מחקרים

יעלות הטיפולים בחולי דלקת בכלי הדם הקשורה ל-ANCA

הטיפול עם ריטוקסימאב דומה ביעילותו לציקלופוספמיד בקרב חולי דלקת בכלי הדם הקשורה לנוגדני ANCA. עם זאת, יתכן והטיפול פחות בטוח מבחינה כלייתית בהשוואה לציקלופוספמיד

כלי דם (הדמיית אילוסטרציה)

חולי דלקת בכלי הדם (וסקוליטיס) הקשורה ל-ANCA עם rapidly progressive glomerulonephritisי(RPGN) ו/או דימום מנאדיות הריאה (AH: alveolar hemorrhage) סובלים לרוב מפרוגנוזה גרועה.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Annals of the Rheumatic Diseases', מטרת החוקרים הייתה לבדוק את היעילות והבטיחות לטווח הקצר של הטיפול עם ריטוקסימאב (RTX) בחולי AAV הנמצאים במצב מסכן חיים, הסובלים גם מ-RPGN ו/או AH.

כרקע למחקרם, החוקרים מציינים כי הטיפול עם RTX יעיל כמו ציקלופוספמיד (CY) לצורך אינדוקציית הפוגה; עם זאת, היעילות והבטיחות של הטיפול עם RTX לא הוכחו בחולי AAV הסובלים ממצב מסכן חיים.

החוקרים מיפן השתמשו במסד נתונים ארצי על חולים מאושפזים, ובתקופה שבין אפריל 2018 למרץ 2020 איתרו 687 מקרים שטופלו עם סטרואידים סיסטמיים ו-RTX או CY תוך ורידי (IVCY). הערכת היעילות בוצעה על סמך שיעורי התמותה בבית החולים, וכן לפי הפרעה חמורה בתפקוד הכלייתי הדורשת המודיאליזה (HD) בעת השחרור. בטיחות הטיפול הוערכה לפי שכיחות הזיהומים בבית החולים. בנוסף לכך, החוקרים העריכו את ציון הנטייה (PS: propensity score) עבור הטיפול עם RTX. רגרסיה לוגיסטית ורגרסיית קוקס מרובת משתנים עם תקנון ל-PS שימשו את החוקרים לצורך הערכת הקשר בין הטיפול עם RTX לבין תוצאי המחקר.

במסגרת המחקר נבדקו 16,001,612 רישומים של חולים מאושפזים, מתוכם חולצו 687 מקרי AAV שנמצאו במצב מסכן חיים. מתוצאות החוקרים עולה כי לא נמצא הבדל מובהק בשיעור התמותה בבית החולים (יחס סיכונים מתוקנן 1.06, רווח בר-סמך של 95%, 0.62 עד 1.80) בין הקבוצות. אף על פי שקבוצת הטיפול עם RTX הראתה סיכון נמוך יותר לזיהומים פטרייתיים (יחס סיכויים מתוקנן 0.45, רווח בר-סמך של 95%, 0.23 עד 0.84) ודלקת ריאות מ-pneumocystis (יחס סיכויים מתוקנן, 0.58, רווח בר-סמך של 95%, 0.32 עד 1.00), ייתכן והם בעלי סיכון מוגבר להפרעה כלייתית קשה, הדורשת HD בעת השחרור (יחס סיכויים מתוקנן, 2.58; רווח בר-סמך של 95%, 1.02 עד 6.91).

לסיכום, ממצאי החוקרים מצביעים על כך שבחולי AAV הסובלים ממצב מסכן חיים, הטיפול עם RTX מוביל ליעילות קצרת טווח הדומה ל-IVCY מבחינת שיעורי התמותה. עם זאת, החוקרים מוסיפים כי אף על פי שהטיפול עם RTX עשוי להיות בטוח יותר מבחינת זיהומים פטרייתיים ודלקת ריאות על רקע pneumocystis, הפרוגנוזה הכלייתית לטווח הקצר עשויה להיות נחותה יותר מאשר תחת הטיפול עם IVCY.

מקור:

Ishikawa Y, Tokutsu K, Nakayamada S, et al. Short-term effectiveness and safety of rituximab versus cyclophosphamide for life-threatening ANCA-associated vasculitis: a propensity score analysis of the real-world nationwide database. Annals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 19 September 2023. doi: 10.1136/ard-2023-224472

נושאים קשורים:  מחקרים,  ריטוקסימאב,  ציקלופוספמיד,  דלקת בכלי הדם הקשורה לנוגדני ANCA,  דלקת כלי דם
תגובות