מחקרים

האם ניתן לנבא שלבקת חוגרת מאוחרת בנבדקים שעברו השתלת מח עצם?

נמצא כי בעזרת מערכת ניקוד ראשונה מסוגה ניתן לנבא, בשלב מוקדם לאחר ההשתלה, את הסיכון להיארעות של שלבקת חוגרת מאוחרת בנבדקים שעברו השתלת מח עצם מתורם זר

שלבקת חוגרת (צילום: אילוסטרציה)

שלבקת חוגרת (Herpes Zoster - HZ) הינה פריחה בפיזור דרמטום בעקבות עירור מחודש של נגיף אבעבועות רוח (Varicella Zoster Virus - VZV) שיעורי ההיארעות של HZ הינם גבוהים יותר במטופלים שעברו השתלת מח עצם מתורם זר (Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation - Allo-HSCT) בהשוואה לאלו שלא עברו השתלת מח עצם.

למרות שבדרך כלל מטופלים שעוברים Allo-HSCT מקבלים טיפול מניעתי עם אציקלוביר למשך שנה לאחר ההשתלה, מטופלים מסויימים מפתחים HZ לאחר סיום תקופת הטיפול המניעתי. מעט מאוד ידוע על המאפיינים הקליניים של HZ לאחר הפסקת טיפול נוגד נגיפי מניעתי ועל כן יש צורך ביצירת מודל ניבוי לזיהוי מטופלים בסיכון להתפתחות HZ מאוחר.

במחקר מקרה-בקרה מקנן זה נכללו 3,366 נבדקים שעברו Allo-HSCT בין השנים 2012-2017, מהם 201 פיתחו HZ לאחר סיום הטיפול המניעתי (Late-Onset HZ). מטרת המחקר הייתה לזהות מנבאים אפשריים להתפתחות של HZ מאוחר. מודל הניבוי נוצר העזרת ניתוח רגרסייה לוגיסטית בינארית.

תוצאות המחקר הדגימו כי גיל (p<0.001), טיפול עם תרופות מדכאות מערכת החיסון בתקופה של מעל שנה לאחר ההשתלה (p<0.001), יחס תאי CD4-CD8 שנה לאחר ההשתלה (p<0.001), מחלות נפש מסויימות (דכאון, חרדה, נדודי שינה והפרעות הסתגלות; p<0.001), זמן השרשה של נויטרופילים (p<0.001) וספירת תאי CD8 כעבור 30 ימים ומעלה (p<0.001) נמצאו כמנבאים עצמאיים להופעה של HZ מאוחר. החוקרים יצרו מערכת דירוג סיכונים על בסיס מקדמי הרגרסייה של משתנים אלו. ניתוח בידול וכיול הדגימו תפקוד טוב של המודל. בנוסף, החוקרים מצאו מספר גורמים מנבאים לסיבוכים המקושרים ל-HZ.

מסקנת החוקרים הייתה כי ניתן להשתמש במערכת הניקוד לצורך זיהוי מוקדם של מטופלים שבסיכון לפתח HZ מאוחר לאחר Allo-HSCT.

מקור:

Feng CJ, Zhao P, Fu HX, Yan CH, Wang CC, Zhu XL, He Y, Wang FR, Zhang YY, Mo XD, Kong Y, Han W, Wang JZ, Wang Y, Chen H, Chen YH, Zhao XY, Chang YJ, Xu LP, Liu KY, Huang XJ, Zhang XH. A predictive model of herpes zoster after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: VZV reactivation following antiviral prophylaxis discontinuation. Am J Hematol. 2023 Sep 29. doi: 10.1002/ajh.27090. Epub ahead of print. PMID: 37772366.

נושאים קשורים:  מחקרים,  השתלת מח עצם,  שלבקת חוגרת,  אבעבועות רוח,  הרפס זוסטר
תגובות