מחקרים

עוני נקשר עם מוגבלות קשה יותר בחולי דלקת מפרקים שגרונית

במחקר שנעשה על חולי דלקת מפרקים שגרונית נמצא מספר גורמים סוציו-דמוגרפיים אשר נקשרו עם מוגבלות תפקודית כתוצאה מהמחלה, כאשר ביניהם ניתן למנות עוני והשתייכות למיעוט אתני

דו"ח העוני. אילוסטרציה

קיימת ראיות המצביעות על כך שמלבד פעילות המחלה, ישנם משתנים נוספים הנקשרים עם המוגבלות התפקודית בקרב חולי דלקת מפרקים שגרונית (RA). במחקר אשר פורסם בכתב העת 'Rheumatology (Oxford)', מטרתם העיקרית של החוקרים הייתה לבדוק את הקשרים בין תחלואה נלווית ומשתנים סוציו-דמוגרפיים לבין תוצאים תפקודיים לאחר 5 ו-10 שנים.

החוקרים אספו חולי RA בבריטניה מתוך שתי עוקבות פרוספקטיביות, וחילקו אותם לפי ציונם, נמוך (<1.5) או גבוה (≥1.5), בשאלון הערכת הבריאות (HAQ: health assessment questionnaire) בתקופות זמן של  5 ו-10 שנים. לצורך המחקר נרשמו משתנים קליניים (לדוגמה פעילות המחלה, נודולים ראומטיים, ארוזיות), ומשתנים סוציו-דמוגרפיים (לדוגמה מוצא אתני, מחסור כלכלי) בתחילתו, לצורך הערכת הבסיס, ובאופן שנתי לאחר מכן. התחלואה הנלווית נמדדה באמצעות ה-Rheumatic Diseases Comorbidity Indexי(RDCI). מודלי רגרסיה לוגיסטית בינארית הותאמו באמצעות multiple imputation.

בסך הכל גויסו 2,701 חולי RA למחקר (גיל ממוצע 56.1 שנים, 66.9% נשים), כאשר ל-1,718 (63.4%) מתוכם היה מידע של 5 שנות מעקב, ול-820 (30.4%) היה מידע של 10 שנות מעקב. באנליזה מרובת משתנים לא נמצא קשר בין RDCI ובין HAQ ≥ לאחר 5 או 10 שנים. משתנים סוציו-דמוגרפיים (גיל מבוגר יותר בעת התפרצות המחלה, נשים, מיעוט אתני) נקשרו עם סיכוי גבוה יותר ל-HAQ ≥ 1.5 לאחר 5 ו-10 שנים. בנוסף לכך, מחסור כלכלי רב יותר נקשר עם HAQ ≥ 1.5 לאחר 10 שנים (OR 0.79, 95% CI: 0.69, 0.90).

החוקרים מסכמים כי המצאות תחלואה נלווית בערך הבסיס לא נמצאה כבעלת קשר עם תוצאים תפקודיים חמורים יותר בטווח הארוך בקרב חולי דלקת מפרקים שגרונית. לעומת זאת, משתנים סוציו-דמוגרפיים, ללא תלות באמצעי המחלה, נקשרו עם תוצא תפקודי גרוע יותר בקרב חולי RA לאחר 5 ו-10 שנים, במודלים המתוקננים לעול התחלואה הנלווית. התאמה מדויקת של ההתערבויות הרפואיות, כך שיתאימו לא רק לפרמטרים הקליניים אך גם למשתנים הסוציו-דמוגרפיים של המטופל, עשויה לשפר את התוצאים התפקודיים לטווח הארוך, כולל מוגבלות תפקודית.

מקור:

Busby AD, Wason J, Pratt AG, Young A, Isaacs JD, Nikiphorou E. Predictors of poor function in RA based on two prospective UK inception cohorts. Do comorbidities matter? Rheumatology (Oxford) [Internet] 2022;61(4):1563–9.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת מפרקים שגרונית,  מאפיינים סוציו-דמוגרפיים,  עוני,  מוגבלות
תגובות