מחקרים

השוואת תרופות ביולוגיות לטיפול בפסוריאזיס - מהי התרופה בעלת השרידות הטובה ביותר?

במחקר זה נמצא כי "שרידות התרופה" גוסלקומאב (Tremfya) בהיבט יעילות טובה מזו של תרופות ביולוגיות אחרות ובכלל זה אדלימומאב, אוסטקינומאב, סקוקינומאב ואיקסקיזומאב

18.10.2022, 10:22

"שרידות תרופה" מהווה אינדיקטור ליעילות ובטיחות ארוכות הטווח של טיפולים ביולוגיים בכלל ובפסוריאזיס בפרט. מאפיינים שונים של המטופלים יכולים להשפיע על השרידות של תרופות שונות באופן שונה ולסייע בבחירת הטיפול המתאים ביותר עבור כל מטופל.ת.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת JAMA Dermatology חוקרים בחנו "שרידות תרופה" המושפעת מהיעילות והבטיחות עבור תרופות המשמשות לטיפול בפסוריאזיס בממלכה המאוחדת ובאירלנד. בנוסף, החוקרים ביקשו לזהות גורמים המשפיעים של שרידות התרופות השונות.

המחקר בוצע בהשתתפות חולי פסוריאזיס אשר היו חלק מעוקבה פרוספקטיבית של חולי פסוריאזיס בשם BADBIRי(British Association of Dermatologists Biologics and Immunomodulators Register). התרופות שהושוו היו אדלימומאב, אוסטקינומאב, סקוקינומאב, גוסלקומאב ואיקסקיזומאב.

במחקר הוכללו 16,122 קורסים טיפוליים כאשר מתוכם, 41% טופלו באדלימומאב, 33.5% באוסטקינומאב, 16.6%  בסקוקינומאב, 4.5%  בגוסלקומאב ו-4.4% באיקסקיזומאב. תוצאות המחקר הדגימו כי ללא תקנון, שרידות התרופה הגבוהה ביותר בהיבט יעילות הייתה עבור גולסקומאב עם שרידות של 94%. לעומת זאת השרידות של אדלימומאב הייתה 81%, אוסטקינומאב 89%, סקוקינומאב 86% ואיקסקיזומאב 86%. אנליזה רב-משתנית מתוקננת הדגימה גם היא כי שרידות גוסלקומאב הייתה הגבוהה ביותר (כאשר התרופה שאליה השוו היא אוסטקינומאב) עם יחס סיכונים מתוקנן של 0.13 להפסקת טיפול בעוד ששרידות אדלימומאב הייתה הנמוכה ביותר עם יחס סיכונים מתוקנן של 2.37 להפסקת טיפול. עוד נמצא כי דלקת מפרקים פסוריאטית, טיפול ביולוגי קודם, מעורבות ציפורניים ומוצא אתני השפיעו על שרידות התרופה.

בהיבט בטיחות, שרידות התרופה הלא מתוקננת הגבוהה ביותר הייתה עבור גוסלקומאב כאשר 96% מהקורסים הטיפולים המשיכו לאחר שנה. השרידות עבור אדלימומאב הייתה 91%, עבור אוסקטינומאב וסקוקינומאב 94% ועבור איקסקיזומאב 92%. במודל רב-משתני מתוקנן שרידות התרופה בהיבט בטיחות הייתה דומה עבור גוסלקומאב, אוסטקינומאב וסקוקינומאב.

התוצאות ממחקר זה מדגימות כי לגוסלקומאב שרידות התרופה הטובה ביותר מבין כלל הטיפולים שנבחרו הן בהיבט יעילות והן בהיבט בטיחות (מלבד אוסטיקנומאב בהיבט בטיחות). דלקת מפרקים פסוריאטית, מעורבות ציפורניים, טיפול ביולוגי קודם ומוצא אתני השפיעו על השרידות של התרופות השונות. ממצאים אלה יכולים לסייע בבחירת טיפול מותאם אישית לחולי פסוריאזיס.

מקור:

Yiu ZZN, Becher G, Kirby B, Laws P, Reynolds NJ, Smith CH, Warren RB, Griffiths CEM; BADBIR Study Group. Drug Survival Associated With Effectiveness and Safety of Treatment With Guselkumab, Ixekizumab, Secukinumab, Ustekinumab, and Adalimumab in Patients With Psoriasis. JAMA Dermatol. 2022 Jul 6:e222909. doi: 10.1001/jamadermatol.2022.2909. Epub ahead of print. PMID: 35791876; PMCID: PMC9260644.

Plaque Psoriasis: Tremfya is indicated for the treatment of adults with moderate to severe plaque psoriasis who are candidates for systemic therapy or phototherapy.

Psoriatic Arthritis: Tremfya, alone or in combination with methotrexate (MTX), is indicated

For the treatment of active psoriatic arthritis in adult patients who have had an inadequate response or who have been intolerant to a prior disease-modifying antirheumatic drug (DMARD) therapy.

For further information regarding Tremfya including Psoriasis adverse effects please refer to the Israeli MOH prescribing information: https://israeldrugs.health.gov.il/#!/byDrug

המידע מוגש כשירות לציבור על-ידי ג'ונסון & ג'ונסון

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  גוסלקומב,  דלקת מפרקים פסוריאטית,  סקוקינומאב