מחקרים

מודל אמונות הבריאות (HBM) והסכמת הורים לחיסון ילדיהם נגד קורונה

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי "יתרונות נתפסים" הינו המרכיב העיקרי של מודל אמונות הבריאות, הקשור להסכמה של הורים לחיסון ילדיהם עם החיסון של חברת פייזר נגד קורונה

20.11.2023, 12:25

בזמן מגיפת הקורונה, מספר חיסונים אושרו לשימוש בילדים עד גיל 18. להסכמת ההורים חשיבות מכרעת בהצלחת קמפיין ההתחסנות כנגד הנגיף. יתכן כי מודל אמונות הבריאות - Health Belief Modelי(HBM), יכול לספק הסבר להסכמת או אי-הסכמת ההורים לחסן את ילדיהם.

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Vaccine, ביקשו החוקרים לבחון את ההסכמה של הורים לגבי חיסון ילדיהם כנגד קורונה עם חיסונים של חברות פייזר (Pfizer-BioNTech) ו-Sinopharm, ואת הקשר של הסכמה זו ל-HBM.

מחקר זה התבסס על שאלון אינטרנטי (במהלך חודש מרץ 2022), המשיבים היו הורים לילדים בגילאי 5-18 הלומדים בבתי- ספר ציבוריים ופרטיים (הבחירה בוצעה בעזרת טכניקת multistage random sampling). הקשר בין קבלת החיסון ל-HBM נבחן בעזרת ניתוחים רב-משתניים. מחקר זה כלל סך של 1,056 נשאלים (שיעור מילוי שאלון: 55%, 80.1% נשים, גיל ממוצע: 41). 95.8% מהנשאלים לא היו עובדים של מערכת הבריאות.

מתוצאות מחקר זה עולה כי לחיסון של חברת פייזר היו שיעורי הסכמה גבוהים יותר מאלו אשר נרשמו עבור החיסון של חברת Sinopharm (90% לעומת 36%). מניתוחים רב-משתניים עלה כי "יתרונות נתפסים" (Perceived benefits, יחס סיכונים מותאם (aOR): 25.30, רווח בר-סמך 95%: 10.02-63.89 ו-aOR:י17.94, 9.56-33.66, עבור חיסוני חברת פייזר ו-Sinopharm, בהתאמה) ו"חסימה נתפסת להתנהגות בריאות" (Perceived barriers,יaOR:י0.06, 0.01-0.50 ו-aOR:י0.20, 0.11-0.40, בהתאמה), קשורים להסכמה לחיסון עבור שני החיסונים. לבסוף נמצא כי רמת השכלה קשורה באופן ישיר להסכמה של ההורים לחיסון ילדיהם עם החיסון של חברת פייזר (aOR:י0.96, 0.71-1.29).

מתוצאות מחקר זה עולה כי המשיבים הראו ביטחון גדול יותר בחיסון של חברת פייזר בהשוואה לזה של חברת Sinopharm. "יתרונות נתפסים" ו"חסימה נתפסת להתנהגות בריאות", נמצאו קשורים להסכמה לקבלת שני החיסונים. במהלך פנדמיות ואפידמיות, ממשלות צריכות חיסונים בעלי יעילות ובטיחות גבוהים על מנת להביא יותר הורים להסכים לחיסון ילדיהם.

מקור:

Vatcharavongvan P, Boonyanitchayakul N, Khampachuea P, Sinturong I, Prasert V. Health Belief Model and parents' acceptance of the Pfizer-BioNTech and Sinopharm COVID-19 vaccine for children aged 5-18 years Old: A national survey. Vaccine. 2023 Feb 17;41(8):1480-1489. doi: 10.1016/j.vaccine.2023.01.029. Epub 2023 Jan 23. PMID: 36707336; PMCID: PMC9868383.

נושאים קשורים:  מחקרים,  חיסון לקורונה,  חיסון ילדים,  מודל אמונות בריאות,  הורים
תגובות