חדשות

מחריף המאבק נגד השר קיש בנושא ההקלות להקמת בתי ספר לרפואה

ראשי האוניברסיטאות: שר החינוך וראש המל"ג פועל בניגוד לכללי מינהל תקין בניסיון להגמיש הכללים לפתיחת בית ספר לרפואה ברייכמן | השר קיש: "ועד ראשי האוניברסיטאות פועל לשמור שליטתו בתחום"

שר החינוך ויו"ר המל"ג יואב קיש. צילום: יהונתן סינדל/ פלאש 90

החלטת המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) על מינוי ועדה לבחינת תנאי הסף להגשת בקשה לפתיחת תכנית לימודים ארבע-שנתית ברפואה, מנוגדת לנהלי המל"ג וחורגת ממינהל תקין. כך כתב ועד ראשי אוניברסיטאות המחקר (ור"ה) לשר החינוך בפנייה שנשלחה אתמול (ג').

בתגובה לדברים ענה יו"ר המל"ג ושר החינוך יואב קיש כי "ועד ראשי האוניברסיטאות פועל בניגוד עניינים מובהק בעניין פתיחת בתי ספר לרפואה כדי לשמור על כוחו ושליטתו בתחום".

במכתב שנשלח לשר קיש וליועצת המשפטית של המל"ג, עו"ד יעל טור כספא, ראשי האוניברסיטאות מבקשים כי "כל מינוי של ועדה שתפעל לשינוי תנאי הסף להגשת בקשה לפתיחת תכנית לימודים ארבע-שנתית ברפואה (D.M) יעשה בהתאם לנוהל המל"ג לגיוס חברים לוועדות בדיקה מקצועיות/ סוקרים, היינו: המלצת הסמנכ"ל לעניינים אקדמיים מתוך רשימת המומחים, אישור יו"ר ועדת המשנה התחומית והכל בהתאם לקריטריונים המצוינים בנוהל".

המכתב, החתום על ידי עו"ד רחל בן ארי ממשרד עוה"ד בן ארי-פיש, נשלח לאחר שהשר קיש החליט בשבוע שבעבר על הקמת ועדה שתבחן ותגדיר את תנאי הסף להגשת בקשה לפתיחת תכנית לימודים ארבע-שנתית ברפואה, על רקע בקשתה של אוניברסיטת רייכמן.

בתוך כך, מדווח שחר אילן בכלכליסט כי 50 רופאים וחוקרים השותפים להקמת בית הספר לרפואה של אוניברסיטת רייכמן שלחו לקיש מכתב בו ביקשו "לאפשר לנו את זכות היסוד להוכיח שיש לנו תכנית מצוינת, לרבות התשתיות הנדרשות: אקדמית, מחקרית פיזית וסגל הוראה. סגל זה של בית הספר אינו נופל מכל בית ספר אחר לרפואה במדינת ישראל".

הרופאים טוענים כי שתי הוועדות של המל"ג לא שמעו את טענותיהם. התנהלות ועדת החינוך והוועדה למדעי הטבע, שקבעו שאוניברסיטת רייכמן אינה עומדת בתנאי הסף, "עומדת בניגוד גמור לכל יושרה רפואית ואקדמית", ציינו.

"אוניברסיטת רייכמן אינה עומדת בתנאי הסף המינימליים"

מנגד טוענים ראשי האוניברסיטאות כי החלטתו של השר קיש מנוגדת לנוהל המל"ג לגיוס חברים לוועדות בדיקה מקצועיות, המחייב כי הקמת ועדת אקרדיטציה וקביעת הרכבה ייעשו לאחר קבלת המלצת הסמנכ"ל לעניינים אקדמיים בתיאום עם סיו"ר המל"ג, מתוך רשימת מומחים, ובאישור יו"ר ועדת המשנה התחומית, בהתאם לקריטריונים ברורים. בכך, צוין, חורגת התנהלות המל"ג במקרה זה מכללי מינהל תקין להם מחויבת רשות ציבורית.

עוד מציינים הכותבים כי ההחלטה על הקמת הוועדה התקבלה על רקע הכישלון הצפוי של העברת החלטה בישיבת המל"ג בנוגע לעמידת אוניברסיטת רייכמן בתנאי הסף לצורך פתיחת תכנית לימודים ארבע-שנתית ברפואה, וזאת לאחר שעמדותיהן המקצועיות, הן של הוועדה המקצועית לבדיקת "חינוך רפואי" בראשות פרופ' רבקה כרמי והן של ועדת המשנה התחומית, קבעו כי אוניברסיטת רייכמן אינה עומדת בתנאי הסף המינימליים הנדרשים לצורך פתיחה בהליך בדיקה אקדמית מלא של בקשתה.

"כפי הידוע לך, המל"ג כרשות ציבורית, מחויבת בכללי מינהל תקין, וכל החלטה המתקבלת על ידה חייבת להתקבל בהתאם לנהלים שהיא עצמה קבעה. התעלמותך המוחלטת מנוהל זה וההחלטה כי הרכב הוועדה ייקבע על ידך מהוות פעולה בניגוד לכללי מינהל תקין", כתבו ראשי האוניברסיטאות לשר קיש.

הם ציינו כי ההסבר לחריגה מהכללים, שלכאורה נובע מ"דחיפות וחשיבות הסוגיה", אינו מפרט מדוע קיימת דחיפות כה רבה כך שתוך שבוע כבר יש לקבוע ועדה שתדון בנושא. "פגמים אלה אינם טכניים גרידא. הם מעלים חשש רציני למשוא פנים, שיקולים זרים וכיו"ב פגמים, כאילו הינך פועל במהירות על מנת להתאים את תנאי הסף כך שיכשירו את הדרך לקבלת בקשתה של אוניברסיטת רייכמן, וזאת על חשבון מינוי ועדה מקצועית בהתאם לנהלים המקובלים, שתבחן את הנושא הכה מהותי הזה באופן מעמיק, יסודי ונטול פניות".

עוד ציינו כי משרד הבריאות מינה בחודשים האחרונים בתיאום עם המל"ג ועדה מקצועית בראשות פרופ' רוני גמזו, הפועלת למפות את פוטנציאל הגדלת מספר תלמידי רפואה בשדות הקליניים בישראל ולתת המלצות כיצד למקסם ולמצות פוטנציאל זה. "למיטב הבנתנו, מסקנות הוועדה אמורות להיות מוגשות בקרוב", כתבו והוסיפו: "ייתכן שראוי להמתין להמלצות הוועדה לפני קבלת החלטות נוספות הנוגעות ללימודי הרפואה בישראל".

ראשי האוניברסיטאות אף ציינו כי הם מודעים לצורך בהגדלה ניכרת של מספר תלמידי הרפואה בישראל ושותפים לכך, והודיעו זה מכבר ובכתב ליו"ר הוועדה, למל"ג/ ות"ת ולמשרד הבריאות כי יפעלו ליישום מסקנות ועדת גמזו הנ"ל, לכשיפורסמו. "זאת", כך צוין, "מעבר לכך שכבר בשלוש השנים האחרונות הגדילו הפקולטות הקיימות לרפואה את מספר תלמידי הרפואה במאות רבות, ובהתאם לפניית מנכ"ל משרד הבריאות וליעד שנקבע על ידו, התחייבו להעלות את מספר הסטודנטים לרפואה ל-2,000".

יתרה מכך, ראשי האוניברסיטאות מדגישים בסיפא של מכתבם כי הגמשת תנאי הסף ופתיחת תכניות לימוד נוספות לרפואה אינן מבטיחות את הגדלת מספר הרופאים בישראל. "כידוע, לימודי הרפואה מבוססים על הוראה קלינית בבתי חולים, שהינה תשתית ציבורית מוגבלת המהווה צוואר בקבוק להיקף ההכשרה, כך שגם אם יהיו עוד סטודנטים לרפואה, לא בהכרח יהיה גידול במספר הרופאים, שכן לא כולם יוכלו להתקדם לשלב הלימודים הקליניים".

בנימוק נוסף הם כותבים כי "אין צורך להכביר מילים על החשיבות של שמירה על איכות לימודי הרפואה בישראל, הנחשבים מצוינים גם בהשוואה בין לאומית, שכן איכות כוח האדם המצטיין הקיים במערכת הבריאות הישראלית, הוא גורם עיקרי שמאפשר שמירה על רמת רפואה גבוהה על אף המחסור הרב במשאבים הקיים במערכת זו". לכן, לדבריהם, נדרשת זהירות מקבלת החלטות חפוזות בנושא, שקשה, עד בלתי ניתן יהיה לשנותן או לחזור מהן לאחר שכבר ייושמו.

תגובת שר החינוך: "ועד ראשי האוניברסיטאות פועל בניגוד עניינים מובהק בעניין פתיחת בתי ספר לרפואה כדי לשמור על כוחו ושליטתו בתחום. המחסור העצום ברופאים במדינת ישראל הוא אתגר לאומי שצריך להטריד את כולנו. בישיבת המל"ג האחרונה, חברי המל"ג עצמם העלו את חוסר הבהירות בעניין הקריטריונים להקמת בית ספר לרפואה. לשם כך הצביעה מליאת המל"ג וקבעה שתוקם ועדה שתבחן את נושא זה".

נושאים קשורים:  שר החינוך יואב קיש,  מל"ג,  אוניברסיטת רייכמן,  בתי ספר לרפואה,  חדשות,  לימודי רפואה
תגובות
אנונימי/ת
29.11.2023, 15:57

בתי הספר לרפואה פועלים באמצעים פסוידו-חוקיים אך במתווה של קרטל ארגון פשע. כל מי שמכיר מקרוב איך הדברים עובדים יודע שהקרטל יעשה הכול בשביל למנוע מגורם חדש - באשר הוא - להיות חלק. עצוב שגם אוניברסיטת אריאל ובר אילן, שיודעים היטב שזה כל הסיפור, משתפים פעולה.

אנונימי/ת
29.11.2023, 21:33

ממשלת אסון פילוג וחורבן.

אנונימי/ת
06.12.2023, 22:19

גאון עניני