מחקרים

אילו שינויים מתרחשים בארובת העין עם ההזדקנות?

נמצא כי בנשים יש התרחבות של ארובת העין עם הגיל ובגברים אין שינוי בנפח הגרמי של ארובת העין, אך יש הסתה של השפה הלטרלית לכיוון אחורנית

מחקרים קודמים ניסו לתאר את השינויים המבודדים שעוברים על ארובת העין עם הגיל, אך ישנם סתירות רבות בין מסקנות המחקרים. במחקר זה החוקרים השתמשו בטכנולוגיית דימות מתקדמת לצורך ניתוח הדמיות CT על מנת לאפיין שינויים בארובת העין המקושרות לגיל.

במחקר מקרה-בקרה זה נכללו נבדקים שפנו למרפאת אף-אוזן-גרון, ואלו חולקו לשתי קבוצות גיל (20-30 שנים, ו-60-75 שנים). התוצאים העיקריים כללו מדידות של הארובה הגרמית, נפח רקמות רכות (שריר ושומן), ומיקום קדמת גלגל העין. בעזרת מדידות אלו בוצעו שחזורים תלת-מימדיים של ארובת העין. החוקרים השתמשו במשוואת הערכה כללית על מנת לאפשר לשני העיניים של כל מטופל להיות מוכללים במחקר ללא הטייה.

240 ארובות עיניים מ-120 נבדקים נכללו בניתוח הנתונים הסופי, עם 30 נבדקים בכל קבוצת מחקר (זכרים ונקבות בשתי קבוצות הגיל). תוצאות המחקר הדגימו כי עבור נבדקות נקבות נצפתה עליה עם הגיל בנפח הגרמי (p<0.05), נפח השומן (p<0.01) והעובי המרכזי של ארובת העין הגרמית (p<0.001).  כמו כן נמצא כי מיקום קדמת גלגל העין היה גדול יותר באופן מובהק בנבדקות מבוגרות (p<0.01). עבור נבדקים גברים נצפתה עליה עם הגיל בנפח השומן (p<0.0001) והגבוה המרכזי (p<0.03), וכן השפה הלטרלית נעה אחורה עם הגיל (p<0.007). מיקום קדמת גלגל העין לא היה שונה באופן מובהק בין קבוצות הגיל השונות עבור נבדקים זכרים (p=0.56).

מסקנת החוקרים הייתה כי ארובת העין מתרחבת עם הגיל בנקבות מה שמתקשר למיקום קדמי יותר של גלגל העין. לעומת זאת בזכרים, נפח ארובת העין הגרמית לא משתנה עם הגיל, אך השפה שלה נעה אחורנית.

מקור:

Ugradar, Shoaib, et al. (2022) “Orbital Aging: A Computed Tomography–Based Study of 240 Orbits.” Plastic and Reconstructive Surgery, September 2022. Vol. 150, Issue 3, p 536e-545e. doi: 10.1097/PRS.0000000000009457

נושאים קשורים:  מחקרים,  ארובת העין,  אורך גלגל העין,  הזדקנות,  טומוגרפיה ממוחשבת
תגובות