מחקרים

האם קשישים לאחר שבר נמצאים בסיכון מוגבר לנפילות חוזרות?

נמצא כי תוך שנה משבר מכל סוג, מבוגרים מעל גיל 50 שנים נמצאים בסיכון מוגבר לנפילות חוזרות ושברים נוספים, יחד עם עליה בסיכון לתמותה

15.11.2023, 13:59
קשישים (צילום: אילוסטרציה)

קשישים שסבלו משבר נמצאים בסיכון מוגבר לסבול משבר נוסף. החוקרים משערים כי בדומה לסיכון לשבר נוסף, אותם קשישים נמצאים בסיכון מוגבר לנפילות בתקופה שלאחר השבר. במחקר זה החוקרים ביקשו להעריך האם סכנת נפילה הינה תלויית זמן עבור נבדקים עם רקע של שבר לאחרונה, בהשוואה לנבדקים ללא שבר.

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה השתמשו במידע מצומד מתוך מאגר CPRD GOLDי(UK Clinical Practice Research Datalink). כלל הנבדקים בגילאי 50 שנים ומעלה שסבלו משבר בין השנים 1993-2015 זוהו וצומדו למקרי ביקורת (ביחס של 1:1) ללא שבר, על בסיס גיל הלידה, מין ומקצוע. לאחר מכן החוקרים חישבו את ההיארעות והסיכון היחסי המצטברים של נפילה ראשונה, אשר חושבו במספר נקודות זמן, עם תמותה כסיכון מתחרה. לבסוף התוצאות רובדו לפי גיל, מין וסוג השבר.

במחקר נכללו 624,460 נבדקים; 312,230 בכל קבוצה (71% היו נשים, גיל ממוצע של 70±12 שנים, משך מעקב ממוצע של 6.5±5 שנים). תוצאות המחקר הדגימו כי הסיכון היחסי עבור נפילות היה גבוה ביותר בתוך שנה מאז השבר, בהשוואה לקבוצת מקרי הביקורת; כאשר עבור גברים נצפה סיכון גבוה פי שלושה ועבור נשים סיכון גבוה פי שניים. סכנת נפילה מיידית זו הייתה קיימת עבור נבדקים בכל הגילאים ומכל סוגי השברים, ופחתה עם הזמן. בנוסף הודגמה עלייה בסיכון לשבר נוסף במקביל לסיכון לתמותה.

מסקנת החוקרים הייתה כי באנשים בכל הגילאים שסבלו משבר מכל סוג, ישנה עלייה מיידית בסיכון לנפילה נוספת תוך שנה מאירוע השבר. ממצאים אלו מדגישים את החשיבות של הערכת סכנת נפילה מוקדמת ככל האפשר והחלת שיטות למניעת נפילה עבור נבדקים בגילאי 50 שנים ומעלה אשר סבלו לאחרונה משבר.

מקור:

Schene MR, Wyers CE, Driessen AMH, Souverein PC, Gemmeke M, van den Bergh JP, Willems HC. Imminent fall risk after fracture. Age Ageing. 2023 Oct 2;52(10):afad201. doi: 10.1093/ageing/afad201. PMID: 37930741.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סיכון לנפילה,  אשפוז קשישים,  שבר
תגובות
אנונימי/ת
17.11.2023, 21:03

אלא מה? נפילות חוזרות הן גורם סיכון לשברים, אז מה ציפו, שהנפילות יחדלו לאחר ארוע השבר?