מחקרים

האם קיים קשר סיבתי בין רמות ויטמין D ובין התפתחות פיברוזיס ריאתי?

רנדומיזציה מנדליאנית הדגימה כי ריכוז הוויטמין D החזויים גנטית אינם נקשרים באופן סיבתי עם הסיכון להתפתחות של פיברוזיס ריאתי אידיופתי, וזאת על אף סברה מסוימת שעלתה במחקרים קודמים

ויטמין D (אילוסטרציה)
ויטמין D (אילוסטרציה)

מחקר פרוספקטיבי של מספר דגימות קטנות מצא כי פיברוזיס ריאתי אידיופתי (IPF: idiopathic pulmonary fibrosis) מלווה לעתים קרובות במחסור של ויטמין D. עם זאת, עדיין ישנו צורך בקביעת הקשר הסיבתי בין השניים.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'BMC pulmonary medicine' מטרת החוקרים הייתה לבדוק את ההשפעה הסיבתית של 1,25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) בסרום על הסיכון ל-IPF, וזאת באמצעות אנליזת רנדומיזציה מנדליאנית (MR: Mendelian randomization) של שתי דגימות.

לצורך כך, החוקרים ערכו אנליזה על מידע שהופק מתוך שני genome-wide association studiesי(GWAS) ממוצא אירופאי, הכוללים 401,460 פרטים עבור רמות ה-25(OH)D ו-1,028 פרטים עבור IPF. החוקרים השתמשו בשקלול שונות הפוכה (IVW: inverse-variance weighted) על מנת להעריך את ההשפעה הסיבתית של רמות ה-25(OH)D על הסיכון ל-IPF. בנוסף, החוקרים השתמשו במבחן רגרסיית MR-Egger לצורך קביעת הפליאוטרופיה (pleiotropy), וב-Cochran's Q test לצורך בדיקת ההטרוגניות. כמו כן, החוקרים ערכו אנליזת Leave-one-out על מנת לבחון את חוסן התוצאות.

החוקרים השתמשו ב-158 SNPs הקשורים ל-25(OH)D בסרום כמשתני עזר (IV: instrumental variables). אנליזת ה-MR לא העלתה ראיות התומכות בקיומו של קשר סיבתי בין רמת ה-25(OH)D במחזור הדם לבין הסיכון ל-IPF; שיטת ה-IVWי(P = 0.670); לא נצפתה רמה מובהקת של הטרוגניות, פליאוטרופיה, או הטיה ב-IV. Cochran's Q test להטרוגניות (MR Egger P = 0.081; IVW P = 0.089), רגרסיית MR-Egger לפליאוטרופיה (P = 0.774).

לסיכום, מחקר ה-MR אותו ערכו החוקרים מצביע על כך שריכוזי ויטמין D במחזור הדם החזויים גנטית באוכלוסייה הכללית אינם קשורים באופן סיבתי ל-IPF.

מקור:

Lin, T., Zhou, F., Mao, H. et al. Vitamin D and idiopathic pulmonary fibrosis: a two-sample mendelian randomization study. BMC Pulm Med 23, 309 (2023). https://doi.org/10.1186/s12890-023-02589-z

למידע נוסף על פיברוזיס ריאתי לחצו כאן

נושאים קשורים:  מחקרים,  ויטמין D,  פיברוזיס ריאתי,  הקצאה אקראית מנדליאנית
תגובות