מחקרים

שילוב מזיגדומיד ודקסמתזון לטיפול במיאלומה נפוצה עמידה או חוזרנית

נמצא כי טיפול פומי משולב של מזיגדומיד ודקסמתזון יעיל עבור מיאלומה נפוצה עמידה או חוזרנית, עם תופעות לוואי צפויות של רעילות לתאי דם מיאלואידיים

20.11.2023, 13:11

חרף התקדמות בטיפולים עבור מיאלומה נפוצה (Multiple Myeloma - MM), מחלה זו עודנה חשוכת מרפא. מזיגדומיד הינו צרבלון (Cereblon) חדש המווסתת את פעילותו של הליגאז ליוביקוויטין E3 שהראה פעילות נוגדת-שגשוג וקוטלת גידולים משמעותית במודלים קדם-קליניים של מיאלומה נפוצה, כולל מודלים עם עמידות ללנלידומיד ופומלידומיד.

במחקר פאזה 1-2 זה החוקרים נתנו מזיגדומיד פומי בשילוב עם דקסמתזון למטופלים עם מיאלומה עמידה או חוזרנית. המטרה העיקרית של פאזה 1 (עוקבה עם עליית מינון) הייתה לבחון את הבטיחות והפרמקוקינטיקה של הטיפול ולזהות את המינון ותכנית הטיפול עבור פאזה 2. בפאזה 2 (עוקבת הרחבת המינון) המטרות כללו הערכה של התגובה הכוללת לטיפול (תגובה חלקית או יותר), בטיחות ויעילות של טיפול משולב של מזיגדומיד ודקסמתזון לפי המינון והתכנית שנקבעו בפאזה 1.

במחקר פאזה 1 נכללו 77 נבדקים. תוצאות המחקר הדגימו כי תופעות הלוואי השכיחות ביותר, שהגבילו את מינון הטיפול, כללו נויטרופניה וחום נויטרופני. על בסיס הממצאים מפאזה 1, החוקרים קבעו כי המלצות הטיפול לפאזה 2 הן מינון של 1 מ"ג של מזיגדומיד אחת ליום יחד עם דקסהמתזון למשך 21 ימים, ולאחר מכן שבעה ימים ללא טיפול, בסבבי טיפול של 28 ימים. בפאזה 2 נכללו 101 נבדקים שקיבלו טיפול לפי התכנית שנקבעה בפאזה 1. לכלל הנבדקים שהשתתפו בפאזה 2 היתה מחלה עמידה לשלושה טיפולים, 30 (30%) מהמטופלים קיבלו בעבר טיפול עם נוגדנים המונעים מהתבגרות של תאי Bי(anti B-Cell Maturation Antigen - anti-BCMA) ול-40 (40%) נבדקים הייתה פלסמהציטומה. תופעות הלוואי השכיחות ביותר כללו נוירטופניה (77%) וזיהומים (65%; דרגה 3- 29%, דרגה 4-6%) ורובן חלפו. לא נצפו אירועי רעילות בלתי צפויים. 41% מהנבדקים הדגימו תגובה כוללת לטיפול (רווח בר-סמך של 95%, 31-51) עם משך תגובה חציוני של 7.6 חודשים (רווח בר-סמך של 95%, 5.4-9.5), ומשך חציוני של שרידות ללא התקדמות של 4.4 חודשים (רווח בר-סמך של 95%, 3-5.5) עם משך מעקב חציוני של 7.5 חודשים (טווח של 0.5-21.9).

מסקנת החוקרים הייתה כי טיפול פומי משולב הכולל מזיגדומיד ודקסמתזון הדגים יעילות מבטיחה עבור מטופלים עם MM עמידה או חוזרנית. תופעות הלוואי העיקריות המקושרות לטיפול כללו השפעות רעילות לתאי דם מיאלואידיים.

מקור:

Richardson PG, Trudel S, Popat R, Mateos MV, Vangsted AJ, Ramasamy K, Martinez-Lopez J, Quach H, Orlowski RZ, Arnao M, Lonial S, Karanes C, Pawlyn C, Kim K, Oriol A, Berdeja JG, Rodríguez Otero P, Casas-Avilés I, Spirli A, Poon J, Li S, Gong J, Wong L, Lamba M, Pierce DW, Amatangelo M, Peluso T, Maciag P, Katz J, Pourdehnad M, Bahlis NJ; CC-92480-MM-001 Study Investigators. Mezigdomide plus Dexamethasone in Relapsed and Refractory Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2023 Sep 14;389(11):1009-1022. doi: 10.1056/NEJMoa2303194. Epub 2023 Aug 30. PMID: 37646702.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיאלומה נפוצה,  מחלה עמידה,  מזיגדומיד,  רעילות,  דקסמתזון
תגובות