מחקרים

האם יש הבדל בין יעילותם של חיסונים כנגד פניאומוקוקים במבוגרים מעל גיל 60, בנפרד או במשולב?

תוצאות המחקר מעידות כי חיסון PCV13 מפחית את הסיכון לדלקת ריאות פנאומוקוקלית ב-31% לעומת חיסון ה-PPSV23 באוכלוסייה מבוגרת

11.12.2022, 10:56
חסיון מבוגרים, דלקת ריאות (צילום: אילוסטרציה)

ההמלצות לקבלת חיסון כנגד פנאומוקוק משתנות לעיתים תכופות. קווים מנחים שפורסמו לאחרונה ממליצים על חיסונים פנאומוקוקולים מצומדים (conjugate vaccines) באוכלוסייה מבוגרת מעל גיל 60. עם זאת, ישנו מיעוט מחקרים אשר השוו את היעילות של חיסון PCV13 לעומת זו של PPSV23 ולעומת היעילות של שילוב בין שני החיסונים.

לאחרונה פורסמו בכתב העת Vaccine, ממצאיו של מחקר רטרוספקטיבי שערך השוואה כזו בין החיסונים. המחקר כלל 1,277,575 נבדקים מעל גיל 60. נתונים בנוגע למשתתפים נלקחו מתוך מסד נתונים של ה-Veterans Health Administration בארצות הברית. התוצאים העיקריים שנבדקו במחקר היו דלקת ריאות ומנינגיטיס פנאומוקוקוליות. תוצאים אחרים כללו דלקות ריאה ומנינגיטיס שהמחולל האחראי להן לא זוהה. זיהומים אלו הוגדרו במחקר כזיהומים "אחרים".

תוצאות המחקר הדגימו כי חיסון PCV13 הפחית את הסיכון לדלקת ריאות פנאומוקוקולית ב-31% (סיכון יחסי 0.69; רווח בר-סמך 95%: 0.51-0.93) ולדלקת ריאות אחרת ב-26% (0.74; 0.64-0.86) לעומת חיסון PPSV23. לא נמצא הבדל מובהק בסיכון למנינגיטיס פנאומוקוקלית או אחרת בין מקבלי חיסון ה-PCV13 לחיסון ה-PPSV23.

שילוב בין שני החיסונים קשורה גם היא להפחתת סיכון של 12% לדלקת ריאות פנאומוקוקלית ו-10% לדלקת ריאות אחרת לעומת קבלת חיסון PPSV23 בלבד (p=0.03 ו-p<0.01, בהתאמה).

תוצאות המחקר מעידות כי חיסון PCV13 מפחית את השיעור של דלקת ריאות פנאומוקוקלית לעומת חיסון ה-PPSV23 באוכלוסייה מבוגרת מעל גיל 60. תוצאות אלה עולות בקנה אחד עם ההמלצות של איגודים מקצועיים שונים למתן חיסון פנאומקוקולי מצומד באוכלוסייה מבוגרת מעל גיל 60.

מקור:

Saiprasad Narsingam, Jeffrey Munson, Frank Drescher, Comparative effectiveness of individual pneumococcal vaccines with dual pneumococcal vaccination in older United States Veterans, Vaccine, Volume 40, Issue 35, 2022, https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.07.035.

הכתבה מקודמת בחסות חברת פייזר

PP-PRV-ISR-0052

נושאים קשורים:  מחקרים,  חיסון נגד פנאומוקוק,  דלקת ריאות,  מנינגיטיס,  פנאומוקוק