מחקרים

טיפול הנצלה היעיל ביותר עבור נבדקות עם סרטן שד בזמן טיפול ניאואדג'ובנטי

נמצא כי עבור נבדקות עם סרטן שד שהתקדם תחת טיפול ניאואדג'ובנטי סיסטמי, טיפול הנצלה ניתוחי הינו הטיפול היעיל ביותר מבחינת תוצאים ארוכי טווח

04.09.2023, 11:53
תאי סרטן השד תחת המיקרוסקופ (אילוסטרציה)
תאי סרטן השד תחת מיקרוסקופ (אילוסטרציה)

התקדמות המחלה בזמן קבלת טיפול ניאואדג'ובנטי סיסטמי (Neoadjuvant Systemic Therapy - NST) עבור סרטן שד מרמז על פרוגנוזה ירודה. נכון לעת ביצוע המחקר, לא ידוע מהם המנבאים לתוצאים קליניים ירודים עבור מטופלות אלו. על ידי השוואה של תוצאים קליניים של נבדקות שקיבלו טיפולי הנצלה שונים, החוקרים ביקשו להעריך את הגורמים המנבאים כשלון טיפולי עתידי ולחקור טיפולים יעילים עבורן.

למחקר גוייסו נבדקות עם סרטן שד שלב 1-3 אשר הדגימו התקדמות במחלה שלהן בזמן NST ושאובחנו בין התאריכים 1 לינואר 2008 ועד 31 ליולי 2021 במרכז האונקולוגי של אוניברסיטת פודאן בשנגחאי. התקדמות המחלה הוגדרה לפי גדילה של 20% לפחות בסך הקטרים של כל נגעי המטרה, או הופעה של נגע חדש בשד. החוקרים השתמשו בעקומות קפלן-מאייר ורגרסיות חד ורב-משתניות לסיכונים יחסיים על שם COX על מנת להשוות את תוצאי השרידות בין נבדקות שקיבלו טיפולי הנצלה שונים.

מבין 3,775 נבדקות שטופלו עם NST,י60 (1.6%) חוו התקדמות של המחלה במהלך הטיפול. תוצאות המחקר הדגימו הבדל משמעותי בין נבדקות שטופלו עם ניתוח לבין אלו שקיבלו טיפולי הנצלה אחרים (p=0.007). סרטן שד שלילי לשלושת הקולטנים (p=0.01) ואי-קבלת טיפול ניתוחי (p=0.016) נמצאו קשורים, כל אחד באופן עצמאי, לשרידות ארוכת טווח ללא מחלה על פי ניתוח רב משתני.

מסקנת החוקרים הייתה כי מנבאים לכשלון עתידי בטיפול עבור נשים עם התקדמות מחלה תחת NST כללו סרטן שד שלילי לקולטנים והיעדר טיפול ניתוחי. נדמה כי טיפול הנצלה ניתוחי מספק תוצאים עדיפים בהשוואה לטיפולי הנצלה אחרים עבור נבדקות עם התקדמות של המחלה. עבור נבדקות לא ברות-ניתוח, טיפול ניאואדג'ובנטי עם קרינה יכול לסייע בהכשרתן לניתוח, אך לא לשפר את הפרוגנוזה הכללית.

מקור:

Ling YX, Xie YF, Wu HL, Wang XF, Ma JL, Fan L, Liu GY. Prognostic factors and clinical outcomes of breast cancer patients with disease progression during neoadjuvant systemic therapy. Breast. 2023 Aug;70:63-69. doi: 10.1016/j.breast.2023.06.004. Epub 2023 Jun 19. PMID: 37352573; PMCID: PMC10329167.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן השד,  טיפול ניאו-אדג'ובנטי,  קרינה,  סרטן שד שלילי לשלושת הסימנים
תגובות