מחקרים

מהם המאפיינים הקליניים המשפיעים על יעילות הטיפול עם סמגלוטייד?

בין המנבאים להפחתת ה-HbA1c לאחר 6 חודשים ניתן למנות את ערך הבסיס של המדד, ירידה במשקל ומשך המחלה

מחקרים רשומים וראיות במתאר עולם-אמיתי (real-world evidence: RWE) מספקים נתונים לגבי יעילות הטיפול עם סמגלוטייד פעם בשבוע (OW: once-weekly) על היפרגליקמיה וגורמי סיכון קרדיווסקולריים כטיפול נוסף או דה-נובו, בחולי סוכרת מסוג 2 (T2D).

במחקר אשר פורסם בכתב-העת 'Journal of Endocrinological Investigation', מטרת החוקרים הייתה לבדוק את השפעת הטיפול עם סמגלוטייד OW על תוצאים ביוכימיים ואנתרופומטריים לאחר 6 ו-12 חודשים, במטופלים אשר קיבלו מרשם אחד לכל הפחות של סמגלוטייד OW, בתקופה שבין ספטמבר 2019 ועד למאי 2021.

החוקרים ערכו אנליזה רטרוספקטיבית על קבצי מידע אלקטרוניים של 258 חולי T2D. במהלך תקופת המחקר, 154 ו-56 מטופלים עוקבים השלימו 6 ו-12 חודשי טיפול עם סמגלוטייד OW. רמות ה-HbA1c ירדו בשיעור של -1.02±0.1% לאחר 6 חודשים, ושל -1.1±0.1% לאחר 12 חודשים של טיפול עם סמגלוטייד OW (p<0.0001 לשניהם). בנקודות הזמן הללו, ערכי ה-HbA1c היו <7% ב-61% ו-57% מהמקרים. הפחתת ה-HbA1c הייתה גדולה יותר במטופלים עם רמות HbA1c גבוהות יותר בבסיס, והייתה ללא תלות במין, גיל, טיפול עם אינסולין או סיבוכים.

המספר השיורי (residual number) של המקרים עם HbA1c ≥9% בסיומו של המחקר היה נמוך (5.3% לעומת 18.9% בבסיס). בהשוואה לבסיס, ירידה במשקל התרחשה בקרב 73.5% ו-78.1% מהמקרים, אשר היוותה ≥ 5% ב-21.2-25.4% ו-≥ 10% ב-6.8-18.2% מהמקרים לאחר 6 ו-12 חודשים, בהתאמה. מנבאים מובהקים של הפחתה בערכי ה-HbA1c לאחר 6 חודשי טיפול עם סמגלוטייד OW היו ערך הבסיס של HbA1c (p<0.0001), ירידה במשקל (p<0.0001) ומשך המחלה (p<0.001). ערך הבסיס של HbA1c היה המנבא היחיד לתגובה של HbA1c לאחר 12 חודשים (p<0.0001). האירועים החריגים שדווחו במהלך המחקר תאמו את פרופיל הבטיחות הידוע של סמגלוטייד.

החוקרים מציינים כי במחקרם, אשר בדק את יעילות הטיפול עם סמגלוטייד במתאר עולם-אמיתי, הודגמה ההשפעה של מאפיינים קליניים שונים על יעילות הטיפול בקרב חולי סוכרת סוג 2. היכרות עם המשתנים הללו עשויה לסייע בקבלות החלטות קליניות לצורך התאמה אישית של הטיפול לכל מטופל.

מקור:

Marzullo P, Daffara · T, Mele · C, et al. Real-world evaluation of weekly subcutaneous treatment with semaglutide in a cohort of Italian diabetic patients. J Endocrinol Investig 2022 [Internet] 2022 [cited 2022 Apr 28];1–12

נושאים קשורים:  מחקרים,  סמגלוטייד,  סוכרת סוג 2,  השמנת יתר,  המוגלובין A1C
תגובות