מחקרים

האם קנאביגרול יכול לסייע בטיפול בזכרונות פחד וחרדות?

נמצא כי לפיטוקנאבינואיד מסוג קנאביגרול אין השפעה משמעותית על זכרונות פחד מותנה או על חרדה מושרית על ידי עקה

חרדה (אילוסטרציה)
חרדה (אילוסטרציה)

ישנה עליה בשכיחות השימוש בקנאביס רפואי ברחבי העולם, ומתוך כך ישנה עליה בהתעניינות בפוטנציאל הטיפולי של קנאבינואידים המופקים מצמחים (phytocannabinoids). ממצאים קדם-קליניים מציעים כי הפיטוקנאבינואיד קנאביגרול (Cannabigerol - CBG) יכול לשמש כטיפול עבור הפרעות נוירולוגיות הכוללות בין היתר הפרעות עקה וחרדה. במחקר זה החוקרים ביקשו לחקור האם CBG מפר תהליכי זכרונות פחד מותני-הקשר והתנהגויות מושרות טראומה מקושרות לחרדה במודלים של עכברים עם הפרעת עקה בתר-חבלתית (Post-Traumatic Stress Disorder - PTSD).

כלל העכברים עברו התניית פחד הקשרית. לנבדקים ניתן CBG במינון שבין 1 ל-60 מ"ג/ק"ג במתן תוך-צפקי (intraperitoneally - i.p). בתחילה החוקרים העריכו את ההשפעה של CBG על זכרונות פחד ארוכי מועד. כמו כן, הם בחנו האם מתן חד של CBG השפיע על מגוון תהליכי זכרון פחד שכללו; ביטוי, רכישה, התגבשות ושחזור של פחד מותנה. לבסוף, הם בחנו את השפעה של מתן CBG על הופעת חרדה בהשראת דחק במבחן אור/חושך.

תוצאות המחקר הדגימו כי חשיפה חוזרת ל-CBG לא השפיעה על פחד מותנה ארוך מועד אשר נצפה 24 ימים לאחר מועד ההתניה. יתרה מזאת, מתן חד של CBG לא השפיע על רכישה, התגבשות, שחזור או ביטוי של פחד מותנה הקשר. טיפול חד עם CBG אף לא השפיע התנהגויות מקושרות חרדה המושרות על ידי עקה במבחן אור/חושך.

מסקנת החוקרים הייתה כי CBG איננו יעיל בהפרה של זכרונות פחד ארוכי מועד, תהליכי זכרונות פחד מותנה או התנהגויות מקושרות חרדה המושרות על ידי עקה במודלים של עכברים. מידע קדם-קליני זה מציע כי ל-CBG יש מקום מוגבל בטיפול במטופלים עם PTSD וחרדה מקושרת לעקה.

מקור:

Cilla Zhou, et al. (2022) “The Cannabis Constituent Cannabigerol Does Not Disrupt Fear Memory Processes or Stress-Induced Anxiety in Mice.” Cannabis and Cannabinoid Research, June 2022. Vol. 7, Issue 3, p. 294-303. doi.org/10.1089/can.2021.0027

נושאים קשורים:  מחקרים,  קנאביס,  חרדה,  זיכרון,  PTSD,  קנאבינואידים
תגובות