מחקרים

הימצאות של הפרעות נפשיות לאחר אסון שריפה

מסגרת תמיכה משפחתית יכולה למנוע היארעות של דיכאון ופוסט טראומה

28.09.2022, 16:17
השריפה בכרמל. צילום: שאטרסטוק

למעלה מ-90,000 תושבים היו צריכים להתפנות מפורט מקמוריי, אלברטה, קנדה בעקבות שריפה אשר כיתר את העיר במאי 2016. בסך הכול, כ-2,400 בתים או 10% משוק הבתים בפורט מקמוריי הושמדו. השריפה כילתה כ-2,000,000 דונם של יערות והגיעה לתוך ססקצ׳ואן. כמו כן, במהלך אסונות מאג׳וריים, תשתיות חברתית מופרות, והשפעות פסיכולוגיות, כלכליות וסביבתיות מורגשות שנים לאחר מכן. מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך את ההימצאות של הפרעת דיכאון מאג׳ורי והפרעת דחק פוסט טראומטית  בקרב תושבי פורט מקמוריי 5 שנים לאחר השריפה, להבין אילו גורמים דמוגרפיים, קליניים ואחרים מעלים את הסבירות להיארעות של מצבים אלה.

המחקר שממצאיו תוארו בכתב העת International Journal of Environmental Research and Public Health היה סקר חתך כמותי אשר בוצע על מנת לאסוף מידע באמצעות שאלון אינטרנטי שיושם דרך REDCap בין ה-24 באפריל וה-2 ביוני 2021. לאחר מכן, באמצעות ה-PHQ-9 העריכו החוקרים את ההימצאות של תסמיני דיכאון מאג׳ורי בקרב העונים. לאחר מכן תוך שימוש ברשימה של הפרעת דחק פוסט טראומטית על פי ה-DSM-5 העריכו החוקרים את הסבירות להפרעת דחק פוסט טראומטית בעונים. לבסוף, ביצעו החוקרים ניתוחים תיאוריים וברגרסיות חד ורב-משתניות.

תוצאות המחקר הראו כי 186 מתוך 249 משתתפים אשר ניגשו לשאלון האינטרנטי השלימו אותו (74.7% שיעור תגובה). הגיל החציוני של העונים עמד על 42. המדגם כלל רוב של 159 (85.5%) נשים, 98 (52.7%) מבוגרים מעל גיל 40, 175 (94.1%) מועסקים ו-132 (71%) במערכת יחסים. שיעור ההימצאות של תסמיני הפרעת דיכאון מאג׳ורי עמד על 45.0% (76 משתתפים). עוד נמצא כי ישנם 4 משתנם אשר הצליחו לנבא באופן בלתי תלוי תסמינים אלה במודל רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית. משתנים אלה כללו חוסר תעסוקה (יחס סיכויים – 12.39, רב״ס 95% - 1.21-126.36), אבחנה של הפרעת דיכאון מאג׳ורי (יחס סיכויים – 4.50, רב״ס 95% - 1.57-12.92), לקיחה של תרופות היפנוטיות סדטיביות (יחס סיכויים – 5.27, רב״ס 95% - 1.01-27.39) והנכונות לקבל ייעוץ לבריאות הנפש (יחס סיכויים – 4.90, רב״ס 95% - 1.95-12.31). שיעור ההימצאות של הסבירות להפרעת דחק פוסט טראומטית עמד על 39.6% (65 משתתפים) בקרב העונים על השאלון. שלושה משתנים נמצאו כמנבאים סבירות באופן בלתי תלוי להפרעת דחק פוסט טראומטית תוך שליטה במשתנים אחרים. משתנים אלה כללו קבלת אבחנה של דיכאון ממומחה בתחום הבריאות (יחס סיכונים – 4.49, רב״ס 95% - 1.40-14.44), רצון לקבל ייעוץ בתחום בריאות הנפש (יחס סיכונים – 4.36, רב״ס 95% - 1.54-12.34) ותמיכה מוגבלת עד לא קיימת מהמשפחה (יחס סיכויים – 11.01, רב״ס 95% - 1.92-63.20).

בהתאם לממצאי המחקר, היעדר תעסוקה, נטילה של תרופות שינה, אבחנה קודמת של דיכאון ורצון לקבל ייעוץ בתחום בריאות הנפש העלו באופן מובהק את הסיכויים להימצאות של הפרעת דיכאון מאג׳ורי והפרעת דחק פוסט טראומטית לאחר שריפות. ייתכן ותמיכה משפחתית מהווה גורם מגן מפני התפתחות של מצבים אלו.

מקור:

Mao W. et al. International Journal of Environmental Research and Public Health (2022). https://doi.org/10.3390/ijerph19159759

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעת דחק פוסט טראומטית,  דיכאון מאג'ורי,  שריפה,  PTSD
תגובות