מחקרים

האם שאיבת שומן והידוק עם לייזר עדיפים על עיצוב זרועות בשיטה פתוחה?

נמצא כי עיצוב זרועות בשאיבת שומן/הידוק עור בעזרת לייזר משיג תוצאים זהים לניתוח הפתוח עם פחות תופעות לוואי ועם חזרה מהירה יותר לפעילות שגרתית

מחקרים מעטים בלבד השוו בין טכניקות שונות לעיצוב הזרועות. במחקר זה החוקרים הציגו מידע ראשוני המשווה בין תוצאי ניתוחים בשיטה פתוחה להסרת שארית עור (Brachioplasty) עם שאיבה (ניתוח על שם פסקל ולה-לורן) לעומת ניתוחי שאיבת שומן והידוק עור בעזרת לייזר (פטוזיס של הזרוע בדרגה 2b לפי דירוג של אל-כאתיב).

במחקר השתתפו 30 מטופלים (60 זרועות; 28 נשים ושני גברים) עם פטוזיס ברכיאלי (עודף משמעותי ברקמת שומן בזרוע העליונה, עם רפיון עור בדרגה בינונית) בדרגה 2b לפי דירוג של אל-כאתיב. החוקרים השתמשו במדדים אובייקטיביים וסובייקטיביים להערכת התוצאה הניתוחית.

תוצאות המחקר הדגימו כי לא נמצא הבדל מובהק במדדים האובייקטיביים (יחס הפחתה בהיקף הזרוע, ושיעור הפטוזיס שהוסר) בין סוגי הניתוחים השונים. ציוני שביעות רצון של המטופלים היו גבוהים יותר עבור ניתוח שאיבת השומן/ הידוק עור בעזרת לייזר, במידה מובהקת (p<0.05). מטופלים בקבוצה זו דיווחו על פחות כאב וחזרה מוקדמת יותר לעבודה (משך ממוצע של פחות משבוע; p<0.05). ארבעה מטופלים מכל קבוצה התלוננו על שארית פטוזיס אחרי הניתוח.

מסקנת החוקרים הייתה כי שאיבת שומן/ הידוק עור בעזרת לייזר הינה חלופה יעילה לניתוח עיצוב זרועות בשיטה פתוחה עם שאיבה (בשיטת פסקל ולה-לורן) עבור מטופלים עם עודף שומנים משמעותי בזרוע עם פטוזיס ברכיאלי (דרגה 2b לפי דירוג אל-כאתיב). בחירה נכונה של מטופלים מהווה נקודת מפתח בהבטחת הצלחה בטיפול זה, ודורשת ניתוח קליני כמתואר במחקר.

מקור:

Fayek, Mina et al. (2022) “Outcomes of Combined Liposuction/Laser Skin Tightening versus Open Suction-Assisted Brachioplasty in Moderate Arm Ptosis.” Plastic and Reconstructive Surgery, May 2022. Vol. 149, Issue 5, p. 881e-892e doi: 10.1097/PRS.0000000000009058

נושאים קשורים:  מחקרים,  שאיבת שומן,  עיצוב זרועות,  הידוק עור,  שאריות עוריות
תגובות