מחקרים

הקשר בין אורח חיים יושבני לסיכון להתפתחות מחלת העין היבשה

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי אורח חיים יושבני קשור לעליה בסיכון למחלת העין היבשה

03.07.2023, 16:34
אורח חיים יושבני. אילוסטרציה

אורח חיים יושבני (Sedentary behavior – SB) נקשר לדלקת סיסטמית, היכולה להביא להתפתחות מחלת העין היבש (Dry Eye Disease – DED). במסגרת מחקר חתך אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת The Ocular Surface ביקשו החוקרים לחקור את הקשר בין SB ל-DED.

המחקר הנוכחי כלל סך של 48,418 נבדקים, מעוקבת Lifelines מבוססת אוכלוסייה (58% נשים, בגילאי 18-96 שנים, 9.1% עם DED). התוצא העיקרי של מחקר זה היה DED, כפי שהוגדר במחקר בריאות האישה (Women's Health Study – WHS). SB הוערך באמצעות שאלון Marshall Sitting Questionnaire. הקשר בין DED ל-SB נותח באמצעות רגרסיות לוגיסטיות, אשר הותאמו לגיל, מין, BMI, מצב עישון, דמוגרפיה ו-48 מחלות נלוות. כל השפעה פוטנציאלית על שינוי בהרגלי הפעילות הגופנית (physical activity – PA) הוערכו אף הן. הערכה זו בוצעה בניתוחים חוזרים תוך חקירת SB והוצאת זמן החשיפה למסך.

תוצאות המחקר הדגימו כי נמצא קשר ישיר בין SB לסיכון מוגבר ל-DED (יחס סיכויים: 1.015 לשעה/יום, רווח בר-סמך 95%: 1.005-1.024, P = 0.004). הקשר בין SB ל-DED היה מובהק רק עבור אלו המבצעים פעילות גופני שלא לפי המלצות ארגון הבריאות העולמי (יחס סיכויים: 1.022, רווח בר- סמך 95%: 1.002-1.042, P = 0.027), אך לא בקרב הנבדקים העומדים בהמלצת ה-WHO לפעילות גופנית (יחס סיכויים:1.011, רווח בר-סמך 95%: 0.999-1.023, P = 0.076). לבסוף ולאחר השמטת ישיבה הקשורה למחשב, הקשר בין SB ל-DED היה מוחלש, ולא מובהק (יחס סיכויים: 1.009, רווח בר-סמך 95%: 0.996-1.023, P = 0.19).

מתוצאות מחקר זה עולה כי זמן ישיבה רב יותר קשור לסיכון מוגבר ל-DED, בייחוד בקרב אלו המבצעים פעילות גופנית מתחת להמלצות ה-WHO. עם זאת, מכיוון שלא היה קשר משמעותי לאחר הוצאת זמן הישיבה מול מחשב, ניתן להסביר את הקשר בין SB ל-DED ע"י זמן השימוש במסך ויתכן וגורם זה הינו מערפל אפשרי.

מקור:

Nguyen L, Magno MS, Utheim TP, Hammond CJ, Vehof J. The relationship between sedentary behavior and dry eye disease. Ocul Surf. 2023 Jan 5;28:11-17. doi: 10.1016/j.jtos.2023.01.002. Epub ahead of print. PMID: 36621639.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אורח חיים יושבני,  פעילות גופנית,  מחלת העין היבשה
תגובות