מחקרים

השפעות של כאב כרוני על פרשנות של מידע מעורפל כבעל הקשר בריאותי

מחקר הראה שאנשים בעלי דלקת מפרקים שגרונית נוטים לפרש מידע מעורפל כבעל הקשר בריאותי יותר מאנשים ללא המחלה ושפחד מהתקדמות המחלה קשור להטיה זו

15.11.2023, 13:53

אנשים בעלי כאב כרוני נוטים לפרש מידע מעורפל כקשור יותר להקשרים בריאותיים. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת Pain, חוקרים בדקו הימצאות הטיה בפרשנות של מידע מעורפל כקשור יותר להקשר בריאותי בחולים עם דלקת מפרקים שגרונית. בנוסף, החוקרים בדקו האם יש קשר בין הטיית הפרשנות הזו לבין פחד מהתקדמות המחלה. החוקרים הניחו מספר הנחות. הראשונה היא שאנשים עם המחלה יהיו בעלי יותר הטיית פרשנות מאשר אנשים ללא המחלה. ההנחה השנייה היא שאנשים שיהיו חיוביים לשאלון פחד מפני התקדמות המחלה יהיו בעלי הטיית פרשנות גדולה יותר. בנוסף, החוקרים הניחו שהטיית הפרשנות תהיה גורם המקשר בין חומרת כאב ופחד מהתקדמות המחלה. לבסוף, החוקרים הניחו שהטיית הפרשנות תסביר את השונות בפחד מפני המחלה בחולים בדלקת מפרקים שגרונית יותר מאשר מנבאים ידועים אחרים.

החוקרים השוו בין 164 חולים בדלקת מפרקים שגרונית לקבוצת ביקורת מותאמת לגיל ולמין. תוצאות המחקר הדגימו כי אנשים עם דלקת מפרקים שגרונית נוטים לפרש מידע מעורפל כבעל הקשר רפואי יותר מאנשים ללא המחלה. בקרב החולים במחלה, ההטיה הייתה מובהקת יותר בקרב אלו עם פחד מפני התקדמות המחלה שבא לידי ביטוי בצורה קלינית מאשר בקרב החולים הרגילים. החוקרים לא מצאו ראיות שמצביעות על כך שהטיית הפירוש היא גורם מקשר בין חומרת הכאב ופחד מהתקדמות המחלה או שפחד מפני התקדמות המחלה הוסיף לשונות של מנבאים ידועים אחרים.

החוקרים ציינו שמחקר נוסף נדרש על מנת להבין יותר טוב את בין דלקת מפרקים שגרונית, הטיית פירוש בכאב כרוני ופחד פני התקדמות המחלה.

מקור:

Boyse JB, Sharpe L, Richmond B, Dear B, Dudeney J, Sesel AL, Menzies RE. Benign or painful? The interpretation of pain and fear of progression in rheumatoid arthritis. Pain. 2023 Oct 26. doi: 10.1097/j.pain.0000000000003081. Epub ahead of print. PMID: 37889599.

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאב כרוני,  דלקת מפרקים שגרונית,  פחד,  מידע רפואי
תגובות