מחקרים

מהם המאפיינים של נשים שמבצעות ניתוח לכריתת שד מניעתית?

נמצא כי ישנה עליה בשיעורי ההתגייסות לביצוע כריתה מניעתית בקרב נשים צעירות יותר בהתאם לעליה בסיכון

10.05.2022, 16:59

כריתת שד דו-צדדית מניעתית (Bilateral-Risk-Reducing Mastectomy - BRRM) מתוארת היטב עבור נשאיות לגן המוטנטי של BRCA 1/2. עם זאת, יש מעט מידע על אודות התגייסות קרובים (Relative Uptake) לביצוע BRRM, מגמות על פני זמן ומאפיינים המשפיעים על התגייסות לביצוע הניתוח עבור נשים עם סיכון מוגבר לחלות בסרטן שד אשר אינן ידועות כנשאיות של BRCA 1/2. מטרת מחקר זה הייתה לבחון את המאפיינים הללו בשתי קבוצות מחקר.

תוצאות המחקר הדגימו כי מתוך 7,195 נשים עם סיכון מצטבר של 25% ומעלה לחלות בסרטן במהלך החיים אשר היו במעקב של עד 32 שנים, 451 (6.2%) עברו BRRM קודם להופעת סימפטומים. עבור מועמדות לביצוע BRRM בקבוצת הסיכון השונות - שיעור ההתגייסות על פני 20 שנים עמד על 47.7% (רווח בר-סמך של 95%, 42.4-53.2) בקבוצת הנשאיות לגן BRCA 1/2י(n=479), 9% (רווח בר-סמך של 95%, 7.26-11.24) עבור נשים שאינן נשאיות עם סיכון מצטבר של 40% ומעלה במהלך החיים (n=1,261), 4.8% (רווח בר-סמך של 95%, 3.98-5.73) עבור קבוצת הנשים שאינן נשאיות עם סיכון מצטבר של 30-39% (n=3,561), ו-2.9% (רווח בר-סמך של 2.09-4.09) עבור קבוצת הנשים שאינן נשאיות עם סיכון מצטבר של 25-29% (n=1,783).

בניתוח רגרסיית COX להערכת תמותה מסיבה סציפית נמצא כי תחלואה של אחות בסרטן שד מתחת לגיל 50 שנים (יחס סיכויים של 2.4, רווח בר-סמך של 1.7-3.4), של אמא בגיל פחות מ-60 (יחס סיכויים של 1.9, רווח בר-סמך של 95%, 1.5-2.3), הולדת ילדים (יחס סיכויים של 1.4, רווח בר-סמך של 1.1-1.8) וביצוע ביופסיית שד (יחס סיכויים של 1.4, רווח בר-סמך של 95%, 1-1.8) היה קשור להתגייסות לביצוע BRRM. בעוד גיל מתקדם בעת ביצוע הערכת הסיכון נמצא קשור להפחתה בגיוס לביצוע BRRM (גיל מעל 50, יחס סיכויים של 0.26, רווח בר-סמך של 0.17-0.41). שיעורי התגייסות המשיכו לעלות על פני 20 שנות המעקב מעת ביצוע הערכת הסיכון הראשונית.

מסקנת החוקרים הייתה כי ישנם מספר מאפיינים הקשורים להתגייסות לביצוע BRRM אשר מציגות התקדמות גם על פני הזמן. מאפיינים אלו יוכלו לסייע להתאמת ייעוץ ותמיכה בנשים הללו.

מקור:

Gareth Evans, et al. (2021) “Uptake of bilateral-risk-reducing-mastectomy: Prospective analysis of 7195 women at high-risk of breast cancer.” The Breast, December 2021. Vol. 60, p. 45-52. https://doi.org/10.1016/j.breast.2021.08.015

נושאים קשורים:  מחקרים,  כריתת שד,  BRCA 1-2,  כריתת שד מניעתית,  סרטן שד
תגובות