ישראל במלחמה

יורחב מספר הרופאים בוועדות המל"ל להכרה בנפגעי פעולות איבה

בשל הצפי להיקף חריג של נפגעי פעולות איבה ובעיקר בתחום פגיעות הנפש, הוראת שעה תאפשר את הגדלת מספר הרופאים הפוסקים בוועדות הביטוח הלאומי

ועדה רפואית. אילוסטרציה

מליאת הכנסת אישרה ביום ב' את הצעת חוק הביטוח לאומי שהגיש שר העבודה יואב בן צור (ש"ס) - הוראת שעה תגמולים לנפגעי פעולות האיבה, המאשרת לרופאים נוספים לפסוק בוועדות להכרה בנפגעי פעולות איבה. בימים הקרובים ההצעה תעלה לקריאה שנייה ושלישית.

הוראת שעה תרחיב את מצבת כוח האדם הרפואי שיוכל לקבוע דרגות נכות, להכרה באזרחים כנפגעי פעולות איבה. ההערכה היא כי צפויה מצוקת כוח אדם בקביעת דרגות נכות בהתאם לחוק בשל ההיקף החריג של נפגעי איבה ובעיקר בתחום פגיעות הנפש, שהוועדות הרפואיות צפויות להידרש אליהן בשנתיים הקרובות.

בישיבת הכנסת שנערכה בשבוע שעבר אמר השר בן צור כי "נכון לעת הזאת הוגשו עשרות אלפי תביעות להכרה בפגיעות איבה וצפויות להיות מוגשות עוד אלפי תביעות נוספות בהתאם, ואז תידרש קביעה של אחוזי נכות רפואית בעשרות אלפי תביעות לתגמול לפי החוק.

"כיום", אמר בן צור, "מספר הפוסקים הרפואיים בוועדות מדרג ראשון של נפגעי עבודה, שהן הוועדות שבהן מוערכת ונקבעת דרגת הנכות של נפגעי עבודה, המשמשים גם פוסקים בוועדות הרפואיות לענייני נפגעי איבה, הינו מצומצם ואינו מספיק לשם קיום ההליכים הנדרשים לקביעת דרגות נכות לנפגעי איבה".

לדבריו, "בשל ההיקף החריג של נפגעי איבה שהוועדות הרפואיות צפויות להידרש אליהם בטווח הזמן של השנתיים הקרובות לפחות, צפויה מצוקת כוח אדם בקביעת דרגות הנכות בהתאם לחוק, ובעיקר בתחום בריאות הנפש".

עוד אמר כי המודל שלפיו הקביעה הראשונה של אחוזי הנכות נעשית בידי רופא מוסמך, להבדיל מהוועדה הרפואית שבה יושבים פוסקים רפואיים כבר בדרג הראשון, הוא מודל מקובל בהליכים סוציאליים, המעוגן כבר היום בחלק מדברי החקיקה. על החלטת הרופא המוסמך ניתן להגיש ערר לוועדה רפואית לעררים, המורכבת מפוסקים רפואיים שהתמנו על ידי שר העבודה.

כיוון שמדובר במומחיות דומה בעיקרה בין זו של הרופאים המוסמכים לבין זו של הפוסקים הרפואיים שיושבים בוועדות הרפואיות לעניין נפגעי האיבה, ולאור מצוקת כוח האדם בתחום זה וריבוי התביעות הצפוי בשל אלפי נפגעי פעולות איבה עקב אירועי יום 7 באוקטובר, מוצע לקבוע הוראת שעה לשנתיים שתאפשר להסתייע במערך הרופאים המוסמכים הקיים, ולאפשר גם להם, לצד הפוסקים הרפואיים בוועדות הרפואיות, לקבוע דרגות נכות לנפגעי האיבה.

הוראת שעה זו אינה טעונה הליך נוסף וארוך למינוי פוסקים רפואיים על ידי שר העבודה, על כל המשתמע מכך, לרבות שאלות הנוגעות למקור תקצוב נוסף.

נושאים קשורים:  נפגעי פעולות איבה,  המוסד לביטוח לאומי,  ועדה רפואית,  חדשות,  ישראל במלחמה
תגובות