מחקרים

מהו התזמון הנכון לביצוע כריתת כיס מרה אחרי דלקת לבלב נמקית?

נמצא כי התזמון המועדף, מבחינת הפחתה בסיכון לאירועים חסימתיים חוזרים ולסיבוכי ניתוח, הינו עד שמונה שבועות משחרור לאחר אשפוז עקב דלקת לבלב נמקית חסימתית

31.05.2022, 15:34
כיס מרה (אילוסטרציה)
כיס מרה (אילוסטרציה)

מומלץ לעבור כריתת כיס מרה לאחר אירוע של דלקת לבלב חסימתית על מנת למנוע אירועים חסימתיים חוזרים. עד ביצוע מחקר זה, נמצאו ראיות מועטות בנוגע לתזמון הנכון ביותר לביצוע כריתת כיס מרה למטופלים שהייתה להם דלקת לבלב נמקית על רקע חסימה.

מחקר post hoc זה בוצע בהמשך למחקר עוקבה פרוספקטיבי בהשתתפות מרכזים רפואיים רבים. במחקר השתתפו מטופלים עם דלקת לבלב חסימתית וציון חומרה על פי CT של 3 ומעלה, מ-27 בתי חולים בהולנד בין השנים 2005-2014. התוצא העיקרי שנבדק היה התזמון המיטבי לביצוע כריתת כיס מרה עבור מטופלים עם דלקת לבלב נמקית על רקע חסימה. התזמון המיטבי הוגדר כנקודת הזמן עם הסיכון הנמוך ביותר לאירועים ביליאריים חוזרים והסיכון הנמוך ביותר לסיבוכים במהלך הניתוח לכריתת כיס המרה. תוצאים שניוניים כללו: מספר אירועים בילאריים חוזרים, סיבוכים סביב ניתוח כריתת כיס המרה והערך המגן של כריתת ספינקטר בשיטה אנדוסקופית על הישנות אירועים ביליאריים.

במחקר נכללו 248 מטופלים. תוצאות המחקר הדגימו כי 191 מטופלים (77%) עברו כריתת כיס מרה כעבור זמן חציוני של 103 (טווח בין-רבעוני של 46-222) ימים לאחר שחרור מאשפוז. זיהום הנמק לאחר כריתת כיס מרה אירע עבור ארבעה (2%) מהנבדקים, עם התארגנויות מתמשכות סביב הלבלב. לפני כריתת כיס המרה, 66 נבדקים (27%) סבלו מאירועים ביליאריים. הסיכון לאירוע ביליארי חוזר לפני כריתת כיס מרה היה נמוך באופן משמעותי עד 10 שבועות לאחר השחרור מאשפוז (יחס סיכונים של 0.49, רווח בר-סמך של 95%, 0.27-0.9; p=0.02). הסיכון להיארעות חוזרת של דלקת בלבלב לפני ביצוע כריתת כיס מרה היה נמוך באופן משמעותי עד שמונה שבועות לאחר השחרור מאשפוז (יחס סיכונים של 0.14, רווח בר-סמך של 95%, 0.02-1; p=0.02). שיעור הסיבוכים של כריתת כיס המרה לא פחת עם הזמן. כריתת הספינקטר בגישה אנדוסקופית לא הפחיתה את הסיכון לאירועים ביליאריים חוזרים (יחס סיכויים של 1.4, רווח בר-סמך של 95%, 0.74-2.83).

מסקנת החוקרים הייתה כי התזמון המיטבי לביצוע כריתת כיס מרה לאחר דלקת לבלב נמקית עקב חסימה, בהיעדר התארגנויות באזור הלבלב, הינו תוך שמונה שבועות משחרור מאשפוז.

מקור:

Hallensleben ND, et al. (2022) “Optimal timing of cholecystectomy after necrotising biliary pancreatitis.” Gut, May 2022. Vol. 71, Issue 5, p. 974-982. dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2021-324239

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת לבלב,  כריתת כיס מרה,  נמק,  חסימתי
תגובות