מחקרים

אינסולין דגלודק מול אינסולין דטמיר בהריון

יעילות, בטיחות ותוצאי הריון

26.06.2022, 10:05
בדיקת סוכרת בהריון (צילום: אילוסטרציה)

בכנס האחרון של החברה האירופאית לחקר הסוכרת - European Society for the Study of Diabetesי(EASD), הוצגו ממצאים ממחקר ה-EXPECT. המחקר היה רנדומלי מבוקר בתווית פתוחה, בו בוצעה השוואה בין היעילות והבטיחות של שני סוגי האינסולין בנשים בהריון עם סוכרת סוג 1.

תוצאות מחקר זה הדגימו כי בנשים הרות עם סוכרת סוג 1, דגלודק מראה העדר נחיתות לעומת דטמיר בהיבט ערכי המוגלובין מסוכרר לפני הלידה. השיעורים של היפוגליקמיות ותוצאי הריון היו דומים בשתי קבוצות הטיפול.

במחקר השתתפו 225 נשים בנות 18 שנים ומעלה עם סוכרת מסוג 1 אשר טופלו טרם השתתפותם במחקר באינסולין, היו בהריון בשבוע 8-13 או תיכננו להרות ב-52 השבועות הקרובים. המשתתפות חולקו באופן אקראי לקבל דגלודק פעם ביום או דטמיר 1-2 פעמים ביום. שני הטיפולים ניתנו יחד עם אינסולין אספרט אשר ניתן 2-4 פעמים ביום. מטרת המחקר העיקרית הייתה להדגים את אי-הנחיתות של דגלודק (אשר הוגדרה כפער של 0.4%) לעומת דטמיר בהיבט ערכי המוגלובין מסוכרר אחרונים לפני הלידה.

מתוך 225 משתתפות במחקר שעברו רנדומיזציה, 111 טופלו עם דגלודק ו-114 עם דטמיר. 144 משתתפות היו הרות בתחילת המחקר ו-81 תיכננו להרות. ההמוגלובין המסוכרר בתחילת המחקר היה 6.8% (סטיית תקן 0.7%) בקבוצת הדגלוטק ו-6.7% (סטיית תקן 0.8%) בקבוצת הדטמיר. באנליזה של המחקר נכללו 188 נשים הרות עם עובר יחיד (92 שטופלו עם דגלודק ו-96 טופלו עם דטמיר). מתוך 188 נשים אלה 171 ילדו עוברים חיים - 86 בקבוצת הדגלודק ו-85 בקבוצת הדטמיר. לא נצפו מקרים של תמותה פרינטאלית אשר הוגדרה כמוות של העובר בין שבוע 20 להריון ועד שבוע לאחר הלידה. ההמוגלובין המסוכרר הממוצע לפני הלידה עמד על 6.23% בקבוצת הדגלודק לעומת 6.34% בקבוצת הדטמיר. ממצא זה תורגם להבדל של 0.11%- ביעילות הטיפולים ועמד בקריטריונים שהוגדרו להיעדר נחיתות.

מסקנת החוקרים הייתה כי בנשים הרות עם סוכרת סוג 1, דגלודק מראה היעדר נחיתות לעומת דטמיר בהיבט ערכי המוגלובין מסוכרר לפני הלידה. השיעורים של היפוגליקמיות ותוצאי ההריון היו דומים בשתי קבוצות הטיפול.

Reference:

Maternal efficacy, safety, and pregnancy outcomes with degludec vs detemir in the treatment of pregnant women with type 1 diabetes: an international, multicentre, randomised trial. E.R. Mathiesen et.al Abstract presented at the European Association for the Study of Diabetes (Virtual) Congress, 27 Sept – 1 Oct 2021 click here

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת הריון,  סוכרת,  אינסולין,  דטמיר,  דגלודק,  המוגלובין מסוכרר