מחקרים

הקשר בין פסוריאזיס ומחלת כבד שומני לא אלכוהולי במבוגרים בארה״ב

פסוריאזיס קשורה קשורה באופן בלתי תלוי למחלת כבד שומני לא אלכוהולי

13.07.2022, 14:52
כבד (אילוסטרציה)
כבד (אילוסטרציה)

מחקרים אחרונים הראו כי קיים קשר בין פסוריאזיס ומחלת כבד שומני לא אלכוהולי במאושפזים בארה״ב, אך קשר זה עדיין איננו ברור באוכלוסיית המטופלים במרפאות בארה״ב. מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך האם פסוריאזיס קשורה למחלת כבד שומני לא אלכוהולי במטופלים במרפאות בארה״ב.

במחקר שממצאיו תוארו בכתב העת JAMA Dermatology ערכו החוקרים מחקר חתך מבוסס אוכלוסייה בו השתמשו במידע אודות מבוגרים בארה״ב בין הגילאים 20-59 ממאגר המידע National Health and Nutrition Examination Surveyי(NHANES) במחזורים של 2003-2006 ו-2009-2014. את ניתוח הנתונים החל מספטמבר ועד יוני 2021. במחקר זה דיווחו המטופלים באופן עצמי על פסוריאזיס והתוצא הראשי היה הימצאות של מחלת כבד שומני לא אלכוהולי אשר הוגדרה כציון אינדקס אולטרסאונד של כבד שומני הגדול מ-30. את משקלי הדגימות חישבו החוקרים בהתאם לקווים המנחים של NHANES.

במחקר זה נמצא כי בקרב 5,672 מבוגרים שנכללו במחקר (גיל ממוצע 38.9 [רב״ס 95% - 38.4-39.3]; 2,999 נשים [51.1%]) 148 (3.0%) דיווחו על פסוריאזיס ו-5,524 (97.0%) לא דיווחו. תוצאות המחקר הראו כי 1,558 (26.8%) משתתפים סווגו כסובלים ממחלת כבד שומני לא אלכוהולי. בהשוואה למטופלים ללא פסוריאזיס, נמצא כי בקרב מטופלים שסובלים מפסוריאזיס ישנה הימצאות גבוהה יותר של מחלת כבד שומני לא אלכוהולי (32.7% [52] לעומת 266% [1,506]). ברגרסיה לוגיסטית רב-משתנית שתוקננה לגיל, מין, מוצא אתני וגזע, רמת חינוך, הכנסה משפחתית, סטטוס משפחתי, מחזור ה-NHANES, סוכרת, תסמונת מטבולית וסטטוס עישון וצריכת אלכוהול, נמצא כי פסוריאזיס הייתה קשורה למחלת כבד שומני לא אלכוהולי (יחס סיכויים – 1.67; רב״ס 95% - 1.03-2.70). כמו כן, בניתוח לפי תתי קבוצות נמצא כי פסוריאזיס הייתה קשורה למחלת כבד שומני לא אלכוהולי בגברים (יחס סיכויים – 2.16; רב״ס 95% - 1.10-4.24), במטופלים בגילאי 20-39 (יחס סיכויים – 2.48; רב״ס 95% - 1.09-5.67) ובקרב מטופלים ללא סוכרת (יחס סיכויים – 1.70; רב״ס 95% - 1.05-2.76). הקשר בין פסוריאזיס ומחלת כבד שומני נמצא גם בניתוחי רגישות אשר לא כללו שימוש בתרופות רעילות לכבד (יחס סיכויים – 1.72; רב״ס 95% - 1.01-2.95) או מטופלים שאינם היספניים ושחורים (יחס סיכויים – 1.76; רב״ס 95% - 1.07-2.87), ניתוחים בהם הגדירו מחדש מחלת כבד שומני לא אלכוהולי בהתבסס על ציון האינדקס של סטאטוזיס כבדי (יחס סיכויים – 1.59; רב״ס 95% - 1.01-2.50) ובשימוש בהסתברות ההפוכה של הטיפול המשוקלל (יחס סיכויים – 1.43; רב״ס 95% - 1.09-1.86).

ממחקר חתך זה עולה כי פסוריאזיס קשורה למחלת כבד שומני לא אלכוהולי באוכלוסיית המטופלים עם פסוריאזיס במרפאות בארה״ב גם במודלים מתוקננים. ייתכן וקשר זה הוא בעל חשיבות בהקשר של רישום של תרופות בעלות פוטנציאל רעיל לכבד בניהול מחלת הפסוריאזיס.

מקור:                                                                  

Ruan Z. et al. JAMA Dermatology (2022). https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2022.1609

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  מחלת כבד שומני לא-אלכוהולית,  רעילות
תגובות