים

cytoreductive nephrectomy לפני טיפול עם מעכבי נקודות בקרה

חולי קרצינומה של תאי הכליה אשר אובחנו עם מחלה גרורתית ועברו cytoreductive nephrectomy לפני תחילת הטיפול עם אבלומאב ואקסיטיניב הראו תוצאים משופרים

03.12.2023, 12:34
סרטן הכליה (צילום: אילוסטרציה)

נכון להיום, מעטים הם הנתונים בנוגע להשפעות של cytoreductive nephrectomyי(CN) בחולים עם קרצינומה של תאי כליה (RCC) בשלב גרורתי (מחלה M1) לפני הטיפול עם ICIי(immune checkpoint inhibitor).

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'European Urology' החוקרים ערכו אנליזת פוסט הוק על מטופלים נאיביים לטיפול שהשתתפו במחקר פאזה 3 JAVELIN Renal 101. החוקרים בדקו את ההשפעה של CN קודמת על תוצאי היעילות בחולים אשר אובחנו במקור עם מחלה בשלב M1.

החוקרים העריכו את תוצאי היעילות בזרועות הטיפול אבלומאב + אקסיטיניב וסוניטיניב בחולים שאובחנו בתחילה עם M1י(n=412), וקובצו על סמך CN קודם (כן/לא). שיעורי השרידות ללא התקדמות (PFS) והשרידות הכוללת (OS) נותחו באמצעות רגרסיית קוקס מרובת משתנים, ושיעורי התגובה האובייקטיביים (ORRs) נותחו באמצעות רגרסיה לוגיסטית.

לאחר תיקנון לחוסר איזון במשתני הבסיס, נמצא כי יחס הסיכונים עבור PFS בחולים עם CN קודם, לעומת ללא CN קודם עמד על 0.79 (רווח בר סמך של 95% 0.53-1.16) בזרוע הטיפול עם אבלומאב + אקסיטיניב, ו-1.15 (רווח בר-סמך של 95%, 0.77-1.70) בזרוע הטיפול עם סוניטיניב. יחסי הסיכונים המתאימים עבור ה-OS היו 0.59 (רווח בר-סמך של 95%, 0.38-0.93) ו-0.86 (רווח בר-סמך של 95%, 0.55-1.34), ויחסי הסיכויים עבור ה- ORR היו 2.67 (רווח בר-סמך של 95%, 1.32-5.41) ו-2.02 (רווח בר-סמך של 95%, 0.82-4.94), בהתאמה.

לסיכום, ממצאי החוקרים מדגימים כי בחולים שעברו CN לפני תחילת הטיפול עם אבלומאב + אקסיטיניב נצפו תוצאים טובים יותר בהשוואה לאלו שלא עברו את ההליך. החוקרים מוסיפים כי קיים צורך בעריכת מחקרים פרוספקטיביים על היתרון הפוטנציאלי ב-CN, ובנוגע לתזמון המתאים של ההליך, בקרב חולים המקבלים טיפול קו ראשון עם שילובים המכילים ICI.

מקור:

Grimm MO, Oya M, Choueiri TK, Motzer RM, Schmidinger M, Quinn DI, Gravis-Mescam G, Verzoni E, Van den Eertwegh AJM, di Pietro A, Mariani M, Wang J, Thomaidou D, Albiges L. Impact of Prior Cytoreductive Nephrectomy on Efficacy in Patients with Synchronous Metastatic Renal Cell Carcinoma Treated with Avelumab plus Axitinib or Sunitinib: Post Hoc Analysis from the JAVELIN Renal 101 Phase 3 Trial. Eur Urol. 2023 Oct 16:S0302-2838(23)03143-3. doi: 10.1016/j.eururo.2023.09.016. Epub ahead of print. PMID: 37852850.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קרצינומה של תאי כליה,  מעכבי נקודות בקרה חיסוניות,  cytoreductive nephrectomy
תגובות