מחקרים

אולטרסאונד יעיל בניבוי הישנויות של דלקת מפרקים שגרונית

בדיקת אולטרסאונד מאפשרת לנבא את הסיכון להישנות של דלקת מפרקים שגרונית בצורה יעילה יותר מאשר בדיקה גופנית, וכן בהערכת תוצא המחלה

מכשיר אולטרה-סאונד (צילום: אילוסטרציה)

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Rheumatology (Oxford)', מטרת החוקרים הייתה לסקור בשיטתיות את הספרות על מנת למצוא ראיות בנוגע לערך האבחנתי והפרוגנוסטי של אולטרסאונד שריר-שלד בקרב חולי דלקת מפרקים שגרונית (RA) לצורך טיפול מכוון מטרה  treat to targetי(T2T).

החוקרים פיתחו שמונה שאלות מחקר (הכוללות מדדי אולטרסאונד שונים ונגעים אלמנטריים) בנוגע לתפקידו של האולטרסאונד באבחנה, בניטור, ובפרוגנוזה, של RA. במסגרת הסקירה, החוקרים חיפשו במסדי הנתונים PubMed ו-Embaseי(2005-2020) אחר מאמרים על RA אשר דיווחו על מידע בנוגע לאולטרסאונד של שריר-שלד. המידע הופק בהתאם לשאלות הבסיסיות, והסיכון להטיה הוערך לפי מתאר המחקר.

מתוך 4,632 רישומים נכללו 60 מאמרים. בשל ההטרוגניות הקלינית, לא היה ניתן לבצע מטא-אנליזה. האולטרסאונד הצליח לנבא הישנויות של המחלה בצורת טובה יותר מאשר בדיקה גופנית בקרב מטופלים הנמצאים בהפוגה. עם זאת, שתי השיטות הצליחו לנבא באופן דומה את התגובה לטיפול, השגת הפוגה והתקדמות רדיוגרפית. אולטרסאונד הראה עליונות לעומת בדיקה גופנית באבחנה של מעורבות מפרקית, וזאת באמצעות שיטת הדמיה אחרת, כגון תהודה מגנטית, לסימוכין.

מדדי אולטרסאונד מוגבלים תפקדו בדומה להערכות רחבות יותר בנוגע לזיהוי של דלקת מפרקית, ובניבוי התוצא. מדדי אולטרסאונד מוגברים של סינוביטיס נקשרו לתוצאים גרועים יותר בכל שלבי המחלה. עם זאת, לא נצפתה נקודת חתך ספציפית המבחינה בין קבוצות בסיכון נמוך, לעומת קבוצות בסיכון גבוה.

החוקרים מסמכים כי תוצאות הסקירה השיטתית מאשרות את תפקידו המרכזי של האולטרסאונד בהערכת דלקת סינוביאלית, ובזיהויים של חולי דלקת מפרקים שגרונית הנמצאים בסיכון מוגבר להישנות של המחלה. יש צורך במחקר נוסף על מנת להגדיר בצורה טובה יותר את תפקידו של האולטרסאונד באסטרטגיה טיפולית של טיפול מכוון מטרה בחולי RA פעילה בדרגה בינונית-גבוהה.

מקור:

Silvagni, E., Zandonella Callegher, S., Mauric, E., Chiricolo, S., Schreiber, N., Tullio, A., Zabotti, A., Scirè, C. A., Dejaco, C., & Sakellariou, G. (2022). Musculoskeletal ultrasound for treating rheumatoid arthritis to target-a systematic literature review. Rheumatology (Oxford, England).

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת מפרקים שגרונית,  אולטרסאונד,  דימות,  אבחנה
תגובות