מחקרים

בטיחות ואימונוגניות של פרבנאר 20 (PCV20) - תרכיב מצומד כנגד 20 זני פנאומוקוק, בקרב בני 65 ומעלה אשר חוסנו כנגד פנאומוקוק בעבר

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי PCV20 (חיסון מצומד כנגד 20 זני פנאומוקוק) מעורר תגובה חיסונית חזקה בקרב מבוגרים בני 65 שחוסנו בעבר עם חיסון פנאומוקוקלי

20.06.2023, 13:32
חיסון צוותים רפואיים. אילוסטרציה

תרכיב PCV20 (חיסון מצומד כנגד 20 זני פנאומוקוק) פותח במטרה להרחיב את ההגנה כנגד מחלות פנאומוקוקליות הניתנות למניעה. תרכיב זה, מכיל את 13 הסרוטיפים הכלולים בחיסון פרבנאר 13 (PCV13) בתוספת פוליסכרידים קפסולאריים של 7 סרוטיפים נוספים המצומדים לחלבון נשא. על כן, PCV20 עשוי לספק הגנה כנגד הסרוטיפים הנוספים הללו במבוגרים אשר חוסנו בעבר עם PCV13 או לספק יתרונות של התחסנות עם חיסון מצומד למבוגרים שחוסנו בעבר עם חיסון פנאומוקוקלי פוליסכרידי.

במסגרת מחקר פאזה 3 אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Vaccine ביקשו החוקרים לבחון את הבטיחות והאימונוגניות של PCV20, בקרב בני 65 ומעלה אשר קיבלו חיסון פנאומוקוקלי כלשהו אחר בעבר.

מחקר זה בוצע במתכונת של תווית פתוחה. המחקר כלל נבדקים מבוגרים (≥ 65 שנים) ממספר מרכזים בארה"ב ובשוודיה, אשר הוקצו לאחת מ-3 קבוצות בהתבסס על היסטוריה של חיסון פנאומוקוקלי קודם (PCV13 ו\או PPSV23 [חיסון פוליסכרידי כנגד 23 זני פנאומוקוק]). בתוך כל קבוצה, חולקו הנבדקים ביחס של 2:1 לקבלת מנה בודדת של חיסון PCV20 או PCV13 (לאלו עם היסטוריה של חיסון PPSV23 בלבד) ומנה בודדת של PCV20 או PPSV23 (לאלו אשר חוסנו עם PCV13 בלבד). כלל הנבדקים אשר חוסנו בעבר בשני החיסונים PCV13 ו-PPSV23 - חוסנו בחיסון PCV20. הערכת התגובה האימונית בוצעה חודש לאחר קבלת החיסון PCV20. תוצאי הבטיחות של מחקר זה כללו התפתחות תגובה מקומית תוך 10 ימים, אירוע סיסטמי תוך 7 ימים, תופעות לוואי בחודש הראשון ותופעות לוואי חמורות או אבחון חדש של מצב רפואי כרוני תוך 6 חודשים.

תוצאות המחקר הדגימו כי אחוז הנבדקים אשר דיווחו על תגובה מקומית, על אירוע סיסטמי, ועל תופעות אחרות לאחר קבלת החיסון PCV20, הייתה דומה בין הקבוצות השונות ודומה לשיעורם בקבוצות הביקורת שחוסנו עם PCV13 או PPSV23. בכלל הקבוצות דווחו שיעורים נמוכים של תופעות לוואי חמורות ואבחונים חדשים של מצב רפואי כרוני, ואלו שדווחו תאמו אירועים או מצבים רפואיים שעלולים להתפתח בקרב מבוגרים מקבוצת גיל זו וכן לא נמצאו כקשורים לחיסון במחקר.

חודש מקבלת חיסון PCV20, נצפתה תגובה אימונית חזקה כנגד 20 הסרוטיפים הכלולים בחיסון ללא קשר לחיסונים הפנאומקוקולים שניתנו בעבר.

מתוצאות מחקר זה עולה כי פרופיל הבטיחות והסבילות של PCV20 היה דומה בקרב מבוגרים בני 65 עם היסטוריה שונה של חיסון פנאומוקוקלי והיה דומה גם לקבוצות הביקורת PCV13 ו-PPSV23. כמו כן, PCV20 עורר תגובות חיסוניות חזקות ל-13 הסרוטיפים המשותפים בינו לבין החיסון PCV13 ולשבעת הסרוטיפים הנוספים המשותפים לו ולחיסון  PPV23, בקרב מבוגרים שחוסנו בעבר עם חיסון פנאומוקוקלי. הנתונים הללו תומכים בשימוש ב-PCV20 כחיסון שעשוי לספק הגנה נגד 20 הסרוטיפים הפנאומקוקולים במבוגרים שחוסנו בעבר עם חיסונים פנאומוקוקלים שונים.

מקור:

A trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in populations of adults ≥65 years of age with different prior pneumococcal vaccination - PubMed (nih.gov)

הכתבה בחסות חברת פייזר

PP-PNR-ISR-0015 – June 2023

נושאים קשורים:  מחקרים,  חיסון לפנאומקוק,  תגובה חיסונית,  PCV20,  פרבנר 13