דו"ח מבקר המדינה

מחסור כרוני במיטות אשפוז לילדים ובתקני רופאי ילדים בבתיה"ח בארץ

בעוד מספר הילדים בישראל עלה בכ-23% בעשור האחרון, מספר המיטות במחלקות הילדים דווקא ירד | המתנה בלתי נתפסת לאשפוז פסיכיאטרי לילדים: 12-7 חודשים | כשלים ברפורמת טיפולי השיניים | משרד הבריאות: המגבלה העיקרית היא התקציב

אשפוז ילדים. צילום אילוסטרציה

דו"ח מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, שפורסם אתמול (ג') עוסק, בין היתר, באשפוז ילדים בבתי חולים ושירותי בריאות השן במסגרת סל הבריאות. על פי הדו"ח יש מחסור כרוני במיטות ובתקני רופאי ילדים ורופאים מומחים במחלקות הייעודיות ופערים בין מרכז לפריפריה.

בפרק העוסק באשפוז ילדים בבתי חולים עולה כי בעשור 2009-2020 עלה מספר הילדים בישראל בשיעור של כ-23%, אך מספר המיטות בתקן במחלקות הילדים ירד ב-21: מ-1,089 ל-1,068 בשנת 2020. הירידה במספר המיטות מובילה לאשפוז ילדים במחלקות שאינם מתאימות להם.

מנתוני הדו"ח על תורים לניתוחים ולאשפוזים פסיכיאטריים, עולה כי "זמן ההמתנה הממוצע לניתוח כריתת שקדים לילדים בבתי חולים ציבוריים בשנת 2022 היה 15.4 שבועות; 553 ילדים המתינו באפריל 2022 למסגרות אשפוז או לטיפול יום פסיכיאטרי; 258 מהם המתינו לאשפוז פסיכיאטרי בין שלושה לשבעה חודשים. 295 ילדים המתינו לטיפול יום, זמן ההמתנה היה בין שלושה חודשים לשנה.

היעדר מקום במסגרות אשפוז בתחום בריאות הנפש, ובכלל זה הפרעות אכילה, ובמסגרות לשיקום, בפרט בפריפריה, מביא לידי כך שבמחלקות הילדים מאושפזים ילדים שמחלקות אלו אינן מתאימות להם, תוך כדי המתנה ממושכת לאשפוז במסגרת מתאימה אחרת.

משרד הבריאות אינו ערוך לעתיד

"על פי התחזיות, בשנת 2035 תהיה אוכלוסיית הילדים בני 0-14 גדולה בכ-13.5% לעומת שנת 2020, ובשנת 2050 צפוי מספר ימי האשפוז באגפי הילדים בבתי החולים להיות גדול בכ-68% לעומת שנת 2020. תחזיות אלו דורשות היערכות של מערכת הבריאות בכלל ומערכת האשפוז בפרט.

עוד עלה כי משרד הבריאות לא קבע תכנית אופרטיבית להפעלת בתי החולים המבוססת על יעדי יסוד ארוכי טווח למערכת האשפוז ולא קבע תכנית כזו בנוגע לאגפי הילדים בפרט.

מהדו"ח עולה כי תקני הרופאים בבתי החולים אינם מעודכנים ואינם מתאימים לצרכים המשתנים, ויש מחסור ארצי ברופאים מומחים ברפואת ילדים. כמו כן, משרד הבריאות לא בחן אם תקני האחיות מתאימים לצרכים הנוכחיים, ולכוח האדם הפרא-רפואי אין תקן כלל.

חוסר שביעות רצון מהטיפול בילדים בבתי החולים

בקבוצות מיקוד שקיים צוות הביקורת ובהן השתתפו הורים שילדיהם אושפזו במחלקות ילדים בבתי החולים, עלה חוסר שביעות רצון של הורים. בכל הנוגע ליחס ולטיפול של הצוות הרפואי, לקבלת מידע ולתנאים הסביבתיים, הורים שילדיהם אושפזו בבתי חולים גדולים היו ככלל פחות מרוצים מהורים שילדיהם אושפזו בבתי חולים קטנים.

בדיקת רופא ילדים. אילוסטרציה

משרד המבקר קורא למשרד הבריאות להכין תכנית רב שנתית שתפרט את מספר המיטות הנדרשות באגפים השונים במערך האשפוז, לרבות אגפי הילדים, לאחר שיקבע יעדים למערך זה.

עוד מומלץ לבחון את תקני כוח האדם הרפואי והסיעודי ואת הצורך בעדכונם וכן לבחון מהו התקן למקצועות פרה-רפואיים שיאפשר מתן טיפול ההולם את צורכי החולים, ובהתאם לכך מומלץ שהמשרד ישקול להכין תכנית רב-שנתית להשלמת השירותים הנדרשים.

לאור החשיבות הטמונה בבדיקת חוויית המטופל והאפשרות לשיפור בתנאי האשפוז בעקבות סקרי שביעות רצון, ממליץ המבקר שמשרד הבריאות יבחן את הצורך לבדוק את חוויית המטופל גם במחלקות הילדים.

משרד הבריאות: המגבלה העיקרית היא התקציב

בעקבות נתוני דו"ח המבקר בנושא אשפוז ילדים בבתי חולים, נמסר במשרד הבריאות כי "בישראל קיים מחסור במיטות אשפוז. המגבלה העיקרית, לאורך כל השנים על תוספת מיטות היא מגבלת התקציב. בשנים האחרונות נוספה לכך ביתר שאת גם מגבלת כוח האדם במערכת.

עוד ציינו במשרד הבריאות כי "מערכת הבריאות הישראלית נחשבת לאחת המערכות הטובות והיעילות בעולם, כשתוצאות הבריאות של המערכת טובים, למרות השקעה נמוכה באופן יחסי למדינות ה-OECD ותשתיות חסרות. כמו כן, שיעור המיטות לאלף נפש נותר נמוך מהשיעור הממוצע ב-OECD.

"לאורך השנים נעשתה חלוקת מיטות האשפוז תוך התחשבות בצרכים, במסגרת התקציב הניתן לטובת הקצאת מיטות. משרד הבריאות פועל לבנות תכנית רב שנתית מבוססת נתונים, תחזית דמוגרפית, חלוקה גיאוגרפית וצפי תחלואה. בתקציב משרד הבריאות לשנת 2023 ישנה התייחסות לתכנית מיטות רב שנתית למערכת האשפוז הכללית ותקציב פיתוח בהיקף של מאות מיליוני שקלים".

לגבי המחסור ברופאים מסר כי "כדי לתת מענה כולל למספר הרופאים בתחום, המשרד פועל בשני צירים, האחד, הציר הארצי, כשהמטרה היא גידול במספר הרופאים בכלל וגידול במספר הסטודנטים שלומדים רפואה. הציר השני הוא טיפול באתגרים הייחודיים של הפריפריה.

עוד צוין כי במהלך החציון השני של השנה, יקים משרד הבריאות גוף לאומי לתכנון כוח אדם, תוך מתן דגש על תכנון רופאים. זאת, על מנת לבצע תכנון לאומי ארוך טווח של כוח אדם רפואי ובכלל זה גם בתחום טיפול נמרץ ילדים. המשרד יעודד יציאה להתמחות ברפואת טיפול נמרץ ילדים, בכלים העומדים לרשותו.

בנוסף צוין כי משרד הבריאות הקצה תקנים לקופות החולים מתוך מטרה לעודד הכשרת מתמחים, כולל ברפואת ילדים ובמקצועות-על בתחום. "תהליך רישום המתמחים, שהחל בינואר השנה, זכה להצלחה ומאפשר לייצר תמונת מצב מקצועית כבסיס לתכנון כחלק ממהלך לאומי של תכנון כוח אדם רפואי בכלל המקצועות".

לגבי מיטות שיקום, צוין כי מתוכננת תוספת מיטות שיקום לילדים בצפון ויחד עם זאת, יתקיים במסגרת תכנון מיטות ארוך טווח תהליך של מיפוי צרכים ותעדוף גם בתחום שיקום ילדים. אגף השיקום במשרד הבריאות גיבש נוהל מקיף שמתייחס לאופן ההפניה לשיקום באופן כולל בקרב מבוגרים וילדים ותיבדק האפשרות להוסיף לנוהל זמני המתנה מירביים לטיפול ולשיקום.

בנושא זמני המתנה לניתוחים שכיחים וביצוע הניתוחים בבי"ח פרטיים, מסרו במשרד הבריאות כי "התכנית לקיצור תורים הביאה להסטת פעילות שנעשתה בעבר במימון פרטי לפעילות במימון ציבורי (של קופות החולים), מתוך הבנה כי קיימת תשתית ניתוחים זמינה ויש לנצלה לטובת המטופלים.

כשלים ברפורמה לטיפולי שיניים  

על פי דו"ח מבקר המדינה, פחות משליש מהילדים ו-5% מבני 75 ומעלה מקבלים טיפולי שיניים בקופות החולים, וזאת למרות הרפורמה בתחום טיפולי שיניים במימון המדינה. תורים ארוכים פוגעים בשביעות הרצון מהטיפול.

בשנת 2020 תוקצבו טיפולי שיניים לילדים ולקשישים שנכנסו לסל הבריאות בסך של 7.7 מיליארד שקל, אך דו"ח המבקר מצא ליקויים במימוש הרפורמות לבריאות השן. בין השאר הביקורת מצביעה על הליקויים בנושאי: עמידה בזמני ההמתנה עבור טיפולי שיניים לילדים עד גיל 18 ולקשישים מגיל 75, דיווח של קופות החולים למשרד הבריאות על זמני ההמתנה, בקרת משרד הבריאות על דיווחי הקופות, שביעות הרצון של המטופלים מזמני ההמתנה ומרמת ההנגשה וההסברה של הטיפולים לציבור ועוד.

טיפולי שיניים לילדים. אילוסטרציה

65% מהילדים הזכאים לשירותים בקופות החולים ממתינים לרופא שיניים יותר מהזמן המירבי שנקבע על ידי משרד הבריאות.

לבני 75 ומעלה ניתנו טיפולי שיניים בהיקף מזערי: טיפולי מניעה וטיפולים משמרים ניתנו לכ-5% מהקשישים הזכאים לכך וטיפולים משקמים ניתנו לכ-2% בלבד.

חוסר היכרות עם הזכאות היא הסיבה לתת ניצול שלה בקרב ילדים וקשישים, כך עולה מסקר שערך משרד מבקר המדינה: 48% מההורים שילדיהם לא ניצלו את הזכאות ציינו כי הסיבה לכך היא אי הכרת הרפורמה וכך גם 29% מהקשישים. "פחות משליש מהנשאלים, שהם קשישים בני יותר מ-75 או בני משפחותיהם מהציבור היהודי ידעו על זכאות הקשישים לקבלת טיפולי שיניים בחינם או בהשתתפות עצמית, ו-61% מהם ציינו כי הסיבה לאי-ניצול הזכאות היא אי-הכרת הרפורמה".

הדו"ח גם מעלה ספק ביחס להשגת היעד של משרד הבריאות ל-30% רופאים מומחים ברפואת שיניים לשנת 2030 על פי דוח המבקר, בשנת 2020 שיעור הרופאים המומחים עמד על 10% (1,240 מתוך 12,370).
עוד נקודה לביקורת עוסקת בכך שמשרד הבריאות לא ערך מעקב אחרי תחלואת השיניים: "משרד הבריאות לא ביצע באופן שיטתי סקרים אפידמיולוגיים דנטליים מלאים בנושא מצב תחלואת השיניים בכלל האוכלוסיה כדי לעמוד על מגמות התחלואה. המשרד לא בדק את המועילות של הרפורמה כדי להעריך את איכות הטיפולים הניתנים במסגרתה ואת התפוקות הנובעות מהשקעת המשאבים שהוא משקיע ולא קבע יעדים לצמצום תחלואת שיניים. המשרד גם לא קבע עבור קופות החולים מדדי איכות לעניין אספקת השירותים".

משרד הבריאות: הקופות הונחו להרחיב את מתן השירותים וזמינותם 

"יש לציין כי 93% מהמבוטחים היו מרוצים מהטיפול בבריאות השן שקיבלו", ציינו בתגובת משרד הבריאות. "האגף לבריאות השן פועל לשפר את בריאות השיניים של האוכלוסיה באמצעות פעולות מניעה, חינוך לבריאות השן, הבטחת איכות טיפולי השיניים, קביעת סטנדרטים והנחיות מקצועיות ופיקוח מקצועי על מרפאות ושירותים".

עוד צוין כי המשרד וכן קופות החולים מפרסמים ומיידעים את הציבור בזכויות המגיעות להם על פי החוק, וכלל המידע מפורסם לציבור באתר המשרד.

כחלק משירותי בריאות השן לתלמיד נבדקים הילדים ע"י רופא שיניים בבית הספר או בגן. השירות בגני הילדים הורחב לראשונה בשנת 2022 לכל הגנים בארץ. כמו כן, המשרד פועל להעלאת המודעות ועידוד ניצול השירות, בין היתר באמצעות השירות לתלמיד, במסגרתו נעשית במוסדות החינוך בדיקת סקר (screening) שנתית, לאחריה מקבלים ילדי הגנים ובתי הספר מכתב להורים המיידע אותם על הזכאות וכן הפניה לבדיקה/ טיפול שיניים בקופת החולים במקרה הצורך. במקרים דחופים נעשית פנייה טלפונית להורים.

לגבי טיפולי שיניים לקשישים, נמסר כי המשרד ערך בדיקה ומעקב אחרי יישום הרפורמה לטיפולי שיניים באנשים מעל גיל 72. הקופות הונחו להרחיב את מתן השירותים, זמינותם וכן יידוע המטופלים אודות השירות הכלול בסל. נעשו מספר צעדי מדיניות על מנת להגדיל את שיעור המיצוי בקרב קשישים והמשרד רואה צורך להכניס את טיפולי השיניים לקשישים בגיל מוקדם יותר. בעיית המיצוי נובעת מהחלת גיל ההכללה בסל בגיל גבוה וככל וגיל הזכאות יירד, יגדלו השימושים עקב מעבר לטיפול במסגרת הרפואה הציבורית.

נושאים קשורים:  מחלקות ילדים,  רפואת ילדים,  טיפולי שיניים,  דו"ח המבקר,  אשפוז פסיכיאטרי,  חדשות,  משרד הבריאות,  אשפוז ילדים
תגובות

אז המבקר בדק ו......
עוד מחדל של משרד הברמאות והכול נשאר ללא הסקת מסקנות. מיש הוא הולך הביתה ? מישהוא נקרא לסדר? הדו"ח עולה לנתניהו ?
סתם בדיחה עצובה.
הורים צריכים להתאגד ולפנות לבג"ץ. רד אז נתניהו, שר בריאות ומשרד הבריאות יהיו חייבים להגיב וליצור תנאים נורמלים
הורים, זה הילדים שלהם. תדאגו להם
והר"י צריכה להכריז על סיכסוך עבודה בנושא ילדים ומיטות לילדים. זאת מחויבות שלנו לעזור להם

אנונימי/ת
04.05.2023, 04:54

זו מדיניות מוכוונת של הממשלה, להרעבת תקציב הבריאות, במסגרת תכתיבי פורום קהלת לצמצום השירותים החברתיים, ולהפרטת המערכות הציבוריות !