מחקרים

אימוץ הרגלים בריאים משפר את איכות החיים בחולי טרשת נפוצה

חולי טרשת נפוצה אשר צרכו תזונה בריאה ועסקו בפעילות גופנית באופן קבוע חוו שיפור באיכות החיים. הוספה של הרגלים בריאים נוספים לחיי היום-יום נקשרה גם כן לשיפור במדדי איכות החיים

רפואת אורחות חיים. אילוסטרציה

אנשים הסובלים מטרשת נפוצה (pwMS) מדווחים על פגיעה באיכות החיים (QoL). כמו כן, הרגלים הקשורים אורח חיים בריא, כולל צריכת תזונה בריאה, פעילות גופנית סדירה, וחשיפה נאותה לוויטמין D, נקשרים עם QoL גבוה יותר.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'European journal of neurology', מטרת החוקרים הייתה לבדוק האם התנהגויות פרטניות של אורח חיים מועילות יותר ל-QoL מאשר אחרות. בנוסף, החוקרים בדקו האם ישנם יתרונות מוספים ל-QoL בעקבות עיסוק במספר התנהגויות בריאות במקביל.

לצורך כך, החוקרים ערכו אנליזה על נתוניהם של pwMS אשר בבסיס המחקר השלימו סקר מקוון, וכן נתונים ממעקב לאחר 2.5, 5 ו-7.5 שנים. ההתנהגויות שהוערכו היו צריכה של תזונה ללא בשר/חלב בתיסוף אומגה 3, תרגול מדיטציה, פעילות גופנית, הימנעות מעישון, וחשיפה לוויטמין D. QoL נפשית (mQoL) ו-QoL גופנית (pQoL) הוערכו באמצעות שאלון ה-Multiple Sclerosis Quality of Lifeי(MSQOL-54). כמו כן, החוקרים ערכו אנליזות רגרסיה ליניארית על מנת להעריך קשרים של התנהגויות פרטניות בבסיס ובנקודות זמן המעקב עם איכות החיים, כמו גם בין מספר ההתנהגויות לבין איכות החיים.

בנתונים מתחילת המחקר נמצא כי תזונה בריאה והקפדה על פעילות גופנית סדירה נקשרו עם mQoL גבוהה יותר (5.3/100 ו-4.0/100) ו-pQoL גבוהה יותר (7.8/100 ו-6.7/100). בנתונים שנאספו באופן פרוספקטיבי נמצא כי תזונה נקשרה באופן חיובי ל-mQoL, ופעילות גופנית עם mQoL ו-pQoL כאחד. כמו כן, מנתוני הבסיס עולה כי עיסוק בלפחות 3 התנהגויות נקשר באופן חיובי עם mQoL ו-pQoL, עם קשרים חיוביים מוספים לכל התנהגות נוספת. בנוסף לכך, בנתונים הפרוספקטיביים נמצא כי עיסוק בלפחות 3 התנהגויות נקשרה באופן חיובי ל-mQoL ו-pQoL, כאשר הקשרים החזקים ביותר נצפו בעקבות עיסוק בחמש התנהגויות.

לסיכום, צריכה של תזונה בריאה והקפדה על פעילות גופנית סדירה הן שתי התערבויות פוטנציאליות לשיפור איכות החיים. זאת ועוד, אימוץ של מספר התנהגויות הקשורות לאורח החיים עשוי לספק יתרונות נוספים. בעקבות כך, החוקרים מוסיפים כי יש לעודד ולתמוך בגישות אלו במסגרת הטיפול בחולי טרשת נפוצה.

מקור:

Fidao, A, Jelinek, G, Simpson-Yap, S, Neate, S, Nag, N. Engagement with three or more healthy lifestyle behaviours is associated with improved quality of life over 7.5 years in people with multiple sclerosis. Eur J Neurol. 2023; 00: 1-10. doi:10.1111/ene.15940

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  איכות חיים,  אורח חיים בריא,  פעילות גופנית,  תזונה בריאה
תגובות