מחקרים

ציוני פוליפים נזאליים ומתאם עם תסמיני מטופלים

דרושות שיטות דירוג חדשות לשימוש קליני בפוליפים נזאליים

15.05.2022, 14:55
הדמיה של הסינוסים (צילום: אילוסטרציה)

כיום, קיימות שיטות דירוג מגוונות לפוליפים נזאליים המתוארות בספרות. עם זאת, לא ידוע על שיטה אחת הנחשבת טובה יותר מאחרות. כמו כן, ידוע כי מתאמים בין ציון פוליפים נזאליים ותסמיני מטופלים, איכות חייהם ויכולת ההרחה שלהם משתנים באופן די נרחב.

המחקר שממצאיו תוארו בכתב העת Rhinology היה סקירת ספרות שיטתית אשר במסגרתה נערך חיפוש במאגרי המידע PubMed,י CINAHL,יScopus ו-Cochrane Library בהתאם להנחיות ה-PRISMA. בסקירה נכללו כל המאמרים אשר בחנו ציוני אנדוסקופיה ותסמינים, איכות חיים או מדדי חוש ריח עם מאפיינים של מחקר חתך או לאחר התערבות תרפויטית.

במסגרת הסקירה זוהו 55 מחקרים לאיגום בניתוח העל שכללו ציון Lund-Kennedy (6 מחקרים), ציון Meltzer (6 מחקרים), ציון פוליפים נזאליים (19 מחקרים), ציון פוליפים כולל (8 מחקרים), ציון Lilholdt (8 מחקרים), ציון Olfactory cleft endoscopy (4 מחקרים), הפרשות, דלקת ופוליפים ובצקת (2 מחקרים) וציון סינוסים אנדוסקופי בסמוך לניתוח (2 מחקרים). תוצאות רגרסיית העל העריכו כי היה מתאם בין ציוני פוליפים נזאליים ומבחן SNOT-22, ציון הגודש האפי, ציון התסמינים הנזאליים הכולל וציון ה-Smell Identification Test-40. מנגד, לא נמצא מתאם מובהק בין שיטות דירוג הפוליפים הנזאליים עם תסמינים, איכות החיים או מדדי חוש ריח. במחקרי התערבות של ניתוחים או נוגדנים חד-שבטיים, לא נמצא מתאם מובהק בין השינוי בציון הפוליפים הנזאליים ותוצאים שדווחו על ידי המטופלים או תוצאי חוש ריח.

ממחקר זה עולה כי שיטות דירוג פוליפים נזאליים אנדוסקופיות הקיימות אינן קשורות לתוצאים שדווחו על ידי מטופלים כדוגמת ציון ה-SNOT-22, ציון הגודש האפי, ציון התסמינים הנזאליים הכולל  ומדדים אובייקטיביים של חוש הריח. לכן, עולה הצורך בשיטות דירוג חדשות עם יעילות קלינית טובה יותר.

מקור:

Jeong SS. et al. Rhinology (2022). https://doi.org/10.4193/rhin22.011

נושאים קשורים:  מחקרים,  רינוסינוסיטיס,  פוליפים באף,  תסמינים
תגובות