מחקרים

חולי סוכרת סובלים מתפקוד ירוד יותר של חדר שמאל לאחר אוטם

תחלואה בסוכרת נקשרת עם פגיעה חמורה יותר בתפקוד החדר השמאלי לאחר אוטם שריר הלב. כמו כן, נמצא כי מידת השליטה הגליקמית מהווה גורם משפיע בפני עצמו בחולים אלו

לב אנושי (צילום: אילוסטרציה)

סוכרת (DM) נחשבת לגורם סיכון מרכזי לאוטם שריר הלב (MI), אשר מחמירה את הפרוגנוזה של החולים עם אוטם. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Cardiovascular Diabetology', מטרת החוקרים הייתה לחקור את השפעות החיבור (additive effects) של תחלואה ב-DM על דפורמציה של החדר השמאלי של הלב (LV) בחולים לאחר MI חריף.

במסגרת המחקר נאספו 113 חולים לאחר MI וללא DMי[MI (DM-)], 95 חולים עם DMי[MI (DM+)], ו- 71 נבדקו ביקורת. החולים עברו סריקות CMR, והוערכו אצלם מידת התפקוד של ה- LV, גודל האוטם, וה-LV global peak strains במישורים הרדיאליים, ההיקפיים והאורכיים. חולי ה-MIי(DM+) חולקו לשתי תת-קבוצות בהתבסס על רמת ה-HbA1c (< 7.0% ו ≥ 7.0%). החוקרים השתמשו באנליזות רגרסיה ליניארית מרובת משתנים על מנת להגדיר את הגורמים הקובעים של ירידה ב-LV global myocardial strain עבור כל חולי ה-MI וחולי ה-MI (DM+).

בהשוואה לנבדקי הביקורת, גם חולי ה-MIי(DM−) וה-MIי(DM+) הראו LV end-diastolic ו-end-systolic volume index גבוה יותר, ומקטע פליטה (ejection fraction) נמוך יותר של ה-LV. ערכי ה-LV global peak strains ירדו בהדרגה מקבוצת הביקורת לקבוצת ה-MIי(DM−), ולקבוצת ה-MIי(DM+) (כולם p < 0.05). אנליזה של תתי-קבוצות הדגימה כי ה-LV global radial PS וה-longitudinal PS היו גרועים יותר בחולי ה-MIי(MD+) עם שליטה גליקמית ירודה בהשוואה לחולים עם שליטה גליקמית טובה (כולם p<0.05).

תחלואה ב-DM נמצאה כגורם קובע שאינו תלוי לפגיעה ב-LV global peak strain במישורים הרדיאליים, ההיקפיים והאורכיים בחולים לאחר MI חריף (β = − 0.166, 0.164 ו-0.262, שניהם p < 0.05). כמו כן, רמת ה-HbA1c נקשרה באופן בלתי תלוי עם ירידה ב-LV global radial PSי(β=  -0.209, p =0.025) וב-longitudinal PSי(β =0.221, p =0.010) בחולי MIי(DM+).

לסיכום, תחלואה בסוכרת מהווה גורם משפיע ומזיק נוסף על התפקוד ועל הדפורמציה של ה-LV בקרב חולים לאחר MI חריף. בנוסף, נמצא כי ערך ה-HbA1c נקשר באופן בלתי תלוי עם פגיעה ב-LV myocardial strain.

מקור:

Gao, Y., Shi, R., Li, Y. et al. Association of diabetes mellitus and glycemic control with left ventricular function and deformation in patients after acute myocardial infarction: a 3 T cardiac magnetic resonance study. Cardiovasc Diabetol 22, 55 (2023). https://doi.org/10.1186/s12933-023-01785-9

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת,  אוטם שריר הלב,  תפקוד חדר שמאל,  המוגלובין מסוכרר
תגובות