מחקרים

האם גודל חבילת הסיגריות משפיעה על כמות הסיגריות שמעשנים ביום?

נמצא כי שימוש בחבילת סיגריות של 20 סיגריות לעומת 25 סיגריות הביא להפחתה במספר הסיגריות שהנבדקים עישנו בכל יום

01.03.2023, 14:15
פרסומת לסיגריות. אילוסטרציה

עישון של פחות סיגריות ליום יכול להעלות את הסיכויים להצליח בגמילה מעישון. הפחתת מספר הסיגריות בחבילה יכולה להוות שינוי מדיניות מבטיחה, אך טרם ידוע מה ההשפעה הסיבתית של שינוי זה. במחקר זה החוקרים שיערו כי הפחתת מספר הסיגריות בחבילה מ-25 ל-20 סיגריות תסייע בהפחתת מספר סיגריות הנצרכות ליום.

במחקר אקראי מבוקר ומוצלב זה נכללו שתי תקופות התערבות בנות 14 ימים כל אחת, כאשר ביניהם הייתה תקופת השהייה של שבעה ימים. הנבדקים רכשו בעצמם את הסיגריות שעישנו במסגרת המחקר. החוקרים הורו לנבדקים לעשן סיגריות מהמותג המועדף עליהם מחבילות של 25 או 20 סיגריות בכל אחת מתקופות ההתערבות בנות 14 ימים, לפי הקצאה אקראית.

במחקר השתתפו נבדקים בוגרים אשר היו רגילים לעשן סיגריות מחבילות המכילות 25 סיגריות כל אחת. הנבדקים גויסו בין התאריכים יולי 2020-יוני 2021. מתוך 252 נבדקים שהוקצו אקראית למחקר, 240 (95%) השלימו את המחקר ו-236 (94%) סיפקו מידע מספק לצורך ניתוח נתונים ראשוני. התוצא העיקרי שנבדק היה מספר סיגריות שהנבדקים עישנו בכל יום.

תוצאות המחקר הדגימו כי כאשר הנבדקים השתמשו בחבילות בנות 20 סיגריות הם עישנו פחות סיגריות ליום (n=234, ממוצע של 15.7±7.1 סיגריות ביום), בהשוואה לזמן בו השתמשו בחבילות בנות 25 סיגריות (n=235, ממוצא של 16.9±7.1 סיגריות ליום). לאחר תקנון עבור משתנים שהוגדרו מראש (מספר סיגריות שעישנו בתחילה וכבדות העישון), המודלים שיערו כי כאשר הנבדקים השתמשו בחבילות של 20 סיגריות הם עישנו 1.3 סיגריות פחות ביום (רווח בר-סמך של 95%, רווח בר-סמך של 95%, -1.7 ועד -0.9), שזה שווה ערך להפחתה ב-7.6% (רווח בר-סמך של 95%, -10.1 עד -5.2) בכמות הסיגריות הנצרכות ביום.

מסקנת החוקרים הייתה כי שימוש בחבילות של 20 סיגריות, בהשוואה לשימוש בחבילות של 25 סיגריות, גרם להפחתה במספר הסיגריות הנצרכות בכל יום.

מקור:

Lee I, Blackwell AKM, Hobson A, Wiggers D, Hammond D, De-Loyde K, Pilling MA, Hollands GJ, Munafò MR, Marteau TM. Cigarette pack size and consumption: a randomized cross-over trial. Addiction. 2023 Mar;118(3):489-499. doi: 10.1111/add.16062. Epub 2022 Nov 3. PMID: 36326156.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סיגריות,  עישון סיגריות
תגובות