מחקרים

האם שימוש בקנאביס משפיע על תפקוד כלייתי?

נמצא כי אין קשר בין שימוש בקנאביס טבעי לבין היארעות של פגיעה כלייתית חדה במטופלים עם מחלת כליות כרונית

המרחב החברתי והחוקי הנוכחי תומך בשימוש בקנאביס לצרכי פנאי ובריאות. ישנם מספר דיווחי מקרים בהם נמצא קשר בין שימוש בקנאבינואיד סינתטי לבין היארעות של פגיעה כלייתית חדה (Acute Kidney Injury - AKI), אך טרם נמצא קשר בין שימוש בקנאבינואיד טבעי לבין הסיכון להיארעות של AKI במטופלים עם מחלת כליות כרונית (Chronic Kidney Disease - CKD).

מתוך מאגר של 102,477 בוגרי צבא ארצות הברית שהחלו דיאליזה בין השנים 2007-2015, נמצאו 2,215 נבדקים עם CKD שעברו בדיקת רעלנים בשתן (Urine Toxicology - UTOX) בתוך שנה שקדמה להתחלת הטיפול עם דיאליזה, שעבורם היו גם בדיקות חוזרות של רמות קריאטנין בסרום שנלקחו במהלך אשפוז בשבוע שלאחר בדיקת UTOX. החשיפה שנבדקה הייתה חשיפה לקנאביס בהשוואה להיעדר חשיפה לקנאביס, כפי שנראה בבדיקת UTOX. החוקרים בחנו את הקשר בין חשיפה זו לבין היארעות AKI בעזרת רגרסייה לוגיסטית יחד עם הסתברות הפוכה לשקלול הטיפול עם תקנון משמעותי עבור גורמים מערפלים.

גילם הממוצע של הנבדקים במחקר עמד על 61 שנים, מהם 97% היו גברים, 51% היו ממוצא אתני אפרו-אמריקאי, 97% סבלו מיתר לחץ דם, 76% סבלו מדיסליפידמיה ו-75% היו חולים עם סוכרת. תוצאות המחקר הדגימו כי 56% חוו אירוע של AKI, ולפי ניתוח מתוקנן לפי משתנים מרובים לא נמצא קשר בין שימוש בקנאביס (לעומת היעדר שימוש בקנאביס) לבין עליה בהסתברות לחוות AKI (יחס סיכויים של 0.85, רווח בר-סמך של 95%, 0.38-1.37; p=0.7). ממצאים אלו נותרו בעינם גם לאחר ביצוע מבדקי רגישות רבים.

מסקנת החוקרים הייתה כי עבור מטופלים עם CKD שימוש בקנאביס לא נמצא קשור להיארעות של AKI. יש צורך במחקרים נוספים על מנת לאפיין את ההשפעה של קנאביס על הסיכון לפגיעה כלייתית.

מקור:

Cannabis Use and Risk of Acute Kidney Injury in Patients with Advanced Chronic Kidney Disease Transitioning to Dialysis. Praveen K. Potukuchi, Hamid Moradi, Frank Park, et al. Cannabis and Cannabinoid Research. Feb 1, 2023

נושאים קשורים:  מחקרים,  קנאביס,  קנאבינואידים,  פגיעה כלייתית חדה,  מחלת כליות כרונית,  קריאטינין
תגובות