מחקרים

אימוני התנגדות משפרים את התפקוד בחולי דלקת מפרקים שגרונית

נשים הסובלות מדלקת מפרקים שגרונית הראו שיפור במצב התפקודי, במידת הכאב ובפעילות המחלה לאחר שעברו התערבות בצורת אימוני התנגדות במשך 12 שבועות

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation', מטרת החוקרים הייתה לבדוק את ההשפעות של סוגי פעילות גופנית שונים על פעילות המחלה, הכאב, המצב התפקודי ואיכות החיים בקרב נשים חולות דלקת מפרקים שגרונית עם פעילות מחלה נמוכה או בהפוגה.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר פרוספקטיבי מבוקר ואקראי, במסגרתו נבדקו מטופלות בגילאי 20-50 המאובחנות עם דלקת מפרקים שגרונית. המטופלות חולקו באקראי לקבוצת תרגילי התנגדות, קבוצת פעילות אירובית, וקבוצת ביקורת, למשך 12 שבועות בסך הכל. במסגרת המחקר נערכו גם בדיקות להרכב גופן של המשתתפות ובוצעו מדידות שרירים.

במחקר השתתפו בסך הכל 66 מטופלות, וגילן הממוצע עמד על 42.5 ± 5.6 שנים. בהשוואה לקבוצת הביקורת נמצא כי בקבוצות ההתנגדות ובקבוצת האימונים האירוביים היה הבדל חיובי מובהק בכאב, בפעילות המחלה, במספר תתי-פרמטרים של איכות החיים, במדידות עובי שריר ה- M.Gastrocnemius וה-M.Biceps Femoris ובמסת השומן בגפיים התחתונות לפני ואחרי הטיפול (p < 0.05). בהשוואה שנערכה לפני ואחרי הטיפול, הקבוצה שעסקה בתרגילי התנגדות הראתה שיפור מובהק במדידות עובי שרירי ה-M.Rectus Femoris וה-M.Vastus Intermedius, במסת השומן בכל הגוף, במסת הגוף הרזה של כל הגוף ושל הגפיים התחתונות, ובמבחן timed up-and-goי(p < 0.05) בהשוואה לקבוצות האחרות.

לסיכום, ממצאי החוקרים מדגימים כי בנשים חולות דלקת מפרקים שגרונית, תרגילי התנגדות הובילו לעלייה מובהקת בעובי השריר, ולשיפור במצב התפקודי ובמסת הגוף הרזה בהשוואה לאלו שערכו פעילות אחרת. כמו כן, תרגילי התנגדות הובילו גם להפחתה מובהקת בפעילות הכאב והמחלה.

מקור:

Ayyildiz, Aylin MD; Yilmaz, Figen MD, Professor; Altindaş, Havva PhD; Çiftci, Selda MD; Kuran, Banu MD, Professor. EFFECTS OF AEROBIC AND RESISTIVE EXERCISE ON MUSCLE MEASUREMENTS AND BODY COMPOSITION IN FEMALE PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation ():10.1097/PHM.0000000000002283, May 9, 2023. | DOI: 10.1097/PHM.0000000000002283

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת מפרקים שגרונית,  אימון התנגדות,  כאב,  פעילות גופנית
תגובות