מחקרים

ההשלכות הנוירוקוגניטיביות של הנשמה מלאכותית בילדים

נמצא כי הנשמה מלאכותית במהלך אשפוז בטיפול נמרץ ילדים מקושרת לירידה בציוני IQ ותוצאים נוירוקוגנטיביים פחותים, במידה מועטה, בהשוואה לאחים בריאים

24.05.2022, 15:25

מדי שנה, 23,700 ילדים בארצות הברית עוברים הנשמה מלאכותית פולשנית עקב כשל נשימתי חד. עד כה, לא היה ידוע מה הן ההשלכות הנוירוקוגנטיביות ארוכות הטווח של פעולה זו. מטרת המחקר הייתה להעריך את התוצאים הנוירוקוגנטיביים של ילדים ששרדו אשפוז בטיפול נמרץ ילדים (Pediatric Intensive Care Unit- PICU) עקב כשל נשימתי חד, בהשוואה לאחאים בריאים.

מחקר פרוספקטיבי זה בוצע בשיטת מקרה-בקרת אחאים ב-31 PICU המקושרים למרכזי בדיקה נוירופסיכולוגיים בארצות הברית. הנבדקים היו בגילאים של עד 8 שנים עם ציון Pediatric Cerebral Performance Category של 1 (תקין) לפני אשפוז ב-PICU, וציון של עד 3 (פגיעה בינונית בתפקוד נוירוקוגנטיבי) בשחרור מה-PICU. מטופלים עם רקע של חסך נוירוקוגנטיבי קודם או שאושפזו בשנית ועברו הנשמה מלאכותית נוספת הוחרגו. אחים ביולוגיים של הנבדקים היו בגילאי 4-16 שנים עם ציון Pediatric Cerebral Performance Category של 1, ללא רקע של הנשמה מלאכותית או הרדמה כללית. למחקר גוייסו סך הכל 121 זוגות אחים בין התאריכים 2 לספטמבר 2014 עד 13 לדצמבר 2017 אשר עברו הערכה נוירוקוגנטיבית החל מה-14 למרץ 2015.

התוצא העיקרי שנבדק היה ציון IQ, שהוערך על פי מבחני Vocabulary and Block Design של Wechsler Intelligence Scale, מתוקנן לגיל. תוצאים שניוניים כללו מדדים של ריכוז, מהירות עיבוד נתונים, למידה וזכרון, יכולת זיהוי מרחבי, תפקוד מוטורי, שפה ותפקודים ניהוליים. ההערכה בוצעה שלוש עד שמונה שנים לאחר שחרור מאשפוז.

המטופלים (n=121, 55 [45%] נקבות) אושפזו ב-PICU בגיל חציוני של 1 (טווח בין רבעוני של 0.2-3.2) שנים, עברו הנשמה מלאכותית למשך חציוני של 5.5 (טווח בין-רבעוני של 3.1-7.7) ימים, ועברו הערכה בגיל חציוני של 6.6 (טווח בין רבעוני של 5.4-9.1) שנים. אחאים ששימשו כמקרי ביקורת (n=121, 72 [60%] נקבות) נבדקו בגיל חציוני של 8.4 (טווח בין רבעוני של 7-10.2) שנים. תוצאות המחקר הדגימו כי למטופלים היו ציוני IQ משוערים נמוכים מאחאים מוצמדים (101.5 לעומת 104.3; הפרש ממוצע של -2.8, רווח בר-סמך של 95%, -5.4 עד -0.2). מבין התוצאים השניוניים, הנבדקים התייצגו עם ציונים נמוכים יותר באופן מובהק מאחיהם בזכרון לא מילולי (הפרש ממוצע של -0.9, רווח בר-סמך של 95%, -1.6 עד -0.3), יכולת זיהוי מרחבי (הפרש ממוצע של -0.9, רווח בר-סמך של -1.8 עד -0.1), מוטוריקה עדינה (הפרש ממוצע של -3.1, רווח בר-סמך של -4.9 עד -1.4) וציונים גבוהים באופן מובהק במהירות עיבוד (הפרש ממוצע של 4.4, רווח בר-סמך של 95%, 0.2-8.5). לא נמצא הבדל מובהק ביתר התוצאים השניוניים, כולל ריכוז, זכרון מילולי, הבעה ותפקודים ניהוליים.

מסקנת החוקרים הייתה כי אשפוז ב-PICU עקב אי-ספיקה נשימתית ושחרור ללא פגיעה קוגנטיבית חמורה נמצא קשור לציוני IQ נמוכים יותר באופן מובהק, בהשוואה לאחאים. עם זאת, גודל ההפרש היה קטן ובעל משמעות קלינית לא ידועה.

מקור:

Watson RS, et al. (2022) “Association of Acute Respiratory Failure in Early Childhood With Long-term Neurocognitive Outcomes.” JAMA, March 2022. Vol. 327, Issue 9, p. 836–845. doi:10.1001/jama.2022.1480

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול נמרץ ילדים,  תפקוד נוירוקוגניטיבי,  הנשמה מלאכותית,  מבחן IQ לילדים,  כשל נשימתי
תגובות