מחקרים

האם חיסון בעבר עם PPV23 משפיע על התגובה החיסונית אצל חולים עם אי-ספיקת כליות לאחר קבלת חיסון מסוג PCV13?

מטופלים עם CKD חמור מפתחים נוגדנים תפקודיים כנגד פנאומוקוק לאחר קבלת חיסון PCV13. עם זאת, למתן קודם של חיסון PPV23 יש השפעה שלילית על התגובה החיסונית המתפתחת כנגד חלק מזני הפנאומוקוק בעקבות קבלת חיסון PCV13

10.05.2023, 11:47
חיסון (אילוסטרציה)
חיסון (אילוסטרציה)

מבוגרים עם אי-ספיקת כליות כרונית (Chronic Kidney Disease - CKD) נמצאים בסיכון מוגבר לזיהום פנאומקוקלי, ועל כן מומלץ להם לקבל חיסון כנגד פנאומוקוק. ממצאים ממחקרים קודמים רמזו כי התחסנות קודמת עם חיסון מסוג PPV23י(23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine) עלולה להפחית את התגובה החיסונית לאחר קבלת חיסון מסוג PCV13י(13-valent pneumococcal conjugate vaccine). לאחרונה פורסם בכתב העת Vaccine מחקר אשר בחן סוגיה זו בהקשר להתפחתות נוגדנים תפקודיים במבוגרים עם CKD.

עורכי המחקר הנוכחי מצאו במחקר קודם כי התגובה החיסונית לחיסון מסוג PCV13 בנבדקים עם CKD קשה שחוסנו כבר בעבר עם PPV23 הייתה פחותה מאשר תגובתם של נבדקים נאיביים ל-PPV23 עבור חלק הזנים.

במחקר הנוכחי החוקרים העריכו את כיל הנוגדנים המתווכים אופסוניזציה* (Opsonophagocytic activityי(OPA) titers) כנגד 13 זני הפנאומוקוק ה הכלולים בחיסון PCV13 ב-57 נבדקים שחוסנו בעבר עם חיסון PPV23 (קבוצה א) וב-72 נבדקים נאיביים ל-PPV23 (קבוצה ב). הכיל נבדק לפני ולאחר חיסון עם PCV13 (כעבור 28 ו-365 ימים). לפני ההתחסנות עם PCV13 כיל הנוגדנים עבור 3 מתוך 13 הזנים היה גבוה יותר באופן מובהק בקבוצה א' בהשוואה לקבוצה ב'.

תוצאות המחקר הדגימו כי PCV13 הוביל לעלייה משמעותית בכיל הנוגדנים בשתי הקבוצות; עלייה בכיל הנוגדנים עבור חמישה מתוך 13 הסרוטיפים בקבוצה א' ועליה בכיל הנוגדנים עבור 12 מתוך 13 הסרוטיפים בקבוצה ב'. עלייה זו נצפתה גם כעבור שנה מקבלת החיסון. עליית כיל הנוגדנים ביום ה-28 לאחר קבלת החיסון הייתה בטווח שבין פי 2.4 (עבור סרוטיפ 1) ועד פי 24.6 (עבור סרוטיפ 6A) בקבוצה א', ועלייה של פי 4.3 (עבור סרוטיפ 3) ועד פי 67 (עבור סרוטיפ 6A) בקבוצה ב'. העלייה בכיל הייתה גבוהה באופן מובהק בקבוצה ב' בהשוואה לקבוצה א' עבור סרוטיפים 1, 4, 7F ו-18C.

החוקרים בחנו גם את השפעת המוצא של הנבדקים על כיל הנוגדנים בעקבות החיסון. בקרב נבדקים ילידי צפון אמריקה נצפה כיל גבוה יותר עבור סרוטיפים 6B ו-23F בתחילת המחקר, ועבור סרוטיפים 5, 6B, 14 18C, 19A, 19F ו-23F כעבור 28 ימים ממועד ההתחסנות ב-PCV13, בהשוואה לנבדקים שאינם ילידי צפון אמריקה.

מסקנת החוקרים הייתה כי מטופלים עם CKD חמור מפתחים נוגדנים תפקודיים כנגד פנאומוקוק לאחר קבלת חיסון PCV13. עם זאת, למתן קודם של חיסון PPV23 יש השפעה שלילית על תגובה חיסונית עבור חלק מזני הפנאומוקוק בעקבות קבלת חיסון PCV13.

* ההגנה מפני מחלה פנאומוקוקלית מסופקת בעיקר עם השמדת הפנאומוקוק על ידי תהליך האופסונופאגוציטוזיס. פעילות הנוגדנים נמדדת על ידי כיל של הפעילות האופסונופאגוציטית - Opsonophagocytic activityי(OPA).

מקור:

Ulanova M, et al. (2022) “Opsonophagocytic activity against Streptococcus pneumoniae in Indigenous and non-Indigenous patients with severe chronic kidney disease immunized with 13-valent pneumococcal conjugate vaccine.” Vaccine, July 2022. Vol. 40, Issue 32, p. 4594-4602. doi: 10.1016/j.vaccine.2022.06.042.

הכתבה מקודמת בחסות חברת פייזר

PP-PRV-ISR-0040

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי-ספיקת כליות,  אופסונו-פגוציטוזה,  חיסון לפנאומקוק,  PCV-13