חדשות

תכנית דרעי: תוספת 5.85 מיליארדי שקלים לבסיס התקציב

בין השאר מתכנן שר הבריאות החדש: תוספת שנתית קבועה של 400 מיטת אשפוז, הרחבת אפשרות ניידות המטופלים בין בתי חולים, סל הבריאות יוגדל ל-750 מיליון ₪ והגדלת מספר הסטודנטים לרפואה

יו"ר ש"ס אריה דרעי. צילום: אריה לייב אברמס/ פלאש 90

שר הבריאות המיועד, אריה דרעי, הציג אתמול (ד') תוכנית מקיפה לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית. התוכנית מבוססת, על פי ההודעה, על ההסכמות שהושגו במהלך המשא ומתן הקואליציוני, והיא כוללת תוספת תקציב של 5.85 מיליארד ₪ לבסיס התקציב, מעבר לגידול הטבעי הניתן כיום.

עיקרי התוכנית:

  • חיזוק קופות החולים: תקציב סל הבריאות יוגדל; כספי התמיכה השוטפת לקופות החולים (כ-3.5 מיליארד ₪) יעוגנו בתקציב ויתוספו עליהם למעלה משני מיליארד ₪, חלקם מהטמעת תקציבים שניתנו בתקופת הקורונה וחלקם מהגדלת סל הבריאות. בנוסף, יתוקן המקדם הדמוגרפי ומדד יוקר הבריאות, באופן שיגדיל את עלות הסל בסך של כ-150 מיליון ש"ח לשנה, בכל שנה.
  • חיזוק מערכת האשפוז הציבורית: נקבע, כי שיעור המיטות לנפש במדינת ישראל לא יישחק. לצורך כך תינתן תוספת של 400 מיטות אשפוז כלליות ופסיכיאטריות בכל שנה, מעבר לאשפוזי בית; יוקצו 400 מיליוני שקלים בכל שנה עבור בינוי מיטות בכלל מוסדות האשפוז השונים; יוגדל התקצוב הקבוע לבתי החולים בהתאם למדדי דמוגרפיה ומחירים.
  • הרחבת אפשרות הבחירה של מטופלים בין בתי חולים: לשם שיפור הנגישות ואיכות הטיפול, לרבות הגדלת הבחירה בין מרכזי-על שונים בארץ, כך שכל מבוטח יוכל לבחור לפחות מבין 2 מרכזי-על ושני בתי חולים קרובים לו גיאוגרפית, ובכל מקרה, סך הבחירה לא תפחת מ-4 בתי חולים. בהמשך יקודמו צעדים להגדלת השקיפות ולמיצוי זכויות וייקבעו תחומי טיפול שיוחרגו מהסדרי הבחירה, בדומה להחרגה הקיימת כיום לאונקולוגיה.
  • הגדלת התוספת השנתית לסל הבריאות מ-550 מיליוני שקלים לשנה ל-750 מיליון לשנה. במסגרת זו תינתן תוספת ייעודית לתכניות לקידום בריאות ומניעה.
  • תוספת של 3 מיליארד ₪ עבור תכניות לאומיות במגוון נושאים: זיקנה בריאה וחיזוק מערך האשפוז הגריאטרי, בריאות הנפש בקהילה ובמערכת האשפוז, תכנית להפחתת זיהומים, קיצור תורים לניתוחים ולרפואה יועצת, חיזוק מערך טיפות החלב, שיפור זמני ההמתנה במיונים ועוד.
  • חיזוק היצע כוח האדם הרפואי: הרחבה נוספת של מספר לומדי הרפואה בישראל, אסדרה של מקצוע עוזר רופא בדומה למדינות אחרות בעולם והקצאת משאבים למענקים לרופאים ומקצועות במצוקה בפריפריה ובכלל זה לצורך עידוד התמחות בפסיכיאטריה ובפסיכיאטריה של הילד.
  • קידום מידי של הקמת בתי החולים החדשים בבאר שבע ובקרית אתא והקצאת משאבים לבינוי בתי החולים.

בהודעת משרד הבריאות נמסר עוד, כי ייושמו כלים ניהוליים חדשים, שישפרו את יכולת המשרד לנהל את המערכת. ביניהם: גמישות ניהולית בהקצאת המשאבים התוספתיים; לשר הבריאות תהיה הסמכות להקצות מכשירים מיוחדים ככל שיש להם מקור תקציבי ותהיה לו גמישות בהקצאת מכשירים מיוחדים (MRI,יPET-CT ,CT, תא לחץ ועוד); מדיניות הקפיטציה ומדיניות תקצוב בתי החולים בישראל תקבע על ידי שר הבריאות ושרי הבריאות והאוצר ימשיכו לפעול ליצירת מנגנון יעיל להעברת כספים, ועוד.

נושאים קשורים:  אריה דרעי,  שר הבריאות,  משרד הבריאות
תגובות